Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Новини пресслужби ЗНУ / Новини / У ЗНУ в онлайн-режимі відбулося чергове засідання Вченої ради

У ЗНУ в онлайн-режимі відбулося чергове засідання Вченої ради

У ЗНУ в онлайн-режимі відбулося чергове засідання Вченої ради
29.04.2020 14:45 Все Головні новини ZNU Zaporizhzhia National University Вчена рада освітній процес дистанційне навчання технічна освіта коледжі

Двадцять восьмого квітня в Запорізькому національному університеті (ZNU, Zaporizhzhia National University) відбулося чергове засідання Вченої ради вишу в режимі Zoom-конференції. Захід проходив під головування ректора ЗНУ Миколи Фролова. Під час онлайн-засідання його учасники обговорили стан і перспективи технічної освіти, результати рейтингового оцінювання науково-педагогічних працівників, поточний стан освітнього процесу тощо.

На початку заходу Микола Олександрович привітав усіх його учасників і висловив сподівання на плідну роботу, а вчений секретар Вченої ради Оксана Проценко нагадала всім про технічні моменти, пов’язані з проведенням засідання в онлайн-режимі.

Першим пунктом порядку денного стала доповідь «Про стан та перспективи технічної освіти в університеті» проректора з науково-педагогічної роботи та технічної освіти Віктора Банаха. У своєму виступі Віктор Аркадійович наголосив на потенціалі технічної освіти ЗНУ. Він зазначив, що ліцензований обсяг на технічні спеціальності, сконцентровані на сьогодні в Інженерному інституті, становить за першим (бакалаврським) рівнем 1540 осіб, за другим (магістерським) рівнем – 690 осіб, за третім (освітньо-науковим) рівнем – 25 осіб. Ліцензований обсяг підготовки фахівців за кваліфікацією молодший спеціаліст у Запорізькому металургійному коледжі – 490 осіб, а в Запорізькому гідроенергетичному коледжі – 260 осіб.

Доповідач згадав про основні здобутки викладачів і студентів, які навчаються за технічними спеціальностями: у всеукраїнських конкурсах студенти здобули близько 200 призових місць, співпраця з холдингом «Метінвест» дає можливість втілювати концепцію дуальної освіти, брати участь у стипендіальних програмах. Обладнання спеціальних лабораторій викликає зацікавлення закордонних партнерів, інженерний інститут – учасник міжнародного проєкту «Україна-Норвегія» тощо.

Згадав доповідач і про проблеми, які потребують вирішення. Поточний контингент студентів, що навчаються за технічними спеціальностями, становить трохи більше 1700 осіб. Збільшення контингенту здобувачів освіти – одна з актуальних проблем. Так само важливо приділити увагу до переходу на нові освітні стандарти й оновленню матеріально-технічної бази.

Крім того, він зупинився на перспективах, які має технічна освіта у ЗНУ. Зокрема, необхідно активізувати профорієнтаційну роботу для залучення абітурієнтів на технічні спеціальності у вступну кампанію 2020, серед іншого, збільшити контингент іноземних студентів на технічних спеціальностях. Також потрібно розширити перелік спеціальностей, промислових підприємств та збільшити кількість студентів, залучених до дуальної форми здобуття вищої освіти. Йшлося про потребу підготувати проєкт змін та доповнень до «Положення про організацію освітнього процесу в ЗНУ», відповідно до вимог стандартів освіти технічних спеціальностей, пов’язаних з проєктними компетенціями та практичною підготовкою, а також – про необхідність організувати курси підвищення кваліфікації за планами технічних кафедр із актуальної проблематики для підприємств і організацій.

Усі ці пропозиції, так само. як і інші, висунуті при обговоренні ректором Миколою Фроловим, професором математичного факультету Віктором Грищаком та іншими, були включені до проєкту рішення. Його затвердили відкритим голосуванням учасники онлайн-зустрічі.

Також на Вченій раді заслухали доповідь проректора з науково-педагогічної роботи Юрія Каганова «Про результати рейтингового оцінювання науково-педагогічних працівників за результатами діяльності у 2019 році». Юрій Олегович, зокрема, зазначив, що складання такого рейтингу – дуже важливий інструмент для отримання об’єктивних оцінок діяльності науково-педагогічних працівників, їхнього заохочення тощо. Результати рейтингу враховуються при укладенні контрактів, переводу науково-педагогічних працівників на вищі посади, розподілу годин навантаження, заохочення кращих науковців тощо.

Складання рейтингу тривало з 17 по 28 лютого, а оприлюднення його результатів затрималось у зв’язку з карантином. Цього разу вперше в рейтингу взяли участь представники інженерного інституту ЗНУ. Загалом, у цьому рейтингу мають брати учать усі штатні працівники крім ректора, проректорів і деканів факультетів. Ті, хто працює за сумісництвом, неповний рік чи не на повну ставку можуть брати участь у рейтинговому оцінювання власною волею. Цього разу участь у рейтингу взяли 613 осіб, із них – 111 професорів, 406 – доцентів і 96 – старших викладачів, викладачів, асистентів.

Юрій Олегович висловив подяку усім підрозділам, які взяли участь в організації проведення рейтингу, особливо відзначивши внесок Оксани Болдуєвої та Наталії Кириченко.

Присутніх на заході ознайомили з особливостями цьогорічного рейтингування, зокрема з критеріями його оцінювання, презентували топ-30 кращих науково-педагогічних працівників, згідно з результатами цього рейтингу в категоріях «професори», «доценти» й «старші викладачі, викладачі, асистенти». Доповідач також відзначив, що незабаром із цим рейтингом можна буде ознайомитись на сайті університету.

Учасники онлайн-засідання Вченої ради проголосували за проєкт рішення, у якому йшлося, зокрема про такі пропозиції, як враховувати результати рейтингування при внесенні пропозицій ректору щодо різних видів заохочення науково-педагогічних працівників, при укладенні контрактів, переведенні на посади, у роботі Моніторингової комісії з питань виконання контрактів. А також – провести аналіз результатів рейтингового оцінювання науково-педагогічних працівників в рамках факультетів на засіданнях Вчених рад факультетів і засіданнях кафедр, із метою вдосконалення рейтингування у 2021 році запропонувати науково-педагогічним працівникам, співробітникам університету надати пропозиції і зауваження до критеріїв рейтингового оцінювання й підготувати зміни до Положення про проведення рейтингового оцінювання науково-педагогічних працівників ЗНУ.

«Про поточний стан справ щодо організації освітнього процесу в університеті та завершення 2019-2020 навчального року» йшлося в доповіді проректора з науково-педагогічної та навчальної роботи Олександра Гури.

Олександр Іванович зазначив, що «ми всі потрапили в ситуацію нестандарту, ніхто ніколи не переходив одномоментно на дистанційне навчання». Доповідач нагадав, на яких документах базується освітній процес ЗНУ в період карантину, а також про особливості освітньої й методичної роботи в режимі онлайн.

Зокрема, він зупинився на процедурі моніторингу освітнього процесу, який здійснюється як адміністрацією вишу, так і студентською радою, на роботі з системою Moodle, Яка стала чудовою базою для дистанційної форми освіти, однак робота з нею викликала певні труднощі в деяких викладачів. Він подякував Геннадію Коломойцю, Наталії Кириченко, Олексію Василенку, які забезпечують організацію роботи з дистанційної форми навчання. Перед ЗНУ стоїть завдання забезпечити, як саму наявність освітнього процесу, так і його якість, й адміністрація та співробітники вишу докладають до цього багато зусиль. Про перебіг освітнього процесу оперативно інформують інформують студентів, абітурієнтів та їхніх батьків.

У проєкті рішення йшлося про такі пропозиції, як визнати стан організації освітнього процесу в ЗНУ в період карантину задовільним і затвердити «Основні положення, відповідно до яких здійснюється організація освітнього процесу за дистанційною формою в ЗНУ на період карантину». А також – припинити на період карантину дію п. 2.4., п. 2.5., п. 4.4.1. «Положення про практичну підготовку здобувачів вищої освіти ЗНУ», а саме, передбачити можливість при організації навчальних та виробничих практик: в поточному режимі змінювати їх терміни і графіки; організовувати їх на базі структурних підрозділів ЗНУ (кафедр, лабораторій, коледжів і т. д.); реалізовувати практики поетапно, використовувати технології дистанційної підготовки. На період карантину делегувати ректорату повноваження оперативно вносити зміни до локальних нормативних актів ЗНУ, що забезпечують організацію освітнього процесу. Крім того, учасники Вченої ради проголосували за пропозицію розглянути на засіданнях кафедр, вчених рад факультетів питання про рівень організації навчання за дистанційною формою в період карантину та його результати.

Під час обговорення цієї доповіді ректор Микола Фролов наголосив, що з 01.09.2020 р. однією з обов’язкових умов допуску викладача до викладання навчальної дисципліни є її розробленість, відповідно до вимог у системі електронного забезпечення навчання СЕЗН ЗНУ Moodle, а також зазначив, що представникам вишу потрібно бути готовими за потреби провести наступного року освітній процес у денно-дистанційному режимі.

Також на Вченій раді розглянули питання реорганізації кафедри прикладної фізики і наноматеріалів та кафедри фізики твердого тіла шляхом злиття та створення кафедри теоретичної та прикладної фізики (доповідачі – перший проректор Олександр Бондар і декан математичного факультету Сергій Гоменюк). Під час обговорення, зокрема йшлося про назву нової кафедри, із цього приводу виступив професор Валерій Міщенко.

Під час розгляду питань, що увійшли до пункту «Різне», виступив перший проректор Олександр Бондар із доповіддю «Про затвердження Положення про порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладення з ними трудових договорів (контрактів) Запорізького національного університету». У виступі проректора з науково-педагогічної роботи Юрія Каганова йшлося «про затвердження освітньо-наукової програми підготовки здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти докторів філософії (PhD) за спеціальністю “Право”».

Керівник навчального відділу Людмила Нестеренко прозвітувала «Про затвердження освітньо-професійних програм за спеціальностями для здобувачів фахової передвищої освіти освітньо-професійного ступеня молодшого фахового бакалавра та освітньо-професійних програм за спеціальностями для здобувачів ступенів вищої освіти бакалавра і магістра» й «Про затвердження навчальних планів спеціальностей та освітніх програм для здобувачів ступенів вищої освіти бакалавра і магістра набору 2020 року». Із цих питань учасники засідання одностайно проголосували «за».

Проректор Олександр Гура виступив щодо рекомендації до друку навчально-методичної літератури, список якої перед цим розглянули в дистанційному режимі учасники науково-методичної ради ЗНУ.

Щодо питання «Про затвердження матеріалів акредитаційних справ Запорізького гідроенергетичного коледжу ЗНУ» виступив його директор Віктор Черненко. Учасники засідання проголосували «за».

Наприкінці заходу ректор Микола Фролов подякував усім, хто взяв участь в онлайн-засіданні Вченої ради, за плідну роботу.

 

 

 

 

Схожі новини