Університет Абітурієнту Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Новини пресслужби ЗНУ / Новини / На засіданні Науково-методичної ради ЗНУ проаналізували результати навчальної діяльності вишу

На засіданні Науково-методичної ради ЗНУ проаналізували результати навчальної діяльності вишу

На засіданні Науково-методичної ради ЗНУ проаналізували результати навчальної діяльності вишу
21.04.2021 16:53 Все Головні новини ZNU Zaporizhzhia National University Науково-методична рада освітній процес осітньо-професійні програми співпраця зі стейкхолдерами

Двадцятого квітня в ЗНУ (ZNU, Zaporizhzhia National University) на платформі Zoom відбулося онлайн-засідання Науково-методичної ради університету під головуванням проректора з науково-педагогічної та навчальної роботи Олександра Гури та керівниці навчально-методичного відділу Людмили Нестеренко. Під час заходу його учасники заслухали звіти представників факультетів і підрозділів  про здійснену ними роботу, внесли зауваження та обговорили пропозиції щодо подальшого розвитку науково-методичної діяльності в університеті.

Учасники розглянули й затвердили результати змін у рамках освітньо-професійних програм, над якими працювали співробітники кафедр ЗНУ. Окремо доповідачі закцентували увагу на тих програмах, у які внесли зміни та доповнення стосовно освітніх компонентів, що обумовлено зміною стандартів вищої освіти з певних спеціальностей, які були затверджені МОН України. Окрім цього, деякі зміни й доповнення були викликані також вимогами часу та міжнародними інтеграційними процесами, рекомендаціями та зауваженнями стейкхолдерів, із якими співпрацюють факультети, пропозиціями самих студентів тощо. Зокрема, оновлену відповідно до стандартів вищої освіти освітню програму бакалаврського рівня «Початкова освіта» презентувала її гарантка Юлія Зубцова. За словами доповідачки, при оновленні освітньої програми були внесені зміни  у загальні і спеціальні компетентності, програмні результати і цілі навчання, теоретичний зміст, внесені зміни у освітні компоненти, враховані зауваження стейкхолдерів і представників галузевої експертної ради. Про внесення змін до освітньо-професійної програми  «Промислове і цивільне будівництво» бакалаврського рівня вищої освіти доповіла гарантка освітньо-професійної програми Марина Полтавець. Зокрема, вона розповіла про внесені зміни у навчальні плани, особливості і специфіку цієї освітньої програми, про спеціальні навчальні лабораторії, де проводяться теоретичні і практичні роботи із студентами. Крім того, було наголошено, що при формуванні освітніх програм враховані сучасні будівельні технології зведення цивільних і промислових будівель відповідно до міжнародних норм.

Учасники засідання обговорили можливості та особливості формування та змін робочих (проєктних) груп освітніх програм із включенням до них здобувачів освіти. Також Людмила Нестеренко й Олександр Гура запропонували внести зміни до положення і процедури затвердження освітніх програм, презентації змінених освітніх програм відповідно до критеріїв Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, залучення експертів різних факультетів ЗНУ до навчальних тренінгів з підготовки до акредитації освітніх програм. Крім того, Олександр Гура звернув увагу на важливість впровадження дуальної освіти і посилення практичної складової підготовки студентів.

Про особливості співпраці та залучення стейкхолдерів до розробки освітньо-професійних програм підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю «Менеджмент» доповіла в рамках засідання професорка, завідувачка кафедри підприємництва, менеджменту організацій та логістики Людмила Бухаріна. Вона зупинилась на питаннях передумов використання теорії зацікавлених сторін у сфері вищої освіти, серед яких були відзначені такі передумови: процеси економізації та маркетизації в галузі вищої освіти, необхідність дотримання проактивної позиції ЗВО на ринку; зміна суб’єктності ЗВО внаслідок автономізації; зміна суб’єктності студента (студентоцентроване навчання). А також – розвиток ринку продуктів вищої освіти необхідність узгодження інтересів ЗВО як суб’єктів господарювання з усіма іншими суб’єктами на ринку продуктів та послуг вищої освіти та як наслідок активна колаборація, кооперація та партнерство; підвищення ролі та впливу соціальних мереж; відповідність теорії принципам сталого розвитку; орієнтація теорії на концепцію соціальної відповідальності; головна передумова – спрямованість на формування підвищеної цінності.

Доповідачка запропонувала класифікацію стейкхолдерів у залежності від рівня впливу, інтенсивності залученості, інтенсивності відповідальності, сили залежності, а також розповіла про модель взаємовідносин зі стейкхолдерами в екосистемі вищої освіти в залежності від рівня, ступеня та значення їхнього впливу. При цьому стейкхолдери ЗВО можуть виконувати різні ролі (партнери, спонсори, контент-мейкери, агенти змін). Були також проаналізовані такі показники: вага впливу й щільність взаємозв’язків стейкхолдерів за рівнем їх авторитетності, а також – потенціал співпраці з ними.

Людмила Бухаріна запропонувала використовувати кілька різних інструментів аналізу (матриць), які дозволяють визначити ту або іншу цінність від взаємодії, а отже і пріоритетність та напрям подальшої стратегії та тактики взаємодії зі стейкхолдерами. Також вона наголосила на важливості визначення критеріїв взаємодії, цінності стейкхолдерів, визначення їх потреб і очікувань, побудови й реалізації стратегії роботи з ними, створення ефективної бізнес-моделі ЗВО, використання інтересів різних груп стейкхолдерів (роботодавців, менеджерів ЗВО, викладачів, здобувачів) для покращення діяльності ЗВО. Приділили увагу учасники заходу питанням налагодження співпраці з роботодавцями та підписання договорів для проходження практичної підготовки студентів.

Координаторка засідання Людмила Нестеренко також нагадала методистам й керівникам факультетів і кафедр, що освітяни, які пройшли підвищення кваліфікації в системі неформальної/інформальної освіти, мають підтвердити результати стажувань на відповідність напрямкам своєї освітньої діяльності – на кафедрі та на Вченій раді ЗНУ. Таке підвищення кваліфікації може відбуватися в наукових, освітніх установах, частково на виробництві, це може бути участь у вебінарах, хмарні й дистанційні технології тощо. При цьому, як результат підвищення кваліфікації, викладач має представити звіт і свою актуальну розробку (оновлений курс, програму, електронний ресурс тощо). Також координаторка засідання звернула увагу на необхідність проходження стажування викладачів  на тих підприємствах, де проходять практику студенти, а також на необхідності оновлення робочих програм практик. Окрім іншого, учасники засідання поставили низку запитань доповідачам, обговорили проблемні моменти та надали конкретні пропозиції та рекомендації до обговорюваних питань тощо.

Наприкінці заходу рекомендовано на розгляд засідання Вченої ради ЗНУ науково-методичну літературу, яка пройшла перевірку на відповідають текстів нормам. Людмила Нестеренко побажала наснаги методистам і представникам підрозділів університету, аби продовжувати провадити освітній процес у ЗНУ на традиційно високому рівні. За результатами засідання всі звіти доповідачів і проєкти рішень були одноголосно затверджені.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схожі новини