Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Новини пресслужби ЗНУ / Новини / У ЗНУ відбувся науково-методичний семінар щодо обговорення освітнього процесу очима студентів економічного факультету

У ЗНУ відбувся науково-методичний семінар щодо обговорення освітнього процесу очима студентів економічного факультету

У ЗНУ відбувся науково-методичний семінар щодо обговорення  освітнього процесу очима студентів економічного факультету
05.05.2021 13:08 Все Головні новини Факультети Економічний ZNU Zaporizhzhia National University економічний факультет методичний семінар освітній процес

Наприкінці квітня 2021 року на економічному факультеті Запорізького національного університету  (ZNU, Zaporizhzhia National University) відбувся науково-методичний семінар «Економічна освіта в ЗНУ: освітній процес очима студентів економічного факультету», в якому взяли участь представники керівництва вишу, науково-педагогічних працівників і студентства. Цей захід проводиться на факультеті, починаючи з 2016 року, за ініціативи першого декана економічного факультету, к.е.н., доцента Івана Колобердянко, за постійної підтримки нинішнього декана, д.е.н., професорки Алли Череп.

Відкрив науково-методичний семінар своїм виступом Іван Колобердянко, який відзначив важливість цього заходу, адже його метою є обговорення актуальних питань щодо організації освітнього процесу та якості викладання дисциплін на економічному факультеті. Під час таких заходів, відзначив він, студенти отримують можливість висловити свої побажання щодо покращення процесу навчання, особливо це важливо при дистанційному навчанні, в умовах обмеженого особистого спілкування. Звертаючись до присутніх, проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи ЗНУ Олександр Гура закликав студентів ефективно та з максимальною користю використовувати час навчання, здобувати нові знання та практичний досвід. Крім того, він зауважив, що важливим є не тільки визначати недоліки, а й пропонувати шляхи їхнього усунення.

Перед студентами також виступила Алла Череп. Вона наголосила, що освітній процес вимагає від викладачів повної віддачі, а від студентів умотивованості, зацікавленості, розуміння важливості отримання знань. Тільки в такому випадку можна підготувати конкурентоспроможного та висококваліфікованого фахівця, який буде затребуваним на ринку праці. На думку декана, такі обговорення є важливими насамперед для керівництва вишу та викладачів, оскільки дозволяють, враховуючи зауваження та побажання студентів, підвищити ефективність роботи і навчання.

Під час науково-методичного семінару з доповідями виступили студенти та викладачі. Так, пропозиції щодо організації освітнього процесу на економічному факультеті висловила студентка Діана Соловей (освітня програма «Міжнародна економіка»). Зокрема, вона запропонувала використовувати під час навчання спеціалізоване програмне забезпечення, що призначене для автоматизації бухгалтерського та податкового обліку. На її думку, це дозволить краще підготувати студентів економічного факультету до роботи на підприємствах. Також студентка торкнулася питання вибору дисциплін, а саме – чому серед профільних дисциплін (таких як, наприклад, HR-менеджмент і податкове право) до вибору пропонуються дисципліни, які не мають нічого спільного з економікою. Можливо, відзначила вона, було б краще, щоб ці дисципліни можна було відвідувати у вигляді гуртків або додаткових необов’язкових курсів.

Студенти Ткачук Олександр та Сулєйманова Айбєніз (освітня програма «Міжнародна економіка») презентували доповідь «Підвищення мотивації студентів до навчання». Студенти зазначили, що в сучасному світі стрімкими темпами зростає роль інтерактивної освіти, саме тому, запропонували приділити значну увагу вдосконаленню наповнення електронного освітнього середовища – системи Moodle. Крім того, вони звернули увагу, що розмаїття курсів для вибору в переліку навчальних дисциплін із великим текстовим описом дисципліни значно ускладнює цей процес. На думку студентів, замість великого й іноді «нудного» текстового опису кожного курсу доцільно представляти короткий відеоролик із дисципліни.

Обговорили учасники засідання й питання особливостей підготовки до практичних занять і самостійної роботи в умовах карантину. Доповідь на цю тему підготував студент Олексій Зарубін (освітня програма «Економічна кібернетика»). Зокрема, він розповів про складності виконання практичних завдань, що пов’язанні зі сприйняттям і засвоєнням інформації в електронно-цифровій формі. Він зауважив, що через дистанційний режим і відсутність нагляду викладача якісне самостійне виконання практичних завдань потребує більше часу, ніж у звичайному режимі навчання. Студент запропонував для покращення засвоєння навчального матеріалу ввести тести для самоконтролю знань із кожної теми, це надасть можливість оцінити свої знання, виявити прогалини в них.

Із презентацією доповіді «Плюси та мінуси онлайн-навчання на економічному факультеті» виступила студентка Ольга Вегеря (освітня програма «Управління персоналам та економіка праці»). До плюсів онлайн-навчання вона віднесла: економію коштів і часу на дорогу, комфортність навчання в домашніх умовах, можливість відстежувати оцінки о-лайн, налагоджений зв’язок із викладачем через чат у системі Moodle або з використанням інших месенджерів, за деякими дисциплінами можливість продивлятися відеозаписи занять тощо. Але онлайн навчання, на думку студентки, має й мінуси, а саме: технічні проблеми, відсутність особистого спілкування з викладачем, поганий вплив на здоров’я (дуже втомлюються очі, падає зір) тощо. Крім того, зазначила Ольга Вегеря в умовах он-лайн навчання немає атмосфери студентства, яка так потрібна для створення соціальної взаємодії.

Крім того, із доповідями під час семінару виступили: Гнідкова Анастасія (освітня програма «Управління персоналам та економіка праці») («Проблемні аспекти організації освітнього процесу на економічному факультеті»), Моргун Анастасія, Хомік Вікторія (освітня програма «Міжнародна економіка») («Дистанційне навчання: переваги та недоліки»), Галь Вікторія, Руденко Юлія ((освітня програма «Маркетинг») («Переваги та недоліки дистанційного навчання») Христина Золотова (освітня програма «Фінанси і кредит») («Освітній процес економічного факультету») та інші.

Доповідь на тему «Студентоцентроване навчання як сучасна парадигма розвитку вищої освіти» представив к.е.н., доцент кафедри міжнародної економіки, природних ресурсів та економіки міжнародного туризму Іван Колобердянко. Сучасний студентоцентрований підхід до управління освітнім процесом передбачає також формування партнерських відносин зі студентом, оскільки різко підвищується самоактуалізація студента як майбутнього професіонала не тільки в процесі навчання, а й у процесі контролю його результатів. Такі відносини повинні характеризуватися ясністю та прозорістю вимог і до рівня навчальних досягнень, і до процедур контролю, а також наявністю зворотного зв’язку зі студентом, доступністю результатів і їхнього аналізу для всіх зацікавлених сторін.

Із доповіддю «Висока якість змістового наповнення дисципліни ‑ запорука досягнення результатів навчання» виступила к.е.н., доцентка кафедри економічної кібернетики Олена Макаренко. Вона наголосила на важливості змістового наповнення дисциплін в умовах дистанційного навчання, адже сприйняття інформації залежить від доступності викладання та представлення навчального матеріалу. На думку доповідачки, одним із способів підвищення якості змістового наповнення дисципліни є налагодження зворотного зв’язку «студент-викладач».

У відповідь на зауваження студентів щодо організації навчального процесу в умовах онлайн-навчання в ЗНУ Олександр Гура відзначив, що керівництво вишу здійснює постійний моніторинг освітнього процесу, за результатами якого в порівнянні з весною минулого року організація онлайн-навчання покращилася в рази. Викладачі швидко перебудувалися та постійно вдосконалюють методичне забезпечення дисциплін. Проректор зазначив, що конструктивні пропозиції, рекомендації та побажання студентів щодо організації освітнього процесу будуть враховані в подальшій роботі.

 

Олена Макаренко,

доцентка кафедри економічної кібернетики

 

Схожі новини