Стара версія
Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Новини пресслужби ЗНУ / Новини / Представники юридичного факультету ЗНУ долучилися до обговорення фахових проблем викладання права

Представники юридичного факультету ЗНУ долучилися до обговорення фахових проблем викладання права

Представники юридичного факультету ЗНУ долучилися до обговорення фахових проблем викладання права
25.09.2020 10:02 Все Головні новини Факультети Юридичний Юридичний факультет міжнародний форум наукова діяльність підготовка аспірантів-правознавців викладання права

Днями в рамках проведення V Харківського міжнародного юридичного форуму було організовано і проведено Міжнародну науково-практичну конференцію «Новітні тенденції розвитку адміністративного права як науки, навчальної дисципліни та галузі права», присвячену сучасним проблемам розвитку адміністративного права, організаторами якої виступили: Координатор проектів ОБСЄ в Україні, Програма Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), кафедра адміністративного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, кафедра адміністративного права та адміністративної діяльності Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, юридичний факультет Запорізького національного університету (ZNU, Zaporizhzhia National University), сектор конституційного та адміністративного права НДІ Державного будівництва та місцевого самоврядування НАПрН України, Навчально-наукова лабораторія дослідження проблем службового права НАПрН України, ГО «Асоціація фахівців адміністративного права», ГО «Європейський центр верховенства права».

У роботі конференції взяли участь понад 150 вчених-адміністративістів, які змогли обговорити: перспективи розвитку науки адміністративного права, шляхи та механізми реформування адміністративного права як галузі права, а також сучасні підходи до викладання навчальної дисципліни «Адміністративне право». Приємно, що науковці та здобувачі третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти юридичного факультету Запорізького національного університету цього року змогли не лише взяти участь у цьому заході, а й виступити співорганізаторами заходу, що дозволило їм не тільки розширити сферу своєї фахової присутності, але й безпосередньо долучитися до тематичних організаційних, методичних заходів, істотно посиливши свою інтеграцію до вітчизняної та зарубіжної правничої галузевої спільноти.

Особливістю цьогорічного заходу стало проведення у рамках зазначеної конференції панельної дискусії на тему «Викладання адміністративного права в умовах запровадження освітніх правничих стандартів». Участь у дискусії взяли: національна менеджерка програми у сфері верховенства права та прав людини Координатора проєктів ОБСЄ в Україні Наталія Ступницька, державний експерт з питань нормативно-правового забезпечення директорату вищої освіти і освіти дорослих Міністерства освіти і науки України Олександр Пижов, національний менеджер проєктів у сфері верховенства права та прав людини Координатора проєктів ОБСЄ в Україні Олександр Сидєльніков, заступники голови Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти Іван Назаров та Андрій Бутенко, Координатор проектів ОБСЄ в Україні Посол Генрік Вілладсен і юридичний радник Програми USAID «Нове правосуддя» Артем Шаіпов, а також вчені-адміністративісти та здобувачі третього рівня вищої освіти, які здійснюють свої наукові дослідження з проблем адміністративного права. Предметом кількагодинного напруженого поглибленого фахового обговорення були: стандарти першого та другого рівнів вищої освіти зі спеціальності 081 «Право», їх спільні та відмінні характеристики (Андрій Бойко, д.ю.н., професор Національного університету «Києво-Могилянська академія», Юрій Барабаш, д.ю.н., проректор з навчальної роботи Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Олександр Пижов, державний експерт з питань нормативно-правового забезпечення директорату вищої освіти і освіти дорослих Міністерства освіти і науки України); система внутрішнього забезпечення якості вищої освіти й необхідні кроки в контексті викладання та навчання з дисциплін «Адміністративне право», «Адміністративне судочинство» (Андрій Бутенко, к.і.н., заступник голови Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, Іван Назаров, д.ю.н., заступник голови Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти), вплив вимог освітніх стандартів на змістовне наповнення програм навчальних дисциплін «Адміністративне право», «Адміністративне судочинство» (Роман Мельник, д.ю.н., професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Дмитро Лук’янець, д.ю.н., професор Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна,, Віктор Тимощук, к.ю.н., с.н.с. Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, заступник голови Правління Центру політико-правових реформ), трансформація окремих навчальних занять з дисципліни «Адміністративне право» з огляду на вимоги освітніх стандартів (Надія Писаренко, д.ю.н., доцент Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Тетяна Коломоєць, д.ю.н., декан юридичного факультету Запорізького національного університету), підготовка студентів до виконання тестових завдань під час ЄФВВ та ЄДКІ (Сергій Мудрук, президент МГО «Універсальна екзаменаційна мережа»).

Приємно зазначити, що у рамках конференції було презентовано 5 том «Адміністративне право» Великої української юридичної енциклопедії - 20-ти томного видання Видавництва «Право» як результат кропіткої праці провідних вчених-адміністративістів всіх галузевих наукових шкіл, співробітників Національної академії правових наук України, Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України, Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Національного університету «Одеська юридична академія», а також складу науковців Запорізького національного університету й деяких випускників освітньо-наукової програми за спеціальністю 081 Право, результати наукових досліджень яких отримали позитивне незалежне рецензування й були рекомендовані редакційною радою для включення до видання.

 

Юридичний факультет

Схожі новини