Стара версія
Університет Абітурієнту Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Новини пресслужби ЗНУ / Новини / На економічному факультеті відбувся попередній захист кваліфікаційних робіт майбутніх магістрів-кібернетиків

На економічному факультеті відбувся попередній захист кваліфікаційних робіт майбутніх магістрів-кібернетиків

На економічному факультеті відбувся попередній захист кваліфікаційних робіт майбутніх магістрів-кібернетиків
05.11.2020 13:56 Все Головні новини Факультети Економічний ZNU Zaporizhzhia National University економічний факультет кафедра економічної кібернетики освітній процес передзахист

Четвертого листопада на кафедрі економічної кібернетики економічного факультету ЗНУ (ZNU, Zaporizhzhia National University) відбувся другий попередній захист кваліфікаційних робіт магістрів. Захід проходив із застосуванням системи електронного забезпечення навчання ЗНУ в дистанційному форматі під керівництвом завідувача кафедри економічної кібернетики, д.е.н., проф. Наталії Максишко. У відеоконференції взяли участь здобувачі освіти та наукові керівники: к.е.н., доцент Віта Лось, к.е.н., доцент Олена Макаренко, к.е.н., доцент Дмитро Очеретін, к.е.н., доцент Сергій Іванов, к.е.н., доцент Сергій Чеверда, а також асистент Оксана Васильєва та ст. викладач Олег Баштанник.

На першому передзахисті об’єктом всебічного обговорення магістрантів та їхніх керівників були обґрунтування актуальності теми, формулювання мети, завдань, гіпотез, плану та передбачених результатів роботи. На поточному – другому – передзахисті головну увагу зосередили на проміжних результатах виконання плану. Головні питання, які обговорювалися, стосувалися вибору та коректності застосування методів дослідження й практичної реалізації запропонованих моделей і методів. Особлива увага зверталася на наукову новизну робіт, яка визначається, зокрема, вибором майбутніми фахівцями з кібернетики актуальних напрямів дослідження, таких як: процеси цифрової трансформації, управління IT-проєктами, енергоефективність національної економіки, оцінювання трудового потенціалу працівників, процеси формування «фінансових бульбашок», аналіз динаміки фінансових інструментів на фондовому ринку та ін.

Завідувач кафедри д.е.н., професор Наталія Максишко звернула увагу майбутніх магістрів на те, що необхідною умовою підтвердження ступеня новизни, теоретичної та практичної значущості кваліфікаційної роботи є, зокрема, апробація результатів дослідження на науково-практичних конференціях. Також вона підкреслила необхідність дотримання принципів академічної доброчесності при написанні кваліфікаційної роботи. Дискусії з приводу актуальних питань, що виникали під час захисту, довели високий рівень підготовки випускників кафедри економічної кібернетики.

Онлайн-зустріч викладачів кафедри та здобувачів ступеня вищої освіти магістра освітньо-професійної програми «Економічна кібернетика» відбулася із застосуванням ресурсу Big Blue Button BN у системі електронного забезпечення навчання ЗНУ Moodle. Варто зазначити, що викладачі кафедри активно користуються відеоресурсом Big Blue Button BN під час дистанційного навчання та відзначають його переваги в порівнянні з іншими ресурсами, а саме: необмежений час спілкування, можливість запису відео, автоматичне сповіщення студентів про зустріч, відсутність реєстрації тощо. Особливо актуально, зокрема при роботі з великою аудиторією, що учасник приєднується до зустрічі під своїм прізвищем (наприклад, на відміну від платформи ZOOM).

Після представлення результатів досліджень здобувачам побажали успіхів, уточнили дату проведення заключного передзахисту та надали інформацію щодо проходження нормоконтролю, звернувши їхню увагу на те, що необхідні методичні рекомендації до підготовки та оформлення кваліфікаційної роботи розміщені в системі електронного забезпечення навчання Moodle.

Сподіваємося, що майбутні магістри-кібернетики впродовж навчання в ЗНУ набудуть необхідні компетенції, здатності до критичного осмислення та системного аналізу складних економічних завдань та їхнього вирішення на основі досліджень і здійснення інновацій в умовах невизначеності та складності навколишнього середовища з використанням сучасного інструментарію економіко-математичного моделювання та інформаційно-комунікаційних технологій.

 

Олена Макаренко,

Доцент кафедри економічна кібернетика

 

 

 

Схожі новини