Стара версія
Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Новини пресслужби ЗНУ / Новини / На юридичному факультеті тривають онлайн-лекції в рамках проєкту J. Monnet Програми ЄС Erasmus+

На юридичному факультеті тривають онлайн-лекції в рамках проєкту J. Monnet Програми ЄС Erasmus+

На юридичному факультеті тривають онлайн-лекції в рамках проєкту J. Monnet Програми ЄС Erasmus+
12.06.2020 16:01 Все Головні новини Факультети Юридичний ZNU Zaporizhzhia National University юридичний факультет проєктна діяльність міжнародна діяльність лекція проєкт J Monnet Програми ЄС Erasmus+

Фахівці юридичного факультету ЗНУ (ZNU, Zaporizhzhia National University) продовжують апробацію навчального курсу «Загальноєвропейська конвергенція правових, економічних та культурологічних основ попередження корупції» Pj611790, відповідно до вимог проєкту J. Monnet Програми ЄС Erasmus+.

5 червня відбувся черговий освітній захід для магістрів й аспірантів (PhD) правничих спеціальностей  – лекційне заняття онлайн за темою «Духовність та економічні компоненти культурних кодів європейських націй в інститутах запобігання корупції: на прикладі справедливого правосуддя». За результатами його проведення й виконання слухачами завдань до нього координатор проєкту доцент Олексій Макаренков розкрив питання духовності учасників публічно-правових відносин. А також – кореляції правопорядку з їхніми найвищими проявами людської сутності (чеснотами) на кожному історичному етапі розвитку нації у вигляді глибоко осмислених знань, освіченості, етико-моральної системи співвідношень людини як особистості, її ставлення до себе, іншої людини та інших суб’єктів, правової реальності.

 Для судді та працівників правоохоронних органів духовність – найвищий прояв їхньої культури у вигляді усвідомлення власної самоцінності й свого світу, свободи, причетності до суспільства; відчуття істини, ідеалів добра й краси, милосердя. Вона стає способом щирого усвідомлення себе і своїх діянь, які спрямовують на досягнення цілей правосуддя й охорони права у Європі, відповідно до власної совісті, норм-принципів права і моралі (релігії).

Первинне поєднання абстрактних сутностей духовної культури й права в галузі попередження корупції відбувається на рівні правових ідей (добра, щирості, довіри, совісті, об’єктивності, сумлінності, недопущення корупції, професіональності, наступництва тощо), цінностей, переконань та готовності їх наслідувати і вірно застосовувати.

Лектор також розкрив релевантний досвід антикорупційної роботи у Федеративній Республіці Німеччині, Швейцарській Конфедерації та Республіці Італії. У жодній із цих країн не створено спеціального антикорупційного судового і/або правоохоронного органу. Протидія корупції засобами кримінального права забезпечується підрозділами в межах наявних правоохоронних структур. При цьому визначальну роль для недопущення корупції відіграє зразкова доброчесність абсолютної більшості суддів та прокурорів (магістратів; Office of the Attorney General of Switzerland) та поліцейських (Das Bundeskriminalamt), а також велика робота з елімінації корупційних ризиків зі сфери господарської діяльності (business compliance with different regulatory regimes).

11 червня тема заняття була присвячена лінгвістичним та екстралінгвістичним засобам передачі антикорупційних кодів законодавстві та практиці його застосування базовим правоохоронним органом. Лектор звернув увагу слухачів на нормативний, функціональний, системний, когнітивний та інші інноваційні підходи до формулювання юридичних понять і термінів, передачі з їхньою допомогою правової інформації, уніфікації опосередкованого ними антикорупційних правотворення і правозастосування.

Він підкреслив, що мовні засоби інструмент юридичної формалізації однакових смислів правових цінностей та інших онтологічних основ права. У зв’язку з цим рішення у кримінальних корупційних справах вимагають всебічного, повного й достовірного обґрунтування (ex aequo) своїх думок (діянь). Особливої важливості досліджувані засоби набувають для базового правоохоронного органу (поліції), оскільки його працівники дотичні до більшості відносин під час профілактики, припинення, встановлення та розслідування корупційних справ. Належне виконання їхніх функцій з утвердження стандартів доброчесності корелює з інструментальним потенціалом мови для вірного розуміння ними сутності та змісту антикорупційних законів як прояву права, а не свавілля й насильства. Вивчення відповідного досвіду з профілактики корупції під час заняття відбувалося на прикладі Республіки Словенія, Республіки Сербія, Республіки Боснії та Герцеговини, Республіки Північної Македонії та Чорногорії. Відзначено було особливі успіхи у цій галузі публічної влади та громадян Республіки Словенія; ефективність «Агенција за борбу против корупције» та проблеми її роботи, зокрема, згідно з інформацією її члена Jelena Stanković; відсутність суттєвого прогресу з цих питань в інших зазначених країнах.

Відомості про вищезазначені заходи, що були проведені з використанням інтернет-платформи Zoom, відображені на сайті проєкту  за покликанням: https://almak17.wixsite.com/website, відповідно до вимог поширення результатів проекту (dissemination activities). На виконання вимог програми, традиційно після закінчення лекції було проведено анкетування слухачів на предмет оцінок її змістовних (організаційних) характеристик та роботи викладача (standard attendance and progress control; measureable quality control criteria).

Юридичний факультет ЗНУ висловив свою щиру вдячність керівництву ЗНУ і Програми, Агенції (EACEA EU), а також компаніям Google, LLC і Zoom Video Communications, Inc. за надання можливості користуватися їхніми технологіями на безоплатній основі для повноцінного проведення усіх вищезазначених заходів.

 

 

Схожі новини