Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Новини пресслужби ЗНУ / Новини / У ЗНУ проаналізували ефективність науково-методичної роботи на факультетах та визначили напрями подальшої роботи на наступний рік

У ЗНУ проаналізували ефективність науково-методичної роботи на факультетах та визначили напрями подальшої роботи на наступний рік

У ЗНУ проаналізували ефективність науково-методичної роботи на факультетах та визначили напрями подальшої роботи на наступний рік
23.09.2020 15:10 Все Головні новини Факультети Науково-методична рада

Двадцять другого вересня у Запорізькому національному університеті  (ZNU, Zaporizhzhia National University) відбулося чергове засідання науково-методичної ради. Захід проходив під керівництвом голови НМР, проректора з науково-педагогічної та навчальної роботи Олександра Гури та керівника навчального відділу Людмили Нестеренко.

У засіданні також взяли участь  методист навчально-методичного відділу  Наталія Мацюх, завідувач навчально-виробничої практики ЗНУ  Наталія Салацька, методист бюро з навчально-методичної роботи навчального відділу  Олена Лещинська, завідувач навчальної лабораторії інформаційного забезпечення освітнього процесу навчального відділу Наталія Кириченко, заступник директора ЕПФК з навчально-методичної роботи Альона Ходаковська, голови науково-методичних рад усіх факультетів вишу, заступники деканів з навчальної роботи факультетів університету та інші науково-педагогічні працівники.

Під час засідання учасники обговорили низку важливих питань, пов’язаних із затвердженням   плану роботи науково-методичної ради ЗНУ на 2020-2021 навчальний  рік, Положення про організацію освітнього процесу з використанням технологій дистанційного навчання, форми робочої програми навчальних дисциплін, освітньо-професійних програм підготовки здобувачів ступенів вищої освіти бакалавра та магістра, бланку звіту про практику, результатів підвищення кваліфікації, отриманих у системі неформальної освіти, а також  розглянули  інші стратегічні  питання щодо організації освітнього процесу та напрямків навчально-методичної роботи на наступний навчальний рік.

На початку засідання був затверджений склад науково-методичної ради ЗНУ на 2020-2021 навчальний рік, до якого увійшли новообрані члени НМР. Серед них: голова НМР факультету соціології та управління, доктор політичних наук, доцент кафедри політології Наталія Горло, голова НМР факультету іноземної філології , к. пед. н., доцент кафедри викладання другої іноземної мови Ольга Каніболоцька, голова НМР факультету фізичного виховання, здоров’я і туризму, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент кафедри медико-біологічних основ фізичної культури і спорту Вероніка Дорошенко, голова НМР історичного факультету, к.іст.н., доцент кафедри всесвітньої історії та міжнародних відносин Руслан Шиханов, кандидат технічних наук, доцент кафедри металургійного обладнання  Інженерного навчально-наукового інституту ЗНУ Андрій Власов, кандидат економічних наук, доцент кафедри інформаційної економіки, підприємництва та фінансів Інженерного навчально-наукового інституту ЗНУ Олександр  Шапуров, методист навчально-методичного відділу Інна Горобчук, студентка 4-го курсу факультету менеджменту, представник студентської ради ЗНУ Анастасія Герасименко, студент 4-го курсу математичного факультету, представник студентської ради ЗНУ – Мирослав Бортнік.

В ході засідання були представлені і рекомендовані до затвердження  освітньо-професійні програми першого (бакалаврського) рівня - «Логопедія», «Політологія», «Прикладна фізика», «Комп’ютерна математика», «Математика» та  освітньо-професійні програми другого (магістерського) рівня – «Економіка та управління ринком землі», «Економічна кібернетика», «Міжнародна економіка», «Управління персоналом і економіка праці», «Маркетинг», «Право», «Соціальна педагогіка»,  «Публічне управління та адміністрування». Всі ці програми  пройшли  необхідну процедуру погодження, були враховані всі зауваження, а також вони були оприлюднені  для громадського обговорення. У своїх виступах  доповідачі: завідувач кафедри політології, професор Євген Цокур, доцент кафедри  міжнародної економіки, природних ресурсів і економічної теорії Іван Колобердянко, доцент  кафедри педагогіки та психології освітньої діяльності Ірина Козич, доктор технічних наук, професор кафедри загальної та прикладної фізики Валерій Міщенко,  доцент кафедри фундаментальної математики Євген Панасенко, професор кафедри соціальної філософії та управління Олександр Краснокутський,  доцент кафедри кримінального права та правосуддя Ірина Єна проаналізували внесені зміни до програм  у відповідності до  стандартів вищої освіти та розповіли про їх особливості.  

Проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи Олександр Гура звернув увагу присутніх на питання організації освітнього процесу і дистанційної форми роботи в умовах різних карантинних зон, використання додаткових ресурсів для онлайн-лекцій на платформі Moodle, контролю  проведення семінарських і лекційних занять викладачами онлайн. Також учасники засідання обговорили зміни до структури робочих програм, зміни в системі оцінювання і контролю знань студентів, системи накопичення ними балів, затвердили  форму робочої програми навчальної дисципліни у виші, Положення  про організацію поточного, семестрового контролю та атестації здобувачів фахової передвищої та  вищої освіти із застосуванням дистанційних технологій навчання. Крім того, були розглянуті пропозиції різних факультетів  щодо внесення змін  до оформлення  інформаційних джерел, основної і додаткової літератури в навчальних програмах,  оформлення силабусів, кваліфікаційних робіт студентів, контрольних заходів. Учасники зібрання встигли подискутувати  із приводу уніфікації вимог і водночас потреби гнучкого підходу щодо оцінювання знань студентів. Приділили увагу учасники засідання також обговоренню змін до положення про організацію проведення практики студентів в умовах карантину і дистанційної роботи.

Про затвердження Положення про організацію освітнього процесу з використанням технологій дистанційного навчання  в Запорізькому національному університеті доповіла завідувач навчальної лабораторії інформаційного забезпечення освітнього процесу Наталія Кириченко. Також учасниками засідання був затверджений  план роботи науково-методичної ради ЗНУ на 2020-2021 навчальний  рік,  який представила заступник голови науково-методичної ради ЗНУ, керівник навчально-методичного відділу Людмила Нестеренко. Крім того, учасники засідання затвердили останні результати підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників, отримані у системі неформальної освіти.   Наприкінці заходу його учасники одностайно затвердили рекомендований до друку список навчально-методичної літератури, який їх увазі представила методист навчально-методичного відділу Наталія Мацюх .

Схожі новини