Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Новини пресслужби ЗНУ / Новини / У ЗНУ відбулося чергове засідання Науково-методичної ради

У ЗНУ відбулося чергове засідання Науково-методичної ради

У ЗНУ відбулося чергове засідання Науково-методичної ради
21.01.2021 15:35 Все Головні новини ZNU Zaporizhzhia National University факультети науково-методична рада засідання освітні програми єдине фахове вступне випробування з іноземної мови

Дев’ятнадцятого січня в ЗНУ (ZNU, Zaporizhzhia National University) відбулося перше від початку нового року засідання Науково-методичної ради, яке пройшло у режимі онлайн на платформі Zoom. Захід проходив під керівництвом проректора з науково-педагогічної та навчальної роботи, голови Науково-методичної ради Олександра Гури та заступника голови Людмили Нестеренко.

Першим питанням, яке розглянули учасники зібрання, стало обговорення та рекомендування до затвердження освітньо-професійних програм зі змінами відповідно до нових стандартів вищої освіти. Гаранти освітніх програм представили на розгляд НМР зміни й доповнення, що пов’язані зі цим, а також відповідно до вимог часу й з урахуванням рекомендацій стейкхолдерів, із якими співпрацюють факультети. Після обговорення та внесення пропозицій і зауважень, дані освітні програми були узгоджені й затверджені, а ще – рекомендовані на розгляд Вченої ради ЗНУ.

Освітньо-професійну програму бакалаврського рівня «Міжнародна політика та політика національної безпеки» представив присутнім доповідач – завідувач кафедри політології Євген Цокур. Вона була започаткована два роки тому, зміни до неї внесені згідно стандартів спеціальності 052 «Політологія». Специфіка даної програми полягає в індивідуалізації підготовки фахівців-політологів, які працюватимуть за вузькоспеціалізованим напрямом в умовах сьогодення (євроінтеграція та міжнародна інтеграція) та відповідно до таких викликів часу, як розбалансованість світового політичного простору тощо. Зазначені моменти, що обумовили внесені в програму підготовки бакалаврів зміни, обговорили члени НМР та рекомендували на затвердження Вченою радою ЗНУ.

Доцент кафедри соціології Юлія Приймак, яка виступає гарантом, представила зміни й доповнення у рамках освітньо-професійної програми бакалаврського рівня «Соціологія» (054 «Соціологія»), що були внесені згідно нових стандартів, затверджених у березні 2020 року. Зокрема, більше уваги наразі приділяється формуванню практичних компетенцій фахівця зазначеної галузі. Так, програмою передбачено 240 кредитів, із яких 15 – припадає на навчальну та виробничу практику.

Свої доповнення та коментарі з даного питання також висловив завідувач кафедри соціології Володимир Скворець. Крім того, він представив ще одну освітню програму кафедри – «Соціологія медіації і кримінології» у рамках спеціальності 054 «Соціологія». Зокрема, відзначив унікальність цієї освітньої програми не тільки для Запорізького регіону, а й для всієї України. Започаткована вона була за ініціативи професора їхньої кафедри, голови дослідницького комітету «Соціальне прогнозування» Соціологічної асоціації України Максима Лепського. Наразі в рамках забезпечення цієї освітньої програми налагоджено зв’язки із закордонними фахівцями та науковцями в галузі кримінології (США, Великобританія, Італія, КНР та інші), здійснено науково-методичне забезпечення освітньої програми.

Специфікою даної освітньої програми є підготовка фахівців широкого профілю, що передбачає поєднання знань із різних галузей соціології, зокрема соціології комунікацій, соціології кримінології, соціології медіації тощо. Вони є сьогодні затребуваними у суспільстві, адже можуть виступати експертами, аналітиками, які займаються дослідженнями, діагностикою та оптимізацією процесів у галузі кримінології та медіації. 

Учасники засідання одностайно підтримали започаткований кафедрою соціології проєкт і рекомендували дану освітню програму для затвердження на Вченій раді ЗНУ.

Освітньо-професійну програму магістерського рівня «Облік і аудит» (071 «Облік і оподаткування») представила професор кафедри обліку та оподаткування Неля Проскуріна – у зв’язку зі зміною керівника кафедри та новим, затвердженим на поточний навчальний рік, навчальним планом. Специфікою даної програми є підготовка фахівців, що мають знання й навички у галузі обліку, оподаткування й аналізу, отже можуть працювати за найрізноманітнішими напрямами економіки.

Про освітньо-професійну програму магістерського рівня «Агробізнес», а також зміни й доповнення доповіла професор кафедри підприємництва, менеджменту організацій та логістики Наталя Гуржій. Зокрема, у новаціях були враховані рекомендації стейкхолдерів, котрі роблять дану програму актуальною та надають можливість випускникам, окрім іншого, започатковувати власний бізнес. Зміни та доповнення, здійснені у рамках освітньо-професійної програми магістерського рівня «Металургія кольорових металів» згідно з вимогами нових стандартів спеціальності 136 «Металургія» та з необхідністю актуалізації даної спеціальності з урахуванням вимог стейкхолдерів, були окреслені доцентом кафедри металургії Тетяною Нестеренко.

У рамках вирішення проблемних питань, пов’язаних із підготовкою в ЗНУ фахівців за освітньо-професійною програмою магістерського рівня «Правоохоронна діяльність», виступила її гарант, завідувач кафедри кримінального права та правосуддя Юлія Пирожкова. Зокрема, вона звернула на переформатування навчального плану і моменти, що пов’язані із специфікою фізичної підготовки таких фахівців. Професор кафедра прикладної екології та охорони праці Юрій Куріс, своєю чергою, презентував необхідні доповнення до освітньо-професійної програми магістерського рівня «Охорона праці». Наступний доповідач  – доцент кафедри викладання другої іноземної мови Ольга Каніболоцька представила на обговорення та затвердження членам НМР освітньо-професійну програму бакалаврського рівня «Середня освіта (Мова і література (англійська)» зі змінами.

Під час обговорення освітніх програм проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи Олександр Гура та доцент кафедри комп’ютерних наук Олена Пшенична також звернули увагу гарантів на те, що освітні програми мають відповідати затвердженим МОН України стандартам вищої освіти з урахуванням змін до них (Наказ МОН України № 584, 30.04.2020), а також розробленим силабусам.

Наступним у рамках основних питань, що були поставлені на порядку денному, був розглянутий комплекс заходів – у 8-му навчальному семестрі – з організації підготовки здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра до складання Єдиного вступного іспиту з іноземної мови до магістратури. Завідувач кафедри іноземних мов професійного спрямування Станіслав Іваненко поінформував присутніх щодо трьох етапів запланованих заходів.

По-перше, із 11 по 23 січня кафедрою здійснюється поточний контроль у форматі онлайн-тестування (у рамках складання екзамену зимової сесії) стосовно рівня знань з англійської мови серед студентів 4 курсів бакалаврату, які завершили в 7 семестрі вивчення іноземної мови. А також проводяться серед них анкетування з метою виявлення кількості охочих вступити до магістратури після закінчення навчання на бакалавраті. У березні поточного року заплановано такий контроль провести й серед студентів 5 курсу заочної форми навчання.

На другому етапі підготовки за результатами тестувань розроблятимуться конкретні заходи та рекомендації щодо підготовки студентів випускних курсів до успішного складання ЄВІ до магістратури. Варто нагадати, що цього року всі охочі вступити до магістратури на будь-яку спеціальність обов’язково складатимуть цей іспит з іноземної мови. Зокрема, вже надійшли пропозиції від декана факультету іноземної філології Галини Морошкіної. Серед них – залучення студентів магістратури ФІФ, представників студради факультету, які керують роботою «English speaking club», до підготовки до ЄВІ вступників до магістратури 2021 року. А ще, до цього докладуть зусилля представники центру інтенсивного вивчення іноземних мов, яким керує Варвара Петросова. Розглядатимуть й інші ресурси ЗНУ.

Заключним, третім, має стати етап складання вступниками до магістратури ЄВІ з іноземної мови, який відбудеться вже 30 червня.

У зв’язку з цим, проректор Олександр Гура звернувся до представників факультетів й інженерного навчально-наукового інституту, аби ті забезпечили інформування та максимальну участь студентів 4 курсів у тестуванні з іноземної мови, що відбуватиметься під час складання ними екзамену. Важливо отримати точну статистику щодо кількості вступників до магістратури в 2021 році та їхнього рівня знань з іноземної мови. Тоді керівництво ЗНУ та співробітники відповідальних за цей процес структурних підрозділів зможуть розробити ефективну стратегію та відповідні заходи задля забезпечення випускникам бакалаврату успішного складання ЄВІ під час вступу до магістратури.

У розділі «Різне» учасники зібрання вирішили також кілька технічних питань: йшлося про необхідність затвердження результатів підвищення кваліфікації, отриманих в системі неформальної/інформальної освіти, – на засіданнях НМР та Вченої ради (доповідач: керівник навчально-методичного відділу Людмила Нестеренко) та про рекомендування до друку навчально-методичної літератури.

Наприкінці заходу керівники НМР нагадали представникам кафедр ЗНУ та ІННІ, що усі освітні програми бакалаврського та магістерського рівня, які отримали нові стандарти або мають зміни, повинні пройти затвердження на засіданні НМР та Вченої ради в період січня-лютого 2021 року. А також про те, що з 20 січня розпочалася перевірка фахівцями навчального відділу забезпечення дисциплін в СЕЗН Moodle ЗНУ. Олександр Гура та Людмила Нестеренко також подякували учасникам зібрання й усім, хто вчасно забезпечує навчальний процес у ЗНУ, за активну плідну співпрацю.

 

Олена Хлистун

 

Схожі новини