Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Новини пресслужби ЗНУ / Новини / Для майбутніх вступників триває цикл екскурсій «Спеціальностями математичного факультету»: екскурсія №3

Для майбутніх вступників триває цикл екскурсій «Спеціальностями математичного факультету»: екскурсія №3

Для майбутніх вступників триває цикл екскурсій «Спеціальностями математичного факультету»: екскурсія №3
15.07.2020 14:15 Все Головні новини Факультети Математичний ZNU Zaporizhzhia National University математичний факультет профорієнтаційна діяльність вступна кампанія вступ-2020 віртуальна екскурсія

Математичний факультет напередодні 90-річча ЗНУ (ZNU, Zaporizhzhia National University) та вирішального етапу цьогорічної вступної кампанії підготував низку публікацій, присвячених  його спеціальностям. Ми вважаємо, що абітурієнти повинні зрозуміти та обміркувати специфіку спеціальностей, спокійно зробити правильний вибір напряму подальшого навчання та бізнесу.

Першим кроком нашої інформаційної кампанії було відеозвернення декана факультету професора, доктора технічних наук Сергія Гоменюка до абітурієнтів (з текстом публікації можна ознайомитись за посиланням https://www.znu.edu.ua/cms/index.php?action=news/view_details&news_id=51417&lang=ukr&news_code=u-znu-oprilyudnili-videozvernennya-dekana-matematichnogo-fakultetu-sergiya-gomenyuka-do-abituri--ntiv, відеозвернення можна переглянути за посиланням https://www.youtube.com/watch?v=v6gjhQDx6_4&t=10s).

Другим кроком стала публікація про спеціальності «Математика» та «Комп’ютерна математика» (з публікацією можна ознайомитись за посиланням https://www.znu.edu.ua/cms/index.php?action=news/view_details&news_id=51686&lang=ukr&news_code=u-znu-rozpochali-nizku-virtualnikh-ekskursij-dlya-abituri--nta---spetsialnostyami-matematichnogo-fakultetu--).

Третій крок – публікація присвячена спеціальностям «Прикладна математика» та «Інформаційні системи і технології» (з публікацією можна ознайомитись за посиланням https://www.znu.edu.ua/cms/index.php?action=news/view_details&news_id=51693&lang=ukr&news_code=u-znu-triva---tsikl-ekskursij---spetsialnostyami-matematichnogo-fakultetu----ekskursiya----2)

Настав час наступної екскурсії, яку ми присвячуємо двом цікавим спеціальностям «Комп’ютерні науки» та «Середня освіта (інформатика)»

 

Спеціальність КОМП'ЮТЕРНІ НАУКИ (COMPUTER SCIENCE)

 

Передмова

Багато людей взагалі та при виборі спеціальності для вступу на навчання до вишу часто ставлять запитання: «Що за спеціальність така? Чи я стану науковцем-теоретиком чи практиком? У чому актуальність? Чи є потреба суспільства на таких фахівців?»

Ось ми і пропонуємо так би мовити розібратись у цих питаннях.

Термінологія

Назва «комп'ютерні науки» взагалі не нова, за кордоном уже давно всі напрямки діяльності людини, пов'язані з розробкою та функціонуванням обчислювальних систем (будь то апаратура або програми) зветься computer science, у нас довго тримався термін інформатика. Така назва потроху витісняється уніфікованим поняттям комп'ютерні науки.

Складові

У галузі комп'ютерних наук виокремлюються наступні напрями:

Інформація, її типи, форми подання та обробки,

Алгоритми,

Структури даних,

Мови програмування,

Архітектура комп’ютерних систем,

Операційні системи,

Комп'ютерні мережі,

Розробко програмного забезпечення,

Бази даних та інші інформаційні системи,

Штучний інтелект,

Комплексна взаємодія людини та комп'ютерної системи.

Вимоги

Фахівець із комп'ютерних наук має впевнено використовувати такі здобуті під час навчання, практики та самовдосконалення навички: алгоритмічне мислення, подання інформації та інформаційної взаємодії, програмування, проектування, використання та супровід інформаційних систем різної спеціалізації.

Бути майстром, реальним фахівцем з комп'ютерних наук можливо при умові комплексного вивчення перелічених складових комп'ютерних наук з урахуванням їх взаємодії та інтеграції.

Що вивчаємо

Студенти спеціальності «122 Комп'ютерні науки» отримують та вдосконалюють знання в галузях експлуатації комп'ютеризованих систем; створення програмних продуктів, WEB технологій і дизайну; управління ІТ-проектами; технологій кодування та обробки інформації (у тому числі мультимедійної). Під час виробничих практик майбутні фахівці знайомляться з технологіями розробки та застосування інформаційних систем різної спрямованості.

Працевлаштування

На фахівців з комп'ютерних наук існує великий попит там, де ведеться розробка та інтенсивне використання комп'ютерних інформаційних систем і технологій. Основні місця роботи - ІТ-кампанії, малий та середній бізнес, банки, виробничі об'єднання, науково-дослідницькі заклади, інформаційно-обчислювальні центри, заклади освіти та держуправління.

За час навчання можна вивчитись на бакалавра

Кваліфікація в дипломі

Бакалавр з комп’ютерних наук. Фахівець з інформаційних технологій, вчитель інформатики

Випускники можуть працювати за професіями згідно з Національним класифікатором професій ДК 003:

2010:3121.2 Технік із системного адміністрування

3121.2 Фахівець з інформаційних технологій

3121.2 Фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення

3121.2 Фахівець з розроблення комп’ютерних програм

3340 Вчитель, лаборант (освіта)

 

або магістра

Кваліфікація в дипломі

Магістр комп‘ютерних наук, викладач інформатики

Випускники можуть працювати за професіями згідно з Національним класифікатором професій ДК 003:2010:

2131.2 Адміністратор бази даних

2131.2 Адміністратор даних

2131.2 Адміністратор доступу

2131.2 Адміністратор системи

2131.2 Інженер з програмного забезпечення комп'ютерів

2132.2 Інженер-програміст

2132.2 Програміст (база даних)

2132.2 Програміст прикладний

2139.2 Інженер із застосування комп'ютерів

2310.2 Асистент

2310.2 Викладач вищого навчального закладу

2320 Викладач професійно-технічного навчального закладу

 

Окремо хочеться додати, наші студенти мають високу якість підготовки, тому їх вже з 2-3 курсів спочатку на оплачуване стажування, а потім на постійне місце роботи запрошують провідні запорізькі ІТ-кампанії.

 

Спеціальність СЕРЕДНЯ ОСВІТА (ІНФОРМАТИКА)

 

Передмова

Вчитель інформатики – одна з найцікавіших сучасних педагогічних професій. У всьому світі сектор інформаційних технологій стрімко розвивається й суспільство має гостру потребу у великій армії фахівців, які кваліфіковано використовують ІТ та готові до постійного самовдосконалення, навчання новому. Хто ж створить та навчить цю армію, підготує її до перемог? Це непросте завдання виконують саме шкільні вчителі інформатики. Вчитель інформатики сьогодні – це одночасно знавець математики, фізики, різних мов, педагогіки, психології та багато чого іншого. Він постійно підтримує власний рівень підготовки та запалює учнів своєю ініціативою, обсягами знань і вмінь, працездатністю, потягом до правильного, раціонального, ефективного, культурного, грамотного використання комп’ютерних засобів та технологій і, звичайно, повагою до людини, любов’ю до дитини, особистості.

Складники (напрями) фахової підготовки за цією спеціальністю наступні:

Основи педагогічних та психологічних знань,

Інформація - типи, форми подання, методи та засоби обробки,

Алгоритми та алгоритмізація,

Дані - структури та їх обробка,

Програмування – мови, технології, засоби автоматизації,

Апаратні та програмні комп’ютерні системи,

Взаємодія людини та комп'ютерної системи,

Сучасні інформаційно-комунікаційні технології,

Організація навчання інформатики в школі,

Розробка та використання сучасних мультимедійних інтерактивних засобів навчання.

Кінцевий результат

Фахівець зі спеціальності середня освіта (інформатика) має впевнено використовувати такі здобуті під час навчання, спеціально організованих кафедрою практик, постійного самовдосконалення компетенції: гуманістичне мислення, креативне вирішення професійних задач, ефективна комунікація з людьми різного віку, організація групової взаємодії, алгоритмічне мислення, раціональне подання інформації, сучасне програмування, проектування, експлуатація та супровід інформаційних систем, публічна діяльність, організація класної та позакласної роботи учнів з інформатики та багато чого іншого.

Бути майстром, сенсеєм, реальним фахівцем з викладання інформатики (комп'ютерних наук, за сучасною термінологією) у школі можливо за умови комплексного наполегливого вивчення перелічених складових з урахуванням їх взаємодії та інтеграції.

Що вивчаємо

Студенти спеціальності «014 Середня освіта (інформатика)» отримують та вдосконалюють знання в галузях планування та організації навчальної діяльності в школі, експлуатації сучасних інформаційних систем; створення програмних продуктів, WEB технологій, дизайну; використання та вдосконалення технологій обробки інформації (у тому числі мультимедійної); розробки та раціонального використання мультимедійних інтерактивних засобів навчання. Під час педагогічних практик майбутні фахівці знайомляться з багатьма аспектами організації навчання інформатики, технологіями застосування інформаційних систем навчальної спрямованості в сучасних умовах.

Працевлаштування

На вчителів та викладачів інформатики на поточний момент існує великий попит, система освіти трансформується відповідно потребам суспільства з інтенсивним використанням комп'ютерних інформаційних систем і технологій. Основні місця роботи – державні та приватні навчальні заклади освіти.

За час навчання можна вивчитись на бакалавра

Кваліфікація в дипломі

Бакалавр середньої освіти (інформатика). Вчитель інформатики та другої предметної спеціальності (за вибором студента)

 

Зауважимо, що наші студенти – яскраві особистості, цікаві та креативні, вони мають високу якість підготовки. Тому вже з 2-3 курсів їх запрошують на постійні місця роботи запорізькі навчальні заклади.

Шановні абітурієнти! Запрошуємо Вас на навчання! Ви отримаєте реально цікаві, корисні, сучасні професії!

Із повагою до вас, кафедра комп'ютерних наук математичного факультету Запорізького національного університету

Чекайте на нашу наступну екскурсію.

 

Математичний факультет

 

 

 

Схожі новини