Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Новини пресслужби ЗНУ / Новини / У ЗНУ проаналізували найбільш типові помилки учасників пробного ЗНО з хімії

У ЗНУ проаналізували найбільш типові помилки учасників пробного ЗНО з хімії

У ЗНУ проаналізували найбільш типові помилки учасників пробного ЗНО з хімії
10.04.2020 10:00 Все Головні новини Факультети Біологічний Відділ доуніверситетської підготовки, профорієнтації та працевлаштування ZNU Zaporizhzhia National University біологічний факультет відділ доуніверситетської підготовки профорієнтації та працевлаштування пробне ЗНО співпраця зі школами профорієнтаційна діяльність

Співробітники відділу доуніверситетської підготовки, профорієнтації та працевлаштування ЗНУ (ZNU, Zaporizhzhia National University) під керівництвом начальниці Галини Микитів продовжують оприлюднювати результати аналізу типових помилок учасників цьогорічних пробних ЗНО. які на початку року проходили на базі університету. Ці аналітичні довідки, підготовлені співробітниками Запорізького національного університету, допоможуть старшокласникам у підготовці до успішного проходження основної сесії ЗНО. Наводимо аналітичну довідку, створену на основі аналізу найбільш розповсюджених помилок майбутніх абітурієнтів – учасників пробного ЗНО з хімії.

Нагадаємо, що цього разу в безкоштовному пробному тренінгу із зовнішнього незалежного оцінювання з хімії на базі Запорізького національного університету брали участь 67 учасників. Тести підготовлені за зразком завдань, розміщених на сайті www.testportal.gov.ua, з використанням видань і матеріалів, посібників, рекомендованих МОН України для підготовки до незалежного тестування.

Над виконанням тестових завдань зошита №1 працювало 25 учасників, а над виконанням тестових завдань зошита №2 працювало 42 учасники.

Статистична обробка результатів тестування дозволяє стверджувати, що зошит №1 та зошит №2 були аналогічними за складністю виконання, однак середньостатистичний учень, що працював над зошитом №1, надав 18,2% правильних відповідей у вигляді тестових балів, а середньостатистичний учень, що працював над зошитом №2, надав 34,8% правильних відповідей у вигляді тестових балів; у перерахунку на 200-бальну систему: 30,1% та 62,3% відповідно учні, які працювали над зошитом 1 та зошитом 2.

Інші виміри, які вказують нам на центральну тенденцію, тобто характеризують середні показники (мода, медіана), також збігаються.

Отже, можна стверджувати, що основний принцип зовнішнього незалежного оцінювання – рівні умови – був витриманий під час тренінгу із зовнішнього незалежного оцінювання-2020 в ЗНУ.

Абітурієнти продемонстрували загалом задовільний рівень знань, про що свідчать дані таблиці 1.

 

Таблиця 1. Загальна успішність виконання всіх завдань (1-52)

 

Успішність виконання

всіх завдань (1-52)

Кількість учасників

У % до кількості тих,

хто відповідав на тестові зошитів 1 і 2 відповідно

1

2

3

4

5

Зошит 1 (25 учасників)

1

достатній

кількість балів

 

 

180-200

151-179

3

12,00

124-150

5

20,00

100-123

9

36,00

2

недостатній

< 100

8

32,00

Зошит 2 (42 учасники)

1

достатній

кількість балів

 

 

180-200

151-179

4

9,52

124-150

13

30,95

100-123

20

47,62

2

недостатній

< 100

5

11,91

 

Загальна кількість учнів, які набрали:

 − від 180-200 балів (0 учнів) складає 0,00% до загальної кількості учасників тестування;

− від 151-179 балів (7 учнів) складає 10,45% до загальної кількості учасників тестування;

− від 124-150 балів (18 учнів) складає 26,87% до загальної кількості учасників тестування;

− від 100-123 балів (29 учнів) складає 43,28% до загальної кількості учасників тестування;

− < 100 балів (13 учнів) складає 19,40% до загальної кількості учасників тестування.

 

Основні результати відповідей абітурієнтів на завдання 1-36 (завдання з вибором однієї правильної відповіді) складають 24,7% та 71,4% відповідно у зошиті 1 та зошиті 2. Максимальна кількість тестових балів складала 36. Абітурієнти набрали мінімальну кількість 4 бали, максимально 25 балів (зошит 1); мінімальну кількість 0 балів, максимально 14 балів (зошит 2).

 

Абітурієнти показали низькі знання з таких тестових завдань, що наведені у примітці 1 * (завдання 1-16).

Результати відповідей абітурієнтів на завдання 37-42 (завдання на встановлення відповідності («логічні пари»)) складають 27,3% та 77,1% відповідно у зошиті 1 та зошиті 2. Максимальна кількість тестових балів складала 24. Абітурієнти набрали мінімальну кількість 0 балів, максимально 18 балів (зошит 1); мінімальну кількість 2 бали, максимально 18 балів (зошит 2).

Складнощі виникали під час відповідей з таких завдань: увідповідніть цифри в схемах хімічних реакцій з формулами речовин; увідповідніть реагенти і продукти реакцій; увідповідніть характеристику кислоти з її назвою; увідповідніть схему перетворення з типом хімічної реакції; увідповідніть назву речовини з її формулою.

 

Під час виконання завдань 43-52 (завдання відкритої форми з короткою відповіддю) дали правильну відповідь20,5% та 44,8% учнів до загальної кількості учасників тестування.

Серед 20 тестових балів, мінімальна кількість 0 балів, максимальна кількість 12 балів (зошит 1);  мінімальна кількість 0 балів, максимальна кількість 18 балів (зошит 2).

 

Гарні результати були в абітурієнтів під час вирішення задач, що наведені
в примітці 2 **.

 

Слід звернути увагу, що учні не змогли вирішити задачі, що наведені
в примітці 3 ***.

 

 Загальні рекомендації

 

Абітурієнтам слід особливо звернути увагу на таке:

–       при проходженні тестування першочергово виконувати ті завдання, у правильності яких Ви впевнені;

–       на початку тестування бажано виконувати завдання з вибором однієї правильної відповіді, за які буде виставлено більшу кількість балів;

–       обов’язково скористайтесь методом виключення: не шукати відразу правильний варіант відповіді, а послідовно виключати ті, які є неправильними. Метод виключення звужує коло питань: обирати доведеться серед 1-2 варіантів відповідей, а не з 4;

–       під час вирішення задач результати округляти до цілих чисел та правильне написання у бланку відповідей;

–       при виконанні роботи слід бути уважнішими та уникати виправлень;

–       позначати відповіді хрестиком, який читко прописувати в клітині за зразком;

–       користуватись виключно тільки чорною ручкою.

 

У Вас ще є час на повторення теоретичного та практичного матеріалу з хімії та до основного зовнішнього незалежного оцінювання − 2020!!!

 

Примітки:

 

1. * − тестові завдання, що були наведені в зошитах 1 та 2 з пробного тестування з хімії в ЗНУ та викликали труднощі під час відповідей (2020 р.)

1. Проаналізуйте твердження щодо донорно-акцепторного механізму утворення хімічного зв’язку та позначте правильну відповідь.

I. Реалізується під час утворення йону амонію.

II. Утворюється за рахунок пари електронів одного атома (акцептора) та вільної електронної орбіталі іншого атома (донора).

А правильними є I і II твердження

Б правильним є тільки II твердження

В твердження I та II неправильні

Г правильним є тільки I твердження

2. Формула гіпобромітної кислоти.

А HBr

БHBrO

В HBrO2

Г HBrO4

3. Колір універсального індикаторного папірця змінює на синій під дією газуватої речовини, формула якої:

А SO2

Б H2S

В NH3

Г HBr

 

4. У водний розчин солі X занурили пластинку із металу Y. Згодом пластинку вийняли, висушили й зважили. Маса пластинки зменшилася. Сіль X та метал Y − це відповідно:

А плюмбум (II) нітрат, Кобальт

Б купрум (II) сульфат, Кадмій

В станум (II) сульфат, Ферум

Г цинк хлорид, Нікель

5. Проаналізуйте твердження щодо сульфатної кислоти. Чи є поміж них правильні?

I. Для перевезення концентрованих розчинів кислот доречно використовувати алюмінієві контейнери.

II. Утворює азеотропну суміш з водою (масова частка кислоти дорівнює 98%).

А обидва правильні

Б правильне лише I

В правильне лише II

Г немає правильних

6. Яка за наведених речовин не реагує з калій перманганатом?

А Бензен

Б Пропін

В Пропен

Г Циклогексан

7. Проаналізуйте твердження. Чи є поміж них правильні?

I. Добування твердого жиру з олії ґрунтується на реакції гідролізу.

II. Добування твердого жиру з олії ґрунтується на реакції гідрування.

А правильне лише II

Б правильне лише I

В немає правильних

Г обидва правильні

8. Проаналізуйте твердження.

I. Етаналь реагує зі свіжоосадженим купрум (II) гідроксидом при нагріванні.

II. Нагріваючи гліцерол зі свіжоосадженим купрум (II) гідроксидом можна спостерігати появу жовтого забарвлення, яке при подальшому нагріванні зміниться на червоне.

III. Глюкоза вступає у реакцію срібного дзеркала зі свіжоосадженим купрум (II) гідроксидом.

IV. Гліцерол можна отримати реакцією каталітичної гідратації етину.

Правильні з-поміж них лише:

А I, IV

Б II, III

В I, III

Г II, IV

9. Проаналізуйте твердження щодо речовини, структурну формулу якої наведено.

I. Найпростіша формула речовини – СН2О найменша.

II. Масова частка Оксигену в речовині.

Чи є поміж них правильні?

А обидва правильні

Б правильне лише I

В правильне лише II

Г немає правильних

10. До якого типу солей належить хлорне вапно СаОСl2?

А середніх

Б основних

В змішаних

Г подвійних

11. Правильним є твердження, наведене в рядку:

А швидкість реакції зі збільшенням концентрації реагенту зростає

Б швидкість реакції зі збільшенням площі поверхні контакту реагентів зменшується

В швидкість реакції зі зниженням температури зростає

Г швидкість реакції не залежить від хімічної природи реагентів

12. Яка з реакцій відбувається в розчині з виділенням газу:

А Na2S + Pb(NO3)2

Б К2SiO3 + H2SO4

В Na2SO4 + BaCl2

Г Na2S + H2SO4

13. Сіль, що утворена аніонами карбонової кислоти і катіонами амонію NH4+, є продуктом:

А відновлення альдегіду

Б горіння альдегіду

В окиснення альдегіду у присутності калій перманганату

Г окиснення альдегіду у присутності амонійного розчину арґентум (I) оксиду

14. Укажіть назву речовини Х у хімічній реакції, схема якої:

 

А 2-метилпропан

Б 2-метилпропен

В 2-метилпропан-1-ол

Г 2-метилпропанова кислота

15. Основна речовина, яка входить до складу деяких лікарських препаратів (стимулюючих засобів) − це…

 

А теобромін

Б кофеїн

В нікотин

Г вітамін РР

16. До синтетичних волокон відноситься…

А вовна, бавовна

Б лавсан, натуральний шовк

В віскозне волокно, ацетатний шовк

Г капрон, найлон

 

2. ** − приклади задач, які абітурієнти вирішили та дали гарні результати.

1. Виведіть формулу алкану, масова частка Карбону в якому становить 0,8.
У відповіді запишіть число, що дорівнює сумі індексів у виведеній формулі (відповідь 8).

2. Обчисліть масову частку Карбону в молекулі глюкози (відповідь 40).

3. Обчисліть масу (г) кальцій карбонату кількістю речовини 3 моль (відповідь 300).

4. Обчисліть відносну густину за повітрям бутану (відповідь 2).

5. Обчисліть масову частку (в %) Карбону у вугіллі, якщо при спалюванні вугілля масою 100 г виділився карбон (IV) оксид об’ємом 112 л (н.у.). Припустіть, що домішки у вугіллі негорючі (відповідь 60).

6. Масова частка Карбону в органічній речовині становить 82,76 %, Гідрогену − 17,24 %. Визначте формулу речовини, якщо відносна густина її за воднем становить 29. У відповіді запишіть число, що дорівнює сумі індексів у виведеній формулі (відповідь 14).

 

3. *** − приклади задач, які абітурієнти не дали не гарні результати, не було правильної відповіді.

1. Зразок нітробензену масою 85 г, в якому масова частка домішок 7%, відновили до аніліну; вихід реакції дорівнює 85%. Обчисліть масу (г) аніліну, що утворився (відповідь 51).

2. Визначте масу бензену, яку потрібно використати для добування 50 г
2,4,6-тринітротолуену, якщо вихід продукту реакції в останній стадії синтезу становить 90% (відповідь 19).

3. У якій масі води необхідно розчинити 50 г сульфатної кислоти, щоб одержати 10%-ий розчин? (відповідь 25).

4. Змішали 50 г 20%-ого розчину хлоридної кислоти і 25 г 32%-ого розчину цієї ж кислоти. Яка масова частка солі в добутому розчині? (відповідь 24).

5. Доберіть коефіцієнти в окисно-відновній реакції за участю органічних сполук:

 

СН3ОН + KMnO4 + H2SO4 → НСООН + MnSO4 + K2SO4 + Н2О

 

Укажіть загальну кількість коефіцієнтів в окисно-відновній реакції (відповідь 37).

6. Скільки грамів Na2SO4 ∙ 10H2O необхідно розчинити у 250 г води, щоб одержати розчин, який містить 5%-ів безводної солі? (відповідь 32).

 

Звертаємо також увагу, що ви можете ознайомитися на сайті ЗНУ з уже оприлюдненими аналітичними довідками з аналізу типових помилок абітурієнтів:

- з української мови:

https://www.znu.edu.ua/cms/index.php?action=news/view_details&news_id=50609&lang=ukr&news_code=predstavniki-viddilu-douniversitetskoyi-pidgotovki--profori--ntatsiyi-ta-pratsevlashtuvannya-znu-oprilyudnili-rezultati-vikonannya-zavdan-iz-ukrayinskoyi-movi-ta-literaturi-pid-chas-treningu-iz-zno

- з української літератури:

https://www.znu.edu.ua/cms/index.php?action=news/view_details&news_id=50706&lang=ukr&news_code=do-uvagi-vstupnikiv--znu-nada---mozhlivist-oznajomitisya-z-analizom-najtipovishikh-pomilok-z-ukrayinskoyi-literaturi-uchasnikiv-treningiv-iz-napisannya-zno

- із математики:

https://www.znu.edu.ua/cms/index.php?action=news/view_details&news_id=50637&lang=ukr&news_code=do-uvagi-abituri--ntiv--znu-proponu---zvernuti-uvagu-na-analiz-rezultativ-bezkoshtovnogo-treningu-iz-zno-z-matematiki

- із географії:

https://www.znu.edu.ua/cms/index.php?action=news/view_details&news_id=50682&lang=ukr&news_code=do-uvagi-starshoklasnikiv--u-znu-oprilyudnili-analiz-tipovikh-pomilok-uchasnikiv-tsogorichnogo-probnogo-zno-z-geografiyi

 

 

Вікторія Генчева,

доцент кафедри хімії біологічного факультету

 

 

 

Схожі новини