Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Новини пресслужби ЗНУ / Новини / У ЗНУ відбулося засідання Науково-технічної ради

У ЗНУ відбулося засідання Науково-технічної ради

У ЗНУ відбулося засідання Науково-технічної ради
29.09.2020 12:17 Все Головні новини ZNU Zaporizhzhia National University науково-технічна рада наукова діяльність проєктна діяльність математичний факультет співпраця з конструкторським бюро «Південне» госпдоговірна тема

Наприкінці вересня в ЗНУ (ZNU, Zaporizhzhia National University) відбулося перше в цьому навчальному році засідання Науково-технічної ради університету. Її учасники затвердили Положення про науково-технічну раду Запорізького національного університету, проголосували за зміни в її складі, заслухали звіт про виконання держбюджетної теми та окреслили плани щодо роботи НТР на поточний навчальний рік.

Вересневе засідання пройшло під головуванням проректора з наукової роботи Геннадія Васильчука. Питаннями порядку денного засідання НТР стали такі пункти: «Про внесення змін і затвердження Положення про науково-технічну раду Запорізького національного університету», «Про зміни та затвердження складу науково-технічної ради університету». Проректор Геннадій Васильчук звернув увагу присутніх на засіданні на ті нововведення, які були запропоновані цього року для внесення до Положення про науково-технічну раду ЗНУ, після обговорення їх затвердили відкритим голосуванням.

Також були запропоновані деякі зміни в складі НТР ЗНУ. Зокрема, із 24 вересня процедурою публічного голосування присутні на засіданні затвердили їх у такому формулюванні: вивести зі складу науково-технічної ради університету в зв’язку з виробничою необхідністю та на підставі службових записок деканів факультетів – професора кафедри теорії комунікації, реклами та зв’язків із громадськістю Олега Синєокого, завідувача кафедри міського будівництва і господарства, доцента ІННІ ЗНУ Андрія Банаха, доцента кафедри металургії ІННІ ЗНУ Олексія Кириченка, доцента кафедри програмного забезпечення автоматизованих систем ІННІ ЗНУ Геннадія Коломойця, доцента кафедри слов’янської філології Івана Мацегору, доцента кафедри бізнес-адміністрування і менеджменту зовнішньоекономічної діяльності Олександра Олійника, доцента кафедри промислового та цивільного будівництва ІННІ ЗНУ Марину Полтавець, доцента кафедри фінансів ІННІ ЗНУ Ірину Сіліну, співголову НТСАДМВ ЗНУ, студентку факультету соціальної педагогіки та психології Вероніку Толмачову, співголову НТСАДМВ ЗНУ, студентку ІННІ ЗНУ Олену Батичко та інших.

Натомість до складу НТР введені такі особи: завідувач кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту, професор ІННІ ЗНУ Тетяна Меліхова, доцент кафедри мікроелектронних інформаційних систем ІННІ ЗНУ Дмитро Алексієвський, заступник директора з наукової роботи ІННІ ЗНУ Каріна Бєлоконь, доцент кафедри соціальної комунікації, реклами та зв’язків із громадськістю Ірина Бондаренко, завідувач відділу аспірантури і докторантури Олена Єфіменкова, старший викладач кафедри української мови Оксана Меркулова.

Після огляду напрямів діяльності університету, який представив проректор із наукової роботи Геннадій Васильчук, учасники зібрання затвердили план роботи НТР на 2020/2021 навчальний рік. Незабаром його можна буде переглянути на сторінці науково-технічної ради університету.

Наприкінці засідання представили звіт про виконання держбюджетної науково-дослідної роботи «Розробка математичного забезпечення для інженерного аналізу об’єктів аерокосмічної техніки на базі хмарних технологій» (2017-20 рр.). Його представив присутнім її науковий керівник – доцент кафедри програмної інженерії Сергій Чопоров. Він коротко розповів про підсумки 4-го, заключного, етапу виконання цієї теми за розділом «Розробка паттернів проєктування хмарних систем інженерного аналізу». Дана тема виконана в повному обсязі згідно з технічним завданням і календарним планом. У визначений період науковцями математичного факультету ЗНУ були розроблені методи генерації дискретних моделей для реалізації 3D-друку геометричних моделей; розроблені та узагальнені паттерни проєктування хмарних систем інженерного аналізу на базі паралельних методів генерації та обробки дискретних моделей, паттерни проєктування хмарних систем інженерного аналізу на базі аналітичних та аналітико-чисельних методів.

Наукові результати останнього етапу НДР впроваджено в освітній процес і застосовано при викладенні матеріалів дисципліни «Основи програмної інженерії» для студентів 3 року навчання спеціальності «Інженерія програмного забезпечення». На рівні виробництва використані при дослідженні стану елементів оболонкових конструкцій ракетної техніки в межах робіт за договорами про співробітництво № 19-с від 20.06.2013 р. «Напружено-деформований стан оболонкових конструкцій» та № 60-с від 08.07.2020 «Розробка аналітико-чисельних методів розрахунку характеристик міцності конструкцій з композитних матеріалів при імпульсному локальному зовнішньому навантаженні при наявності статичних зусиль із візуалізацією процесу руйнування», що були укладені з державним підприємством «Конструкторське бюро “Південне” ім. М. К. Янгеля».

Розробники також отримали свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 98466, створили комп’ютерну програму «Побудова двовимірної структурованої сітки за допомогою диференціального рівняння Пуассона» (Л.В. Халанчук, С.В. Чопоров), створили монографію та низку публікацій, що входять до міжнародних наукометричних баз. У подальшому колектив науковців-математиків вбачає перспективним використання методів машинного навчання при створенні та оптимізації моделей поведінки об’єктів машинобудування, а також розробки нейро-еволюційних методів прогнозування можливих зон руйнування в конструкціях із використанням чисельних методів як базових.

У рамках технічних питань, які щоразу вирішує НТР, йшлося про результати першого етапу конкурсного відбору проєктів наукових робіт і науково-технічних (експериментальних) розробок молодих вчених, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету, про затвердження до виконання госпдоговірних тем, про рекомендації до друку наукової літератури, затвердження тем дисертацій тощо.

 

Олена Хлистун

 

 

 

 

Схожі новини