Стара версія
Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Новини пресслужби ЗНУ / Новини / У ЗНУ провели збори трудового колективу (органу громадського самоврядування) біологічного факультету

У ЗНУ провели збори трудового колективу (органу громадського самоврядування) біологічного факультету

У ЗНУ провели збори трудового колективу (органу громадського самоврядування) біологічного факультету
24.09.2020 15:16 Все Головні новини Факультети Біологічний Біологічний факультет збори трудового колективу факультету звіт декана

Двадцять третього вересня на біологічному факультеті ЗНУ (ZNU, Zaporizhzhia National University) були проведені збори трудового колективу (органу громадського самоврядування).  Під час зборів декан факультету Людмила Омельянчик відзвітувалась про роботу біологічного факультету за останні 5 років, були проведені вибори голови та членів вченої ради цього факультету, корегування складу органу громадського самоврядування та вибори делегатів на конференцію трудового колективу ЗНУ.

Головуючою цих зборів  виступила декан біологічного факультету Людмила Омельянчик. Також були обрані представники лічильної комісії та секретаріат зборів. Участь у зборах взяли представники ректорату вишу, зокрема проректор з науково-педагогічної роботи та технічної освіти Віктор Банах, науково-педагогічні працівники факультету і студенти.

На початку засідання Людмила Олександрівна в рамках звіту про роботу факультету проаналізувала різні етапи історичного розвитку факультету, розповіла про якісний склад кафедр, 5 спеціальностей (Біологія, Хімія, Екологія, Лісове господарство, Середня освіта) і 13 освітніх програм. Декан факультету звернула увагу, що за цей період на факультеті розроблені нові освітньо-професійні програми, оновлено науково-методичне забезпечення освітнього процесу, реалізована система вільного вибору дисциплін навчальних планів, проліцензовані нові спеціальності, захищено 6 кандидатських дисертацій (Бойка.О., Бражко О., Литвиненко Р., Амінов Р., Крупєй К., Карпенко Ю.), 2 докторські дисертації  (В.Сарабєєв, І.Полякова),  проведено підвищення кваліфікації викладачів згідно графіку. Крім того, на факультеті оновлюються угоди з базами проходження практик, викладаються силабуси, наповнюється контент в системі Moodle, проводиться науково-методична робота згідно плану. Зокрема, за звітний період видано 85 навчально-методичних видань.

У своєму виступі Людмила Омельянчик проаналізувала динаміку контингенту студентів, співвідношення студентів бюджетної і контрактної, денної і заочної форми навчання,  відзначивши, що сьогодні на факультеті навчається 701 студент.  Також вона звернула увагу присутніх на результати захисту кваліфікаційних робіт студентів, ректорського контролю і модульного контролю навчальних досягнень студентів та проведеної профорієнтаційної роботи, завдяки якій збільшився набір студентів на факультет. Доповідач детально розповіла про напрямки виховної роботи, досягнення у міжнародній і проєктній діяльності, про напрямки наукової роботи, підготовку наукових кадрів у магістратурі, аспірантурі та докторантурі, наукові досягнення і науковий рівень викладачів, про успіхи у діяльності РННВЦ «Екологія» та 2 навчальних науково-дослідних лабораторій на базі факультету, а також про результати виконання госпдоговірних тем та публікаційну активність викладачів. Так, за 5 років всього опубліковано 323 наукові праці, видано 7 монографій, за результатами виконаних наукових робіт і розробок  отримано 31 патент, продано 2 ліцензії, подано на розгляд 24 проєкти, з них 5 отримали фінансування. Відзначила Людмила Олександрівна і плідну наукову роботу молодих вчених факультету (946 публікацій і  13 проєктів). Зосередила увагу доповідач і на подальших напрямках роботи з підвищення якості надання освітніх послуг, серед яких: вдосконалення системи навчально-методичного забезпечення системи Moodle, оновлення навчальних дисциплін і робочих програм, розробка нових освітніх програм, підготовка до роботи в дистанційному режимі. Наголосила декан і на важливості поповнення кафедр і лабораторій новим обладнанням (н-д, електронним мікроскопом) для ефективного навчального процесу, інноваційних розробок, нових відкриттів та розвитку науки.

За результатами зборів трудового колективу (органу громадського самоврядування) біологічного факультету головою вченої ради біологічного факультету було обрано декана Людмилу Омельянчик, а секретарем - доцента Олену Войтович. Крім того, в рамках цього заходу почесними грамотами і подяками за активну участь в організації науково-дослідної роботи, наукові досягнення, сприяння розвитку науки в університеті та з нагоди Дня науки були відзначені такі науковці факультету: завідувач кафедри хімії ЗНУ Олександр Бражко, доцент кафедри загальної та прикладної екології і зоології Галина Дударєва, старший викладач кафедри фізіології, імунології і біохімії з курсом цивільного захисту та медицини Олена Клімова, викладач кафедри фізіології, імунології і біохімії з курсом цивільного захисту та медицини Руслан Амінов, доцент кафедри біології лісу, мисливствознавства та іхтіології Володимир Сарабєєв.

Схожі новини