Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Новини пресслужби ЗНУ / Новини / У ЗНУ стартує рейтингове оцінювання науково-педагогічних працівників

У ЗНУ стартує рейтингове оцінювання науково-педагогічних працівників

У ЗНУ стартує рейтингове оцінювання науково-педагогічних працівників
05.04.2021 12:05 Все Головні новини Факультети ZNU Zaporizhzhia National University наукова діяльність рейтингове оцінювання науково-педагогічних працівників

Згідно з наказом ректора № 126 від 26.03.2021 у Запорізькому національному університеті (ZNU, Zaporizhzhia National University) стартує рейтингове оцінювання науково-педагогічних працівників за результатами роботи у 2020 календарному році. Процедура самооцінювання здійснюється в електронному вигляді шляхом заповнення у період з 26 березня по 06 квітня 2021 р. електронної форми, розміщеної за покликанням: http://bit.do/znu2021

Участь у рейтингуванні обов'язкова для всіх штатних науково-педагогічних працівників університету, які обіймають посади асистентів, викладачів, старших викладачів, доцентів, професорів, завідувачів кафедр (у тому числі Інженерного навчально-наукового інституту). Сумісники, штатні науково-педагогічні працівники, які працювали неповний 2020 календарний рік, а також науково-педагогічні працівники, які працювали на 0,25 ставки, рейтингування проходять на добровільних засадах.

Рейтингове оцінювання науково-педагогічних працівників є одним з важливих елементів системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти. Цей інструмент на сьогодні поширений у більшості закладів вищої освіти. Він є необхідним із точки зору отримання об'єктивізованої інформації для прийняття управлінських рішень як на рівні ректорату, так і в діяльності окремих факультетів і кафедр, а також є чинником мотивації співробітників.

Критерії рейтингу є результатом широкого громадського обговорення та опрацювання робочою групою під керівництвом проректора з науково-педагогічної роботи Юрія Каганова численних зауважень і пропозицій, що надходили від науково-педагогічних працівників, кафедр і факультетів. Основні акценти при формуванні критеріїв рейтингування зроблені відповідно до підходів Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти щодо акредитації освітніх програм; формульного фінансування ЗВО; наукометричних показників, проєктної і грантової роботи. Враховано також нові моделі науково-організаційної діяльності, зокрема започаткування разових вчених рад для атестації PhD.

Затверджені Вченою радою критерії оприлюднені на сайті ЗНУ за адресою: https://www.znu.edu.ua/docs/2021/Reityng.pdf

Як і минулого року, дані стосовно публікаційної активності працівників будуть завантажені автоматично з системи СИНАП (як наукові, так і начально-методичні публікації).

Вся інформація підлягатиме перевірці структурними підрозділами університету. У разі виявлення факту фальсифікації чи фабрикації даних за окремою позицією загальна рейтингова оцінка науково-педагогічного працівника оцінюється як нульова.

До 21.04.2021 р. проєкт рейтингу буде доведений до відома науково-педагогічних працівників, а у період з 21.04.2021 р. до 26.04.2021 р. існуватиме можливість провести аналіз спірних питань результатів рейтингування.

Визначення рейтингу буде проведено у межах трьох груп: «Професори», «Доценти», «Асистенти, викладачі, старші викладачі». Результати рейтингового оцінювання будуть обговорені і затверджені на засіданні Вченої ради у квітні 2021 р. та враховуватимуться при матеріальному стимулюванні, вирішенні кадрових питань, укладенні контрактів та розподілі навчального навантаження.

 

 

 

Схожі новини