Стара версія
Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Новини пресслужби ЗНУ / Новини / У ЗНУ провели online-засідання науково-технічної ради

У ЗНУ провели online-засідання науково-технічної ради

У ЗНУ провели online-засідання науково-технічної ради
19.06.2020 13:57 Все Головні новини Факультети Науково-технічна рада наукова бібліотека ЗНУ факультет фізичного виховання історичний факультет юридичний факультет біологічний факультет

Вісімнадцятого червня в Запорізькому національному університеті (ZNU, Zaporizhzhia National University) в online-режимі відбулося чергове засідання науково-технічної ради під головуванням проректора з наукової роботи Геннадія Васильчука.

На початку заходу Геннадій Миколайович зазначив, що науково-технічна рада продовжує працювати в звичному режимі, та висловив сподівання на спільну плідну діяльність. Геннадій Васильчук підкреслив, що сьогодні продовжується робота над госдоговірними темами, і подякував факультету менеджменту та біологічному факультету за роботу над ними, а також факультету соціології та управління за співпрацю з Інститутом розвитку міста Запоріжжя. Відзначив Геннадій Васильчук і високі результати інженерного навчально-наукового інституту, де, зокрема, ведеться активна робота над проєктом «Озон». Звернув увагу присутніх Геннадій Миколайович і на те, що від міністерства освіти прийшли чотири подяки: професорам І.А. Арутюнян, Л.М. Бухаріній, доцентам В.О. Кравченко, О.І. Шевченко. Деталі в новині від НДЧ:
https://www.znu.edu.ua/cms/index.php?action=news/view_details&news_id=51500&lang=ukr&news_code=vita--mo-vikladachiv-znu-z-otrimannyam-vidznaki-ministerstva-osviti-i-nauki-ukrayini-

Першим пунктом порядку денного стала доповідь директора наукової бібліотеки Ніни Чалої «Наукова бібліотека – інформаційний інструмент науковця». Ніна Миколаївна зазначила, що з урахуванням фонду бібліотечного підрозділу інженерного навчально-наукового інституту загальний фонд наукової бібліотеки складає 1286832 прим. друкованих та електронних видань, з яких наукових – 522155 прим., періодичних видань – 136300.

«Сайт наукової бібліотеки, - підкреслила Ніна Миколаївна, - оперативно забезпечує інформаційні потреби науковців і студентів шляхом надання доступу до власних та віддалених джерел інформації». У 2020 році ЗНУ має доступ до двох міжнародних наукових баз даних Web of Science та Scopus; до журналів видавництва Springer Nature 1997-2020 рр. (3633 назви журналів), електронних книг Springer 2017 р. та SpringerLink's eBook collection – Education (9662 назви книг). Такий винятковий доступ до повних текстів провідного наукового видавця світового рівня організовано вперше за часів незалежності. Ресурси розміщуються на платформі SpringerLink

Ніна Миколаївна зазначила, що скористатися доступом до баз цитування Scopus та Web of Science та до повнотекстових публікацій видавництв Springer Nature та Wiley можна з будь-якого комп’ютера у локальній мережі Запорізького національного університету, перейшовши на сайті наукової бібліотеки на платформи цих ресурсів. Автоматично активувати віддалений доступ до Scopus, Web of Science, SpringerLink, Wiley Online Library та переглядати повні тексти з будь-якого комп’ютера можна, якщо зареєструвати обліковий запис на платформах у локальній мережі ЗНУ:

http://library.znu.edu.ua

Сьогодні наукова бібліотека постійно інформує про корисні заходи, такі, як вебінари від кампаній Elsevier, Clarivate Analytics, John Wiley & Sons, Springer Nature, присвячені використанню ресурсів, аналітичних інструментів та сервісів; надає інформаційний супровід та консультативну допомогу користувачам; розробляються та презентуються тренінги з використання інформаційної платформи та аналітичних сервісів Web of Science для науково-педагогічних працівників, аспірантів і магістрантів.

Як учасник консорціуму «ELIBUKR: Електронна бібліотека України» наукова бібліотека отримала доступ до таких баз даних, як EBSCO EP Package standard (11 баз даних) і Statista:

http://www.elibukr.org/index.php/uk/

Як учасник проєкту корпоративного формування інформаційного порталу «Наука України: доступ до знань» наукова бібліотека ЗНУ представляє на порталі веб-версію електронного каталогу, надає доступ до бібліографічної інформації про видання електронної бібліотеки, електронних версій наукових фахових видань ЗНУ, е-архіву бібліографічних покажчиків тощо:

http://nbuv.gov.ua/node/2456

Постійно оновлюється та підтримується в актуальному стані розділ на сайті наукової бібліотеки «Інформація для науковців». З метою уніфікації та підвищення якості оформлення наукових праць надається консультаційна допомога. Завдяки електронному каталогу «Наукові праці викладачів ЗНУ» є постійний доступ до інформації про наукові монографії, навчально-методичні видання, матеріали конференцій, дисертації та автореферати дисертацій, статті науково-педагогічних працівників тощо.

Про наукову та міжнародну діяльність на факультеті фізичного виховання, досягнення та нові підходи, розповіла заступник декана з наукової роботи Анастасія Симонік. Анастасія Володимирівна звернула увагу присутніх на те, що сьогодні на факультеті фізичного виховання, здоров’я та туризму працює 61 викладач. Загальній рівень забезпеченості кадрами вищої кваліфікації на факультеті складає 74%. Незважаючи на цей доволі високий показник, одним із найважливіших напрямів роботи факультету є підвищення рівня кваліфікації. Планується захист 7 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук та 3 дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук. Як зазначила Анастасія Володимирівна, за минулі 3 роки науково-педагогічними працівниками факультету опубліковано 65 статей, включених до наукометричних баз Scopus, Web of Science, Index Copernicus (14 публікацій у Scopus 3 – у Web of Science; 48 –у Index Copernicus). Було проведено успішну роботу щодо включення Вісника Запорізького національного університету: серія Фізичне виховання та спорт до міжнародної наукометричної бази даних Index Copernicus. Сьогодні на факультеті в рамках основного робочого часу викладачів виконується 9 наукових тем. В наступні роки також планується робота представників факультету в держбюджетних темах МОН України та госпдоговірних темах. 9 співробітників факультету беруть участь у роботі спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій, а саме М.В. Маліков; А.П. Конох, Л.В. Безкоровайна, Р.В. Клопов, А.В. Сватьєв, Н.В. Маковецька, Н.В. Богдановська, В.О. Тищенко, О.В. Соколова. Викладачі факультету залучені до роботи редакційних колегій наукових фахових журналів, серед яких Гуманітарного вісника ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» - А.П. Конох; науковий журнал «Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини (Rehabilitation & recreation)» - Н.В. Богдановська; Вісник Запорізького національного університету: серія «Фізичне виховання та спорт» - Ю.О. Коваленко; В.О. Тищенко, Р.В. Клопов, А.В. Сватьєв, Н.В. Богдановська. Науковці факультету постійно підвищують рівень своєї професійної кваліфікації, підкреслила Анастасія Симонік. 14 викладачів підтвердили високий рівень володіння іноземними мовами і отримали сертифікати рівня В2. На наступний рік заплановано отримання сертифікатів ще 7 викладачами факультету. Впродовж 2019-2020 н.р. 12 викладачів пройшли стажуваннях у закордонних закладах вищої освіти. На наступний рік заплановане стажування ще 6 співробітників факультету.

До наукової роботи на факультеті фізичного виховання активно заохочують студентів. На кафедрах діють 22 студентські наукові проблемні групи, кількість яких планується щорічно збільшувати. Результатами студентської наукової роботи є участь у конференціях, публікація статей у співавторстві із викладачами у фахових наукових виданнях тощо. Факультет бере участь у програмах і конкурсах проєктів на отримання грантового фінансування; співпрацює з базами практик, серед яких загальноосвітні школи, дитячо-юнацькі спортивні школи, школа вищої спортивної майстерності, громадські організації, туристичні організації, Запорізький військовий шпиталь тощо. Укладені договори про співпрацю із університетом Гринвіча (Велика Британія), туристичними та готельними комплексами України, Словаччини, Туреччини та Болгарії. Таким чином, наукова та міжнародна робота спрямована на підвищення іміджу факультету та університету.

З доповіддю «Громадські організації в університетському просторі: досвід Запорізького товариства дослідників Центрально-Східної Європи» виступив заступник декана з міжнародної роботи історичного факультету Станіслав Черкасов. Станіслав Сергійович зазначив, що актуальним завданням сьогодення стає навчання української молоді, як головного об’єкту маніпулятивних атак, дієвим інструментам антипропагандистського впливу. Саме тому ініціативною групою істориків Запорізького обласного товариства дослідників історії і культури Центральної та Східної Європи, викладачів Запорізького національного університету, був запропонований науково-дослідницький проєкт за тематикою «Інформаційна війна у сучасному медіапросторі: регіональний вимір та досвід антипропаганди для молоді», в якому взяло участь декілька десятків науковців та сотні школярів і студентів зі всієї України. Проєкт був підтриманий кафедрою всесвітньої історії та міжнародних відносин ЗНУ (завідувач кафедри О. Маклюк), кафедрою всесвітньої історії та історіографії Херсонського державного університету (зав.каф. В. Андрєєв), Фондом сприяння демократії Посольства США в Україні, та реалізовувався силами науковців та студентів. У межах проєкту, який пройшов кілька етапів, здійснювалась різнопланова робота у теоретичному, науково-дослідному та практичному напрямках.

І-м етапом стала робота з інформаційного забезпечення. Фахівцями товариства було створено сайт, на якому розміщувались усі матеріали; була сформована група у соціальній мережі Фейсбук (модератор А. Омельченко), яка стала майданчиком для обговорення проблематики пропаганди у сучасному медіапросторі. Паралельно з цією роботою керівником Центру незалежних соціологічних досліджень ЗНУ Н. Кузьмичовою було проведено фокус-групове обговорення теми «Інформаційна війна у сучасному медіапросторі». Наступним важливим кроком з реалізації проєкту стала методична розробка та проведення спеціалізованих тренінгів з антипропаганди для студентів та ділових ігор для школярів старших класів із урахуванням їх вікових особливостей. Над розробкою тренінгу та ділових ігор працювала команда у складі Л. Жураковьскої, О. Маклюк, К. Шимкевич. Тренінги були проведені серед студентів двох університетів: Запорізького національного університету та Херсонського державного університету, а також учнів шкіл м. Запоріжжя та області. Усього у тренінгах та іграх взяло участь більш ніж 200 студентів та 300 учнів старших класів. Іншим важливим практичним складником проєкту, стало створення інтерактивних тестових онлайн програм для діагностики схильності до інформаційних маніпуляцій та виявлення загального рівня інформаційного імунітету та стійкості до інформаційних атак. Над створенням змістовної складової тестів працювала група науковців у складі: доц. А. Омельченко, доц. О. Маклюк та доц. С. Черкасова. В рамках проєкту були проведені спеціалізовані майстер-класи для викладачів шкіл та університетів міст Запоріжжя та Херсону; підготовлено наукові публікацій за результатами досліджень, які склали основу збірки наукових матеріалів «Пропаганда vs контрпропаганда у медіапросторі: минуле, сучасне, майбутнє» та монографії «Феномен пропаганди та антипропаганди у сучасному світі: історико-політологічний дискурс».

Про діяльність навчально-наукової лабораторії дослідження проблем службового права НАПрН України: здобутки та перспективи, розповіла декан юридичного факультету Тетяна Коломоєць. За 2019-2020 н.р. згідно до календарного плану було впроваджено в навчальний процес закладів вищої освіти Запорізької, Дніпропетровської, Одеської, Київської, Харківської, Івано-Франківської областей вивчення 4 навчальних дисциплін публічно-правового циклу, підготовлено навчально-методичні рекомендації, відео- та презентаційні матеріали. Підготовлено і проведено цикл виїзних тематичних тренінгів на базі Центру перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад, керівників державних підприємств, установ, організацій Запорізької обласної державної адміністрації тощо. Як зазначила Тетяна Олександрівна, було підготовлено 13 обґрунтувань та пропозицій щодо удосконалення положень актів чинного законодавства з питань публічної служби, які направлено до профільних комітетів Верховної Ради України, Національного агентства України з питань державної служби, Національного агентства із запобігання корупції, Верховного Суду. За цей час було підготовлено 4 наукових висновки за запитами НАПрН України, організовано і проведено 3 спільних науково-практичних заходів тощо. Тетяна Коломоєць звернула увагу і на те, що було написано 2 монографії; 6 публікацій у колективних монографіях, які вийшли друком за кордоном, 1 науково-практичному коментарі, 1 науково-практичному нарисі, 5 підручниках, опубліковано 29 наукових статей у наукових фахових журналах, які включені до наукометричних баз даних, в т.ч. 6 до бази Web of Science, 49 тез у збірниках доповідей та тез конференцій. Захищено 4 докторські дисертації, 2 кандидатські, 4 - на здобуття наукового ступеня доктора філософії тощо.

Завершилося дослідження у рамках наукового проєкту «Забезпечення ефективності та результативності реалізації положень Закону України «Про запобігання корупції»: науково-методичне обґрунтування». Здійснюється виконання наукових досліджень у рамках проєкту «Загальноєвропейська конвергенція правових, економічних та культурологічних основ попередження корупції». Розпочато виконання Проекту «Інституціоналізація антикорупційних перетворень законодавства та практика його застосування у сфері публічно-правових відносин України». Звернула увагу Тетяна Олександрівна і на те, що відбулося впровадження результатів науково-дослідних робіт у виробництво, практичну діяльність організацій, підприємств, установ, соціальну сферу тощо. Зокрема, спільно з лабораторією нормотворчої діяльності та правозастосування ЗНУ підготовлено обґрунтування та пропозиції щодо удосконалення положень актів чинного законодавства з питань публічної служби; спільно із Запорізькою обласною радою, Запорізькою обласною державною адміністрацією, виконавчим комітетом Запорізької міської ради, Запорізькою міською радою підготовлено й впроваджено положення правового змісту щодо врегулювання окремих аспектів публічної служби тощо.

Про стан та перспективи наукової роботи на біологічному факультеті розповіла заступник декана з наукової роботи Віра Копійка. Віра Вікторівна зазначила, що наукову роботу на факультеті забезпечують 47 викладачів, з яких 44 – штатні співробітники, 8 докторів наук і 35 кандидатів наук. 4 доктори наук – члени спеціалізованих вчених рад. На сьогодні на факультеті існують дві зареєстровані наукові школи «Біоорганічна хімія», науковий керівник професор Л.О. Омельянчик та «Генетика та селекція рослин», керівник професор В.О. Лях. Працює аспірантура за 3-ма спеціальностями: «Біологія», «Екологія» та «Хімія», в рамках яких ведеться підготовка аспірантів за 6-ма освітніми програмами. Функціонує докторантура за напрямом «Зоологія». За останні 3 роки захищено 5 кандидатських дисертацій. У цьому році подано до вчених рад 2 докторські дисертації. Звернула увагу присутніх Віра Вікторівна і на дослідницьку інфраструктуру факультету. Сьогодні працює регіональний центр «Екологія», до складу якого входить дві лабораторії, а саме лабораторія біоіндикації та біоекології, а також лабораторія біоресурсів навколишнього природнього середовища. Окремо працюють ще дві лабораторії: біотехнології фізично- активних речовин та лабораторія клітинної та організменної біотехнології, які використовуються як для проведення навчальних занять, так і для наукових досліджень.

За останні три роки, зазначає Віра Копійка, на факультеті виконувалися, як держбюджетні так і договірні теми, в тому числі такі, що зареєстровані в ЦНТЕІ, а також грантові наукові програми. Результати наукової роботи впроваджуються у виробництво і в педагогічний процес. За 3 роки отримано 16 актів впровадження результатів науково-дослідної роботи поза межами ЗНУ; отримано 15 патентів тощо. Результати науково-дослідної роботи публікуються викладачами у фахових виданнях, як України так і зарубіжжя. Особлива увага приділяється публікаціям у виданнях, що входять до Scopus і Web of Science. До червня 2020 р. вже є 36 таких публікацій. Активно вивчають викладачі і іноземні мови, підкреслює Віра Вікторівна, результатом підвищення рівня володіння стало входження викладачів до списку рецензентів іноземних журналів. На факультеті функціонує спілка молодих вчених і наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів; працює 13 студентських наукових груп тощо.

Підсумки роботи науково-технічної ради ЗНУ в 2019-2020 н.р. підвів проректор з наукової роботи Г.М. Васильчук. На початку доповіді Геннадій Миколайович звернув увагу присутніх, що незважаючи на те, що під час засідання не було проведено традиційного урочистого вітання колег за наукові досягнення, списки претендентів були подані до Кабміну, в Верховну Раду, Обладміністрацію, в Обласну раду, Міську раду тощо. Отже всі ті, хто брав активну участь в науковій діяльності і науковому житті, отримають відзнаки. Окремо Геннадій Миколайович відмітив тих, хто захистив докторську дисертацію, хто очолював держбюджетну проблематику, госпдоговірну тематику, готував своїх вихованців до участі у всеукраїнських олімпіадах і конкурсах наукових робіт тощо.

Під час розгляду питання «Різне» було рекомендовано наукову роботу «Створення, випробування та дослідження на навколоземних орбітах перших вітчизняних наносупутників «ПоліІтан» формату CubeSat» викладачів Національного технічного університету «Київский політехнічний інститут ім. Ігоря Сикорського» на здобуття Державної премії України в галузі науки у 2020 р.; підтримано створення на базі науково-дослідної частини ЗНУ центру наукової роботи студентів; затверджено до виконання госпдоговірні роботи; рекомендовано до друку монографії, збірники наукових праць, а також затверджено перелік тем дисертаційних робіт, зміни наукового керівника тощо.

Наприкінці заходу проректор з наукової роботи Геннадій Васильчук подякував усім учасникам за плідну роботу.