Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Новини пресслужби ЗНУ / Новини / У ЗНУ презентували досвід щодо підготовки докторів філософії та акредитації PhD-програм

У ЗНУ презентували досвід щодо підготовки докторів філософії та акредитації PhD-програм

У ЗНУ презентували досвід щодо підготовки докторів філософії та акредитації PhD-програм
09.04.2021 13:00 Все Головні новини ZNU Zaporizhzhia National University відділ аспірантури і докторантури акредитація освітніх PhD-програм акредитаційна експертиза гаранти освітніх програм онлайн-семінар

Восьмого квітня в Запорізькому національному університеті (ZNU, Zaporizhzhia National University) відбулася онлайн-зустріч адміністрації ЗНУ, науково-педагогічних працівників різних факультетів – гарантів освітньо-наукових програм ступеня доктора філософії і представників проєктних груп із першим проректором Донецького національного університету ім. В. Стуса, професоркою Тетяною Нагорняк, під час якої учасники поділились досвідом підготовки до акредитації освітніх PhD-програм та діяльності спеціалізованих учених рад.

Модераторкою заходу виступила професорка кафедри загальної та прикладної фізики, координаторка PhD-програм у ЗН  Вікторія Меняйло. Під час зустрічі до учасників звернулися проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи Олександр Гура та проректор з науково-педагогічної роботи Юрій Каганов, які відзначили важливість поширення кращих корисних практик, надбань і здобутків системи підготовки PhD-кадрів різних ЗВО. Адже цей обмін інформацією є взаємокорисним для представників різних закладів вищої освіти, зокрема і для ЗНУ.

Під час заходу доповідачка – докторка політичних наук, професорка Тетяна Нагорняк  – розповіла учасникам онлайн-зустрічі про особливості підготовки докторів філософії у Донецькому національного університету ім. В. Стуса, а також поділилася досвідом цього вишу щодо проходження акредитації освітньо-наукових програм третього рівня вищої освіти. У своїй презентації Тетяна Леонтіївна зосередила увагу присутніх на аналізі діяльності спеціалізованих вчених рад для разового захисту та акредитації PhD-програм у ДонНУ. Зокрема, вона висвітлила основні напрями стратегії розвитку цього вишу та наголосила на критеріях відбору аспірантів ще на етапі подачі заяв вступників, серед яких: відповідність наукового керівника вимогам, обов’язковість публікацій в WoS і Scopus, практика заповнення карток самоаналізу науково-педагогічних працівників двічі на рік, кореляція наукових інтересів вступника й потенційного наукового керівника, здатність закладу створити спеціалізовану вчену раду для разового захисту майбутнього аспіранта, міждисциплінарність наукових досліджень, специфіка контингенту тощо.

Доповідачка звернула увагу присутніх на те, що на початковому етапі підготовки докторів філософії відбувається затвердження наукового керівника, теми дослідження, індивідуальної траєкторії навчання та  дослідження. Саме навчання відбувається через дослідження та проєктну діяльність, що базується на партнерських зв’язках з різними європейськими університетами, національними науковими установами, бізнес-корпораціями, громадою та владою.

Особливостями підготовки докторів філософії в Донецькому національному університеті є: подвійне керівництво із залученням іноземних колег-науковців, широкий формат публічних атестацій, індивідуальна траєкторія навчання за межами університету, включене навчання й неформальна освіта (навчальні модулі провідних європейських університетів), перезарахування результатів навчання та інше. Наголосила доповідачка й на важливості публікаційної активності аспірантів, можливості використання експериментальної бази партнерів, інтеграції до міжнародних і вітчизняних мереж дослідників, проміжних публічних атестацій з презентацією результатів наукових розвідок.

Під час онлайн-заходу Тетяна Леонтіївна розглянула особливості діяльності спеціалізованих вчених рад для разового захисту ДонНУ імені Василя Стуса, вивчення досвіду експертів, які акредитують освітні програми, а також представила етапи підготовки й проходження ЗВО процедури зовнішнього оцінювання (акредитації Нацагенством). Серед них: 1) підготовчий етап (проведення аудиту документації, освітніх програм, протоколів, навчально-методичного забезпечення, особових справ здобувачів вищої освіти; проведення аналізу кадрового складу науково-педагогічних працівників, які забезпечують освітню діяльність на програмі, що акредитується; проведення аналізу сайту закладу вищої освіти щодо актуальності представленої інформації підсайтів факультетів, кафедр, профайлів НПП); 2) основний етап (розміщення відповідної інформації на офіційних ресурсах закладу вищої освіти; розробка та розміщення на офіційному сайті вкладки «Експерту з якості вищої освіти»; підготовка структурними підрозділами загальної інформації, що може використовуватись гарантами при підготовці відомостей про самооцінювання освітньої програми; підготовка попередньої редакції «Відомостей про самооцінювання освітньої програми»; подання заяви на акредитацію освітньої програми до Нацагенства); 3) підсумковий етап (розробка та розміщення на підсайтах факультетів (кафедр) вкладки «Акредитація», що містить усю інформацію про реалізацію освітньої програми; внесення коректив, оприлюднення на офіційному сайті ЗВО і подання до Нацагенства «Відомостей про самооцінювання освітньої програми»; формування фокус-груп, що можуть брати участь у зустрічах з експертною групою; проведення самоаналізу роботи гаранта, НПП, структурних підрозділів під час проходження акредитації; погодження графіку онлайн-сесій акредитацій;  розробка дорожньої карти щодо реалізації ЗВО зауважень та рекомендацій експертної групи та галузевої експертної ради, тощо).

Також доповідачка поділилася з учасниками зустрічі рекомендаціями щодо процедури моніторингу та громадського обговорення освітніх програм та розповіла про індикатори аналізу освітніх програм (динаміка контингенту спеціальностей та освітніх програм університету; аналіз конкурентного середовища освітніх програм університету; частка працевлаштованих за фахом випускників; відповідність керівників спеціальностей, гарантів і членів проєктних груп освітніх програм ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності; виконання ліцензійних умов науково-педагогічними працівниками університету; відповідність науково-педагогічних працівників освітнім компонентам освітньої програми; позиції науково-педагогічних працівників за результатами внутрішнього рейтингування й опитування здобувачів щодо якості викладання дисциплін; академічний потенціал спеціальностей).

Після ґрунтовної доповіді учасники зібрання мали змогу поставити запитання гості й отримати на них вичерпні відповіді. Науковців ЗНУ цікавили: окремі аспекти залучення деканатів, структурних підрозділів (навчального відділу, відділу аспірантури та докторантури, центру кар’єри, відділу якості) до командної роботи з підготовки до акредитації освітніх програм; шляхи залучення іноземних колег до подвійного керівництва науковими дослідженнями, система оплати їхньої роботи; форми стимулювання роботи гарантів освітніх програм; нормативна база для регулювання підготовки докторів філософії; система контролю якості підготовки аспірантів, їх атестації; порядок розподілу навчального навантаження викладачів та інші питання.

Наприкінці заходу проректор Олександр Гура та професорка Вікторія Меняйло подякували першому проректорові Донецького національного університету імені Василя Стуса Тетяні Нагорняк за цікавий, дуже корисний та інформаційно насичений виступ і висловили сподівання на подальшу плідну наукову і освітню співпрацю між нашими університетами.

 

Із презентацією можна ознайомитися за лінком:

https://drive.google.com/file/d/1t4R9ttl30MVu7TzYoFpOHHcNjpllBX_r/view?usp=sharing

Відеозапис зустрічі:

https://youtu.be/Uwjl254FCtA

 

 

Схожі новини