Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Новини пресслужби ЗНУ / Новини / У ЗНУ провели чергове засідання Науково-технічної ради в режимі онлайн

У ЗНУ провели чергове засідання Науково-технічної ради в режимі онлайн

У ЗНУ провели чергове засідання Науково-технічної ради в режимі онлайн
20.04.2021 09:07 Все Головні новини ZNU Zaporizhzhia National University Науково-технічна рада ЗНУ наукова діяльність спеціалізовані вчені ради біологічний факультет факультет менеджменту

Нещодавно в ЗНУ (ZNU, Zaporizhzhia National University) відбулося чергове засідання Науково-технічної ради під головуванням проректора з наукової роботи Геннадія Васильчука. На заході обговорили підсумки діяльності спеціалізованих вчених рад ЗНУ у 2020 р. та науково-дослідний складник у рамках виконання проєктів Erasmus+ «Диверсифікація сільського туризму через збалансованість та креативність: поширення європейського досвіду в Україні» за напрямом Жана Моне (DIRUT) та DESTIN «Журналістська освіта задля демократії в Україні: розробка стандартів, доброчесності і розвиток професіоналізму» (програма Еразмус+, напрям КА2). Йшлося також про міжнародну роботу на філологічному факультеті, підсумки наукової роботи факультету менеджменту за минулий рік, а також – про надбання та перспективи розвитку навчально-науково-дослідної лабораторії біотехнології фізіологічно активних речовин тощо.

На початку зустрічі учасників засідання традиційно привітав й ознайомив із порядком денним проректор Геннадій Васильчук. Також він звернувся до членів Науково-технічної ради з проханням надати інформацію щодо найкращих працівників АХЧ, які забезпечують матеріально-технічні умови для безперервної роботи лабораторій і проведення інших наукових досліджень. Їх  відзначать до Дня науки, який незабаром святкуватимуть у ЗНУ.

Серед важливих питань, що стосується забезпечення наукового складника в рамках діяльності університету, першими розглянули підсумки діяльності спеціалізованих вчених рад ЗНУ у 2020 р. Інформацію надав проректор з науково-педагогічної роботи Юрій Каганов. Він докладно представив результати діяльності класичних спеціалізованих вчених рад, яких діє 7 (і це найвищий показник за останні роки) на базі ЗНУ, а також стосовно тих, що діють у рамках апробації пілотного проєкту з підготовки фахівців на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти – докторів філософії PhD. Також він звернув увагу присутніх на зміни, які незабаром чекають на цей сегмент системи вищої освіти. Зокрема, це стосується акредитації освітніх програм із підготовки PhD-кадрів Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти, передбачуваного зростання кількості разових спеціалізованих вчених рад, що забезпечуватимуть захисти дисертацій здобувачів на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти за новою процедурою. Також доповідач відзначив, що ЗНУ є чим пишатися, адже впродовж кількох останніх років у виші досягли того, що всі процедури захистів є абсолютно прозорими, відповідають принципам академічної доброчесності, а також – з усіма матеріалами роботи спеціалізованих вчених рад ЗНУ, текстами дисертацій та авторефератів можна ознайомитися на сайті аспірантури та докторантури ЗНУ за лінком: http://phd.znu.edu.ua/page/1312.ukr.html

Йшлося також про новий порядок присудження наукових ступенів. Окрім іншого, робота спеціалізованих вчених рад ЗНУ є ефективною й не має зауважень від МОН України та Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. А ще, вона є продуктивною й у рамках отримання доходів університету від надання даних освітніх послуг. На заході відзначили як позитивний складник розвитку університету – зростання кількості захистів у разових спеціалізованих вчених радах, до чого залучаються все більше факультетів та інженерний навчально-науковий інститут ЗНУ.

Проректор Юрій Каганов також звернув увагу присутніх на зростання рівня відповідальності гарантів освітніх програм на третьому (освітньо-науковому) рівні, а ще – подякував тим, хто активно допомагає у здійсненні університетом реформ у дані галузі – експертці з освітніх програм у Національному агентстві із забезпечення якості вищої освіти Вікторії Меняйло, членкині галузевої експертної ради з галузі знань 06 «Журналістика» Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти Катерині Сіріньок-Долгарьовій та іншим.

Також під час засідання Науково-технічної ради прозвітувала за підсумками наукової роботи факультету менеджменту за 2020 рік  доцентка кафедри бізнес-адміністрування і менеджменту зовнішньоекономічної діяльності Катерина Сухарева. Вона представила інфраструктуру факультету та науково-педагогічних працівників, які задіяні у виконанні цієї роботи. Зокрема, доповідачка зауважила, що за 2020 рік представники факультету виконали 1 госпдоговірну тему (кафедра підприємництва, менеджменту організацій та логістики) для КП «Інститут розвитку міста Запоріжжя» у рамках Договору на надання  науково-технічних послуг з проведення науково-практичних семінарів-тренінгів № 7/20 на суму 49 900,00 грн. Також низка наукових досліджень здійснюється в межах основного робочого часу викладачів: з напряму інноваційного розвитку бізнес-процесів підприємств та організацій в умовах інтернаціоналізації економіки (кафедра бізнес-адміністрування та менеджменту ЗЕД), актуальних аспектів дослідження ділових комунікацій у сучасній організації (кафедра ділової комунікації) та формування адаптивного підходу до розробки механізмів розвитку систем менеджменту організацій (кафедра підприємництва, менеджменту організацій і логістики).

Результати роботи науковців ЗНУ (а це – Дамір Бікулов, Світлана Маркова, Євгенія Маказан, Анна Чкан, Катерина Сухарева, Олександр Олійник, Людмила Кривега та інші) представлені в 2 розділах монографій, що були опубліковані за кордоном мовами ЄС. Доповідачка також окреслила участь представників факультету менеджменту в конференціях, семінарах, засіданнях круглих столах, конкурсах та інших наукових заходах, у виданні підручників і публікації інших наукових й науково-методичних матеріалів, а ще – у презентації досягнення студентів факультету.

Надбання та перспективи розвитку навчально-науково-дослідної лабораторії біотехнології фізіологічно активних речовин – за період 2018-2020 рр. презентувала її завідувачка, доцентка Марина Корнет. Вона зазначила, що до січня 2020 року роботою лабораторії керував професор Олександр Бражко. Основним напрямком діяльності цього підрозділу є пошук нових біоактивних сполук природного та синтетичного походження. Окрім науково-педагогічних працівників факультету до виконання науково-дослідних й експериментально-виробничих робіт також залучаються аспіранти та студенти біологічного факультету. Науковці беруть участь вуздійсненні науково-дослідних робіт, госпрозрахункових тем та проєктів хімічного й біологічного спрямування, надані послуг та консультацій підприємствам, організаціям різних форм власності, підготовці науково-педагогічних кадрів, що є прибутковими секторами діяльності лабораторії. А ще, тут студенти біологічного факультету мать можливість проходити практики.

За звітний період на базі лабораторії підготовлені та захищені 2 кандидатські дисертації зі спеціальності 02.00.10 «Біоорганічна хімія», триває виконання ще 3 кандидатських дисертаційних досліджень зі спеціальностей 102 «Хімія» та 091 «Біологія». Також виконано 29 магістерських і 24 кваліфікаційні роботи.

Представниками лабораторії ведеться активна робота із подання заявок й з участі в наукових конкурсах із метою отримання фінансування на виконання наукових проєктів за рахунок держбюджету, премій, стипендій, фондів, грантів, зокрема міжнародних. За цей період також було опубліковано понад 120 наукових праць, серед яких 3 монографії (1 – за кордоном, 1 – англійською мовою), 16 навчальних і навчально-методичних посібників і методичних матеріалів, 12 статей у виданнях, які входять до науково-метричних баз Scopus/Web of Science, 22 статті – у фахових журналах, отримано 3 патенти (монографія отримала диплом ІІ ступеня в номінації Академії наук ВО України «Найкраща монографія року» 2018 р.). Відповідальний виконавець держбюджетної теми 3/19 Олена Климова є переможницею Обласного конкурсу для обдарованої молоді у галузі науки, який проводиться Управлінням молоді, фізичної культури та спорту Запорізької обласної державної адміністрації. У категорії «молоді науковці» в номінації «біологічні, хімічні, екологічні науки» відзначили її конкурсну роботу на тему «Біологічна активність солі 2-(2-метил-5,8-диметоксихінолін-4-ілтіо)сукцинатної кислоти».

У рамках профорієнтаційної наукової роботи разом з учнями шкіл та колегіумів підготовили 6 наукових робіт із хімії на обласний тур МАН Запорізької області. Одна робота посіла 1 місце в обласному турі та 3 – у республіканському турі МАН.

Здійснюється активне співробітництво з іншими організаціями та підприємствами у рамках роботи лабораторії: серед них – Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України (м. Київ), Запорізький державний медичний університет, ЗОАППО, Запорізький інститут тваринництва Української аграрної академії наук, НДІ НАН України «Монокристал» (м. Харків) тощо. Як повідомила доповідачка, відбувається оновлення матеріально-технічної бази лабораторії за рахунок надходжень, отриманих від науково-дослідницької роботи і гранів. Проте для збільшення фінансового внеску лабораторії до бюджету університету необхідно здійснювати відрядження науковців, для розширення контактів на предмет підписання нових взаємовигідних договорів, грантів, проведення спільних досліджень тощо, а також є потреба продовжити осучаснювати матеріально-технічну базу лабораторії.

Голова Науково-технічної ради Геннадій Васильчук відзначив визначні досягнення працівників лабораторії й висловив готовність керівництва ЗНУ надавати допомогу в модернізації обладнання для проведення досліджень. Проте він наголосив на необхідності збільшення наукових публікацій у закордонних фахових виданнях й, зокрема, в тих, що входять до міжнародних наукометричних баз Web of Science, Scopus. Також під час засідання членами Науково-технічної ради ЗНУ її учасники вирішили й інші організаційні питання, які пов’язані із забезпеченням наукової діяльності у виші.

 

Олена Хлистун

 

 

 

Схожі новини