Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Новини пресслужби ЗНУ / Новини / На засіданні Науково-методичної ради університету затвердили зміни в освітньо-професійних програмах

На засіданні Науково-методичної ради університету затвердили зміни в освітньо-професійних програмах

На засіданні Науково-методичної ради університету затвердили зміни в освітньо-професійних програмах
18.02.2021 10:33 Все Головні новини ZNU Zaporizhzhia National University Науково-методична рада засідання наукова діяльність Школа педагогічної майстерності освітньо-професійні програми

Шістнадцятого лютого в ЗНУ (ZNU, Zaporizhzhia National University) відбулося чергове засідання Науково-методичної ради університету, що пройшло в режимі онлайн на платформі Zoom. На ньому продовжили розглядати тему, розпочату на попередньому засіданні: учасники розглянули й затвердили результати змін у рамках освітньо-професійних програм, над якими упродовж січня-лютого працювали співробітники кафедр ЗНУ та інженерного навчально-наукового інституту. А також обговорили інші питання, зокрема пов’язані з роботою Центру післядипломної освіти.

Традиційно роботу засідання координували проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи, голова Науково-методичної ради Олександр Гура та його заступниця, керівниця навчально-методичного відділу Людмили Нестеренко. Першим питанням, якому приділили увагу учасники заходу в рамках виконання порядку денного, стало обговорення та рекомендування до затвердження Вченою радою ЗНУ програм підвищення кваліфікації Центру післядипломної освіти. Їх представив керівник Центру післядипломної освіти Сергій Ільїн. Йшлося про такі пропозиції: спеціальна професійна (сертифікатна) програма професійного навчання (підвищення кваліфікації) «Розвиток персональної ефективності в публічному управлінні» (керівниця – професорка кафедри підприємництва, менеджменту організацій та логістики Людмила Бухаріна); загальна короткострокова програма підвищення кваліфікації «Лідерство» (керівниця – доцентка кафедри підприємництва, менеджменту організацій та логістики Оксана Онищенко), загальна короткострокова програма підвищення кваліфікації «Стратегічне управління та планування» (керівниця – доцентка кафедри підприємництва, менеджменту організацій та логістики Юлія Полусмяк); загальна короткострокова програма підвищення кваліфікації «Стратегічні комунікації» (керівниця – професорка кафедри ділової комунікації Ірина Шавкун). А також обговорювалася можливість введення нових програм, які наразі розглядаються представниками Центру післядипломної освіти.

Окрім цього, члени НМР та гаранти освітньо-професійних програм, представники факультетів ЗНУ та кафедр ІННІ під час засідання головну увагу приділили розгляду й затвердженню результатів щодо змін у рамках освітньо-професійних програм, над якими впродовж січня-лютого працювали колективи кафедр із метою привести освітні програми у відповідність до нових стандартів вищої освіти та, відповідно, узгодити навчальні плани. На розгляд НМР було представлено увесь список освітньо-професійних програм бакалаврського та магістерського рівнів, які пропонують факультети й кафедри. Окремо доповідачі закцентували увагу на тих програмах, у які внесли зміни та доповнення стосовно освітніх компонентів, що обумовлено зміною стандартів вищої освіти з певних спеціальностей, які були затверджені МОН України у 2020 та на початку 2021 років. Окрім цього, деякі зміни й доповнення були викликані також зміною гаранта освітньої програми, вимогами часу та міжнародними інтегративними процесами, рекомендаціями та зауваженнями стейкхолдерів, із якими співпрацюють факультети, пропозиціями самих студентів тощо. При цьому в процесі підготовки до акредитації окремих освітніх програм, представники відповідних кафедр заздалегідь потурбувалися про їхню актуалізацію. Разом із тим, окремі освітньо-професійні програми ще знаходяться в стадії доопрацювання, їх планують представники НМР найближчим часом надати на затвердження до навчального відділу. Зокрема, серед нових освітньо-професійних програм, які пропонує своїм абітурієнтам ІННІ ЗНУ, наразі присутня «Обробка металів тиском». Після публічного обговорення та внесення необхідних змін і зауважень, представлені на засіданні освітні програми отримали рекомендації на затвердження Вченою радою ЗНУ.

Серед доповідачів, які звітували стосовно освітньо-професійних програм були представники навчального відділу, декани факультетів та голови НМР факультетів і кафедр: деканка факультету соціології та управління Тетяна Бірюкова, деканка філологічного факультету, професор кафедри української літератури Тамара Хом'як, доцентка кафедри соціології, доцентка кафедри медико-біологічних основ фізичної культури і спорту факультету фізичного виховання, здоров’я та туризму Вероніка Дорошенко, доцентка кафедри кримінального права та правосуддя юридичного факультету Ірина Єна, доцентка кафедри викладання другої іноземної мови ФІФ Ольга Каніболоцька, доцентка кафедри педагогіки та психології освітньої діяльності факультету СПП Ірина Козич, доцент кафедри міжнародної економіки, природних ресурсів та економіки міжнародного туризму економічного факультету Іван Колобердянко, доцентка кафедри загальної та прикладної екології і зоології біологічного факультету Наталія Притула, доцентка кафедри фундаментальної математики Наталія Д’яченко, доцентка кафедри видавничої справи та редагування факультету журналістики Наталія Романюк, доцентка кафедри новітньої історії України історичного факультету Тетяна Грушева, доцентка кафедри ділової комунікації факультету менеджменту Ольга Юдіна, заступниця директора ІННІ ЗНУ з навчальної роботи, доцентка кафедри загальноосвітніх дисциплін Тетяна Шарапова.

Підбиваючи підсумки результатів виконаної факультетами й кафедрами ЗНУ та ІННІ роботи щодо актуалізації освітньо-професійних програм, Людмила Нестеренко підкреслила: «Проєктними колективами, деканами й гарантами освітніх програм була зроблена значна робота, що обумовлює стратегію освітньої діяльності університету на 2021 рік». Вона також констатувала, що на сьогодні всі факультети переглянули й доповнили відповідні програми, а насамкінець подякувала всім, хто був причетний до цієї кропіткої роботи. Окрім іншого, вона нагадала, що вже мають бути затверджені плани набору студентів на 2021/22 навчальний рік.

За час заходу в рамках розгляду питання про зміни та доповнення до «Положення про Екзаменаційну комісію з атестації здобувачів вищої освіти в Запорізькому національному університеті» проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи Олександр Гура поінформував членів НМР щодо нових вимог до оформлення документів про вищу освіту, зокрема стосовно дипломів із відзнакою, у яких мають бути вказані здобутки випускника ЗВО. Так, на отримання диплома з відзнакою може претендувати здобувач вищої освіти випускного курсу, який упродовж навчання за певним освітнім рівнем за наслідками виконання освітньої програми має оцінки «відмінно» не менше як 75% з усіх навчальних дисциплін і практичної підготовки, оцінки «добре» з інших навчальних дисциплін та бальні оцінки з заліків не менше 75, склав атестаційні екзамени з оцінками «відмінно», захистив кваліфікаційну роботу/проєкт на оцінку «відмінно», а також виявив здібності до наукової роботи, що підтверджується поданням-рекомендацією випускової кафедри до екзаменаційної (кваліфікаційної) комісії. А також його здобутки мають відповідати, принаймні, одному (ОКР «бакалавр») або двом (ОР «магістр») із наступних обов’язкових вимог: наявність публікацій у наукових виданнях, які відповідають спеціальності й опублікованих здобувачем вищої освіти упродовж періоду його навчання за певним освітнім рівнем; участь у міжнародних та/або всеукраїнських наукових конференціях, що підтверджується публікацією у відповідному збірнику; участь у міжнародних та/або всеукраїнських конкурсах наукових робіт упродовж періоду навчання; участь здобувача вищої освіти в міжнародних і всеукраїнських студентських олімпіадах за період навчання; участь у виконанні науково-дослідної теми кафедри, зареєстрованої в УкрІНТЕІ, що підтверджується копією списку виконавців зі звіту про виконання науково-дослідної теми.

Нове положення обговорили учасники засідання, а також до нього були внесені пропозиції та рекомендації щодо конкретизації здобутків випускника, який претендує на диплом із відзнакою. Зокрема, наукова й інша активність здобувача вищої освіти має бути підтверджена публікаціями у фахових наукових виданнях за напрямом спеціальності, а участь у конкурсах та олімпіадах – призовими місцями ІІ етапу та дипломами відповідного ступеня.

Надалі результати підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників у Школі педагогічної майстерності в 1 семестрі надала її керівниця Ольга Юдіна. А завідувачка навчальною лабораторією інформаційного забезпечення освітнього процесу навчального відділу Наталія Кириченко зазначила, що понад 250 викладачів пройшли підвищення кваліфікації для роботи в CЕЗН Moodle ZNU. Наразі запрошують усіх охочих до участі в цій програмі, для цього факультети мають подати колективні заявки.

Людмила Нестеренко також відзначила, що діяльність Школи педагогічної майстерності пройшла перезавантаження, і під час першого семестру продемонструвала свою ефективність. Подякувала вона викладачам, зокрема Вікторії Меняйло та іншим, хто працював із освітянами в попередній період. Наразі Школа відновлює свою роботу вже з початку березня, тож запрошує молодих викладачів ЗНУ та ІННІ ЗНУ на курси підвищення кваліфікації різного спрямування. Учасники наприкінці курсу отримують відповідні сертифікати.

Координатор засідання також нагадала методистам й керівникам факультетів і кафедр, що освітяни, які пройшли підвищення кваліфікації в системі неформальної/інформальної освіти, мають підтвердити результати стажувань на відповідність напрямкам своєї освітньої діяльності – на кафедрі та на Вченій раді ЗНУ. При цьому обсяг стажувань має складати не менше 6 кредитів згідно з вимогами й стандартами в системі вищої освіти, які, проте, можна розбити на 2 етапи. Вони можуть відбуватися в наукових, освітніх установах, частково на виробництві, це може бути участь у вебінарах, хмарні технології тощо. При цьому, як результат підвищення кваліфікації, викладач має представити звіт і свою актуальну розробку (оновлений курс, програму, електронний ресурс тощо).

Окрім іншого, учасники засідання поставили низку запитань доповідачам, обговорили проблемні моменти та надали конкретні пропозиції та рекомендації до обговорюваних питань тощо. Наприкінці заходу рекомендували науково-методичну літературу, яка пройшла перевірку на відповідають текстів нормам, – на розгляд засідання Вченої ради ЗНУ. Олександр Гура й Людмила Нестеренко побажали наснаги методистам і представникам підрозділів університету, аби продовжувати провадити освітній процес у ЗНУ на традиційно високому рівні.

 

Олена Хлистун

 

Схожі новини