Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Новини пресслужби ЗНУ / Новини / У ЗНУ засідання конференції трудового колективу вперше відбулося у змішаному – очно-дистанційному – форматі

У ЗНУ засідання конференції трудового колективу вперше відбулося у змішаному – очно-дистанційному – форматі

У ЗНУ засідання конференції трудового колективу вперше відбулося у змішаному – очно-дистанційному – форматі
23.12.2020 14:07 Все Головні новини ZNU Zaporizhzhia National University конференція трудового колективу звіт ректора наукова діяльність освітній процес профорієнтаційна діяльність

Двадцять другого грудня в Запорізькому національному університеті (ZNU, Zaporizhzhia National University) відбулася конференція трудового колективу. На початку заходу головуючий – перший проректор Олександр Бондар зазначив, що вперше для цього важливого заходу обрали новий – очно-дистанційний формат. До президії заходу увійшли ректор ЗНУ Микола Фролов, голова первинної профспілкової організації Борис Павловський і голова студентської ради вишу Єгор Гуков. Активну участь в організації та проведення засідання взяли проректор з науково-педагогічної роботи Юрій Каганов і вчений секретар Вченої ради Оксана Проценко. Мандатна й лічильна комісія, члени якої здійснювали підрахунок голосів під час голосування в аудиторії та в чаті, були обрані ще на минулій конференції трудового колективу на дворічний термін.

У керівництва університету та представників факультетів, структурних підрозділів і відділів вишу вже є досвід проведення цього заходу у форматі zoom-конференції. Та цього разу вони успішно втілили в життя новий формат обговорення важливих для життєдіяльності ЗНУ питань. В аудиторії № 50 навчального корпусу № 1 були присутні лише члени вченої ради. При цьому вони дотримувались всіх протиепідемічних вимог, були в масках й зберігали визначену соціальну дистанцію. Інші учасники з більш ніж 20 локацій долучилися за допомогою прямої трансляції у форматі zoom-конференції. У заході таким чином взяли участь 208 делегатів колективу ЗНУ (при максимальній кількості 250 осіб). Тож на конференції був присутній кворум і всі ухвалені на ній рішення визнали легітимними. Першим питанням порядку денного став звіт ректора Запорізького національного університету Миколи Фролова про виконання умов контракту за 2020 рік.

На початку виступу Микола Олександрович зазначив, що 2020 рік був сповнений труднощів, пов’язаних із пандемією Covid-19, спричиненими нею змінами в суспільному житті й у діяльності закладів вищої освіти, зокрема переходом на дистанційну форму навчання, нормативно-правовою діяльністю МОН України у виші. Попри це, як наголосив ректор, злагоджена робота всього колективу університету, у якій взяли участь усі без винятку представники факультетів, структурних підрозділів, студентської ради, дозволила з честю подолати численні виклики сьогодення. Незважаючи ні на що, університет розвивається, вдосконалює освітній процес і наукову діяльність, поліпшує матеріально-технічну базу тощо.

Серед важливих змін у розвитку університету Микола Фролов відзначив створення інженерного навчально-наукового інституту на базі інженерного інституту ЗНУ, відкриття навчального пункту Школи Конфуція в Національному університеті «Львівська політехніка», створення низки наукових лабораторій тощо. Те, що Запорізький національний університет продовжує стабільно розвиватися, засвідчують високі рейтингові показники. Так, цього року ЗНУ посів 9 місце в рейтингу веб-порталу uniRank, який представив неакадемічний ТОП закладів вищої освіти світу, виходячи з популярності їхніх офіційних веб-сайтів. Йому належить 41 позиція серед 177 закладів вищої освіти в рейтингу закладів вищої освіти України за показниками наукометричної бази даних Scopus, а також – 22 місце серед 200 вишів країни за даними чотирнадцятого академічного рейтингу закладів вищої освіти України «Топ-200 Україна-2020». Виш посів 13 позицію в рейтингу світових університетів за рівнем їхньої присутності в інтернет-мережі від «Webometrics Ranking of World's Universities». ЗНУ належить 5 місце серед тридцяти вишів України за рейтингом університетів щодо атестації енергоаудиторів; 3 місце серед ТОП-10 кращих вишів східного, західного, центрального і південного регіонів України, а також – 19 місце за кількістю поданих вступниками заяв за даними Інформаційної системи «Вступ.ОСВІТА.UA». 

Ректор наголосив, що університету вдається зберігати кількість здобувачів вищої освіти. Разом із тим, контингент студентів-бюджетників складає лише 25 % від загальної чисельності студентів (у 2019 р. – 28 %). Тож потрібно в 2021 році приділити особливу увагу під час профорієнтаційної діяльності залученню до навчання в ЗНУ вступників із високим балом ЗНО, аби збільшити кількість бюджетних місць. За рівнями вищої освіти «молодший спеціаліст», «бакалавр», «магістр» станом на грудень 2020 року в ЗНУ навчається загалом 16116 осіб (на 01.10.2019 р. – 16620). Із них на денній формі – 10585 осіб (2019 р. – 10842), із яких на держбюджетній основі – 38% (2019 р. – 39%) та на заочній формі – 5531 осіб (2019 р. – 5778), із яких на держбюджетній основі – 9% (2019 р. – 8%). Ступеневу систему освіти у ЗНУ забезпечують 74 кафедри, на яких працює 667 науково-педагогічних працівники, із них: 130 – професори, доктори наук, 437 – доцентів, кандидатів наук.

Окремо Микола Олександрович наголосив, що попри всі складнощі, із якими було пов’язане проведення цьогорічної вступної кампанії, її можна охарактеризувати як вдалу. Зокрема, цього року загалом до вишу (включно коледжі) вступили 5486 осіб (із них на денну форму – 3695, на заочну – 1791). Для порівняння в 2019 усього вступило 6028 (із них на денну форму – 4002, на заочну – 2026). Цього року до ЗНУ до бакалаврату на основі ПЗСО вступили 2014 осіб ( із них на денну форму – 1726, на заочну – 288), на основі ОКР «молодший спеціаліст») – 725 (із них на денну форму – 412, на заочну – 313). До магістратури – 1748 осіб (із них на денну форму – 652, на заочну – 1096). Він подякував усім задіяним у профорієнтаційній діяльності минулого року та власне у процедурі вступу-2020, зокрема приймальній комісії вишу та її відповідальному секретарю Станіславу Іваненку, відділу доуніверситетської підготовки, профорієнтації та працевлаштування та його начальниці Галині Микитів, заступникам деканів факультетів із профорієнтаційної роботи та викладачам, задіяним у співпраці зі школами. При цьому він наголосив на важливості зосередити зусилля на профорієнтації в 2021 році задля майбутньої успішної вступної кампанії.

У своєму звіті ректор приділи увагу питанню акредитації та ліцензуванню освітніх програм. У 2020 році за першим (бакалаврським) рівнем акредитовані на 5 років 2 програми: Середня освіта (Українська мова і література) та Хімія. Умовну акредитацію на рік (повторна акредитація у березні 2021 р.) пройшли 2 програми: Графічний дизайн і Готельно-ресторанна справа. За другим (магістерським) рівнем акредитовано на 5 років: Дошкільна освіта, Початкова освіта, Мисливське господарство, Країнознавство. Серед пріоритетних напрямків діяльності вишу цього року була робота з освітніми програмами (розробка нових програм, врахування нових стандартів, перегляд раніше затверджених та ін.) та навчальними планами й удосконалення системи вільного вибору студентами 25 % дисциплін навчального плану. А також – подальше покращення практичної підготовки студентів і реальне впровадження дуальної форми  здобуття вищої та фахової передвищої освіти.

У рамках внутрішнього забезпечення якості вищої освіти у ЗНУ підготовлено нову редакцію Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти у Запорізькому національному університету; створено Інституційний репозитарій академічних текстів з завантаженням усіх кваліфікаційних робіт магістрів; впроваджено перевірку кваліфікаційних робіт здобувачів освіти на предмет текстових запозичень; розроблено структуру і форму силабусів, науково-педагогічними працівниками підготовлено та оприлюднено у системі Moodle понад 3500 силабусів; залучено експертів Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти з числа співробітників ЗНУ для підготовки до акредитації ОП в університеті тощо.

У рамках наукової діяльності забезпечено виконання 3 держбюджетних НДР (наукові керівники: Гоменюк С.І., Горошкова Л.А., Коломоєць Т.О.) і 5 проєктів молодих вчених (наукові керівники: Бєлоконь К.В., Корнет М.М., Чопоров С.В., Федчишин Д.В., Штейнле О.Ф.). Загальний обсяг фінансування – 3756,401 тис грн. Здійснюється виконання 23 госпдоговірних науково-дослідних робіт, найпотужніші з яких: договір із ОАО «Фуцзянь xiangxin» (обсяг фінансування – 352,3 тис грн, науковий керівник – Скачков В.О.), договір із ПАТ «Запоріжсталь» (обсяг фінансування – 50 тис грн, науковий керівник Харченко О.В.). загальний обсяг надходжень – 88,0 тис грн. Крім того, організовано і проведено 29 наукових конференцій, із яких 12 – міжнародних; виконується 57 науково-дослідних робіт в межах основного робочого часу викладачів, які мають державну реєстрацію в УкрІНТЕ. А ще – отримано 4 патенти на винаходи, 14 – на корисні моделі, 7 свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір; подано 7 заявки на корисні моделі, 9 заявок про реєстрацію авторського права на твір. 48 студенті університету стали переможцями Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт та наукових проєктів. 9 студентів та молодих вчених університету стали переможцями обласного конкурсу для обдарованої молоді у галузі науки. У цьому році відбулося 92 публікацій у наукометричній базі Scopus і 57 – у Web of Science.

У ЗНУ відбувається заохочення наукової діяльності, вчені регулярно отримують виплати за публікації, проіндексовані в наукометричних базах даних, за зростання індексу Гірша, за захист кандидатської чи докторської дисертації тощо. Загалом, в університеті значну увагу приділяють соціальному захисту науково-педагогічних працівників та співробітників вишу. Зокрема, представники колективу вишу на регулярній основі отримують преміювання, матеріальну допомогу, серед іншого йдеться про виплати, пов’язані з захворюванням на COVID-19. В університеті дбають про те, аби вчасно та в повному обсязі виплачувати заробітну плату, академічні та соціальні стипендії, матеріальні заохочення тощо. Попри всі складнощі, викликані пандемією Covid-19, в Запорізькому національному університеті тривають масштабні ремонтні роботи, невпинне поліпшення матеріально-технічної бази, забезпечуються гідні умови для навчання й роботи його представників тощо.

Микола Олександрович подякував наприкінці виступу колективу вишу за злагоджену працю задля реалізації спільної мети – подальшого розвитку й процвітання Запорізького національного університету. При обговоренні звіту ректора під час конференції трудового колективу виступили декан економічного факультету Алла Череп, декан факультету фізичного виховання, здоров’я та туризму Микола Маліков, завідувач кафедри біології лісу, мисливствознавста та іхтіології Валерій Домніч, завідувач кафедри соціальної педагогіки Наталія Заверико й голова студентської ради університети Єгор Гуков. Вони подякували Миколі Олександровичу за плідну роботу з розвитку університету й увагу до прагнень колективу. Крім того, вони висловили низку побажань щодо подальшого удосконалення діяльності та зміцнення матеріально-технічної бази ЗНУ, які обов’язково будуть розглянуті керівництвом вишу. Учасники конференції одностайно («за» – 207 голосів) Затвердити звіт ректора Миколи Фролова про виконання умов контракту за 2020 рік та ухвалили діяльність ректора за цей рік визнати задовільною.

Крім того, під час заходу його учасники заслухали виступ начальника юридичного відділу вишу Костянтина Борисова «Про внесення змін і доповнень до Колективного договору у 2020 році». За затвердження змін і доповнень проголосували 206 осіб, 1 голос – «проти». Перший проректор Олександр Бондар виступив щодо обрання виборних представників до складу Вченої ради Запорізького національного університету. Йшлося про включення до складу Вченої ради вишу голови Ради молодих вчених ЗНУ Сергія Чопорова й начальника навчального відділу Валентини Горлач. «За» проголосували 206 учасників заходу, один – утримався. Голова лічильної комісії студентської ради ЗНУ Анастасія Герасименко виступила з доповіддю «Про внесення змін і доповнень до Положення про студентське самоврядування в Запорізькому національному університеті», де йшлося про новий формат обрання голів студентських рад факультетів, університету тощо – в дистанційній формі, за допомогою електронної системи Moodle. «За» проголосували 206 учасників конференції, один – утримався.

Наприкінці заходу ректор Микола Фролов подякував усім присутнім за плідну роботу і привітав їх із прийдешніми новорічно-різдвяними святами. Він висловив сподівання на подальшу спільну працю всього колективу вишу, спрямовану на подальший розвиток Запорізького національного університету.

 

 

 

 

 

 

 

Схожі новини