Університет Абітурієнту Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Новини пресслужби ЗНУ / Новини / У ЗНУ оприлюднили наказ ректора Миколи Фролова «Про розробку силабусів і робочих програм навчальних дисциплін»

У ЗНУ оприлюднили наказ ректора Миколи Фролова «Про розробку силабусів і робочих програм навчальних дисциплін»

У ЗНУ оприлюднили наказ ректора Миколи Фролова «Про розробку силабусів і робочих програм навчальних дисциплін»
16.06.2020 09:42 Все Головні новини Наказ ректора студентоцентроване навчання сила буси оновлені робочі програми система електронного забезпечення навчання ЗНУ Moodle

Цей важливий документ покликаний процеси презентації тієї чи тієї дисципліни зробити якомога ближчими до принципів студентоцентрованого навчання. Як відзначив ректор ЗНУ Микола Фролов, «силабуси будуть основою для оновлених робочих програм. Їх ми готуємо на 1 вересня 2020 року, а оновлені робочі програми розробляємо за актуальними вимогами до 1 грудня 2020 року».

Тож, відповідно до Закону України «Про вищу освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 № 1187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності», наказу Міністерства освіти і науки України від 11.07.2019 № 977 «Про затвердження Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти», листа Міністерства освіти і науки України від 09.07.2018 № 1/9-434 «Щодо рекомендацій з навчально-методичного забезпечення», Методичних рекомендацій для експертів Національного агентства щодо застосування Критеріїв оцінювання якості освітньої програми, затверджених рішенням Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (протокол від 29 серпня 2019 № 9),з метою вдосконалення нормативно-правового забезпечення освітнього процесу у Запорізькому національному університеті та його адаптації до вимог Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти ректор доручив:

*Зобов’язати науково-педагогічних працівників підготувати силабуси всіх навчальних дисциплін першого (бакалаврського), другого (магістерського) та третього (освітньо-наукового) рівнів до 01.09.2020.

*Зобов’язати науково-педагогічних працівників підготувати оновлені робочі програми всіх навчальних дисциплін першого (бакалаврського), другого (магістерського) рівнів до 01.12.2020.

*Проректору з науково-педагогічної роботи Каганову Ю.О. до 19.06.2020, за результатами діяльності робочої групи, представити проєкт форми, структури і змісту силабуса навчальної дисципліни та забезпечити його розміщення на офіційному сайті університету для громадського обговорення.

*Першому проректору Бондарю О.Г. винести на розгляд Вченої ради 23.06.2020 для затвердження узгоджений варіант форми, структури і змісту силабуса навчальної дисципліни.

*Проректору з науково-педагогічної та навчальної роботи Гурі О.І., з урахуванням пропозицій і зауважень до проєкту робочої програми навчальної дисципліни, винести на розгляд Вченої ради у серпні 2020 р. для затвердження форму і структуру оновленого варіанту робочої програми навчальної дисципліни.

*В.о. керівника Центру інформаційних систем і комп’ютерних технологій Ракші В.І. до 10.09.2020 розмістити силабуси навчальних дисциплін на офіційному сайті університету.

*Науково-педагогічним працівникам до 10.09.2020 розмістити силабуси, а до 31.12.2020 оновлені робочі програми навчальних дисциплін (після погодження і затвердження) у системі електронного забезпечення навчання ЗНУ Moodle.

 nakaz_rektora_mikoli_frolova-silabusi-znu.pdf