Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Новини пресслужби ЗНУ / Новини / На засіданні Вченої ради ЗНУ вирішували стратегічні питання розвитку університету та формування системи академічної доброчесності

На засіданні Вченої ради ЗНУ вирішували стратегічні питання розвитку університету та формування системи академічної доброчесності

На засіданні Вченої ради ЗНУ вирішували стратегічні питання розвитку університету та формування системи академічної доброчесності
28.05.2021 15:47 Все Головні новини ZNU Zaporizhzhia National University Вчена рада ЗНУ засідання

Днями відбулося чергове засідання Вченої ради ЗНУ (ZNU, Zaporizhzhia National University), на якому розглянули: результати виконання Стратегії розвитку вишу на 2018-2022 роки, формування стратегії на майбутнє, впровадження загальноєвропейських принципів академічної доброчесності в університеті, результати виховної роботи в ЗНУ в 2020-2021 навчальному році тощо.

На початку робочого зібрання членів Вченої ради її голова – ректор Микола Фролов – звернув першочергову увагу учасників на окремі важливі моменти, пов’язані із особливостями вступу-2021. Отже, йшлося про формування мінімальної індикативної ціни на різних формах навчання для вступників на освітньо-професійні програми бакалаврського, магістерського рівнів, а також – молодшого бакалавра. Наразі, в умовах нинішніх викликів, головним завданням академічного колективу ЗНУ є збереження високого рівня конкурентноспроможності й основних показників щодо контингенту слухачів на різних рівнях освіти.

Одним із приємних моментів засідання традиційно стало вручення документів представникам наукової спільноти університету, що підтверджують визнання їхніх досягнень. Ректор Микола Фролов радо привітав шановних учених й освітян університету із присвоєнням вчених звань і наукових ступенів, адже це є довгоочікуваною подією для усього університетського колективу. Так, диплом доктора педагогічних наук отримала декан факультету соціальної педагогіки та психології Ольга Пономаренко. Атестати професора отримали: завідувачка кафедри дошкільної та початкової освіти Лариса Сущенко та завідувачка кафедри промислового та цивільного будівництва Ірина Арутюнян. Атестати доцентів вручили: Дар’ї Ванюк (по кафедрі фізичного виховання), Павлу Пиптюку (по кафедрі теорії та методики фізичної культури і спорту), Марії Гладиш (по кафедрі соціальної педагогіки та спеціальної освіти), Олені Бессарабовій (по кафедрі фізичної терапії та ерготерапії). Окрім цього, на засіданні були відзначені й досягнення студентів ЗНУ.

У рамках порядку денного обговорили доповідь першого проректора Олександра Бондаря «Про виконання Стратегії розвитку ЗНУ на 2018-2022 роки у 2020-2021 навчальному році». Олександр Григорович наголосив, що документ є важливим, адже ним, а також рішеннями Вченої ради ЗНУ керуються усі галузі діяльності університету. Доповідач поетапно окреслив усі рівні виконання поставлених перед академічним колективом завдань, зокрема тих, що стосуються макроекономічного рівня та самої стратегії. А також звернув увагу присутніх на новації в законодавстві, що регламентують галузь освіти, зокрема, вищої, надавши аналіз низки документів (Указ Президента України від 3 червня 2020 року № 210/2020 «Про вдосконалення вищої освіти в Україні», Розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 квітня 2021 р. № 350-р «Про затвердження плану заходів щодо популяризації можливостей здобуття вищої освіти в Україні для іноземних студентів до 2025 року», Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 січня 2021 р. № 131-р «Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку природничо-математичної освіти (STEM-освіти) до 2027 року», «Національна економічна стратегія 2030» тощо), з якими має корелювати й Стратегія розвитку ЗНУ. Адже її виконання повинно забезпечити сталий розвиток університету й протягом наступного періоду. Йшлося і про проблеми й виклики, які поставило перед академічним колективом сьогодення.

Під час доповіді також окреслили основні стратегічні показники університету й досягнення. Цьогоріч зберігаються показники щодо контингенту студентів у ЗНУ: близько 13 тис на початок 2021 року. Збільшився порівняно із минулорічним контингент осіб, які сьогодні навчаються на освітньо-науковому рівні доктора філософії. Ціла низка освітньо-наукових програм (на третьому рівні вищої освіти) та освітніх програм на другому рівні вищої освіти пройшли акредитацію. Серед наукових досягнень ЗНУ також – 119 діючих об’єктів права інтелектуальної власності (патенти, свідоцтва про реєстрацію авторського права, ліцензійна угода), включення фахових університетських видань ЗНУ до міжнародних баз DOAJ, ERIH PLUS, а видання «Humanities studies» претендує на входження до науковометричної бази Web of Science. Невпинно зростає й загальноуніверситетський показник індексу Хірша, який на сьогодні – 21. Серед результатів студентської активності: майже за півріччя досягнуто понад половину минулорічних показників щодо кількості студентів-переможців міжнародних і всеукраїнських наукових конкурсів та олімпіад. Також планується досягти, або й перевищити показники мобільності студентів. Таке завдання наразі поставлено перед міжнародним відділом ЗНУ.

Серед досягнень академічного колективу ЗНУ також відзначили високий рівень діджиталізації в університеті, фінансування наукових досліджень на рівні не менш 3 млн грн на рік, подальша комерціалізація результатів наукових досліджень та інновацій, розвиток проєктної і грантової діяльності, національного та міжнародного співробітництва із ЗВО, науковими та виробничими установами, постійне оновлення матеріально-технічної бази, змісту навчальних програм згідно з вимогами часу тощо. Доповідач звернув увагу присутніх на наявність стратегій розвитку в окремих структурних підрозділах університету (ІННІ, факультети, коледжі). А також підкреслив, що цей документ повинні розробити ті, хто його ще не має, адже саме він виступає важливим стратегічним важелем, який не тільки забезпечує показники якісного й кількісного розвитку підрозділу, але й є інструментом оцінювання досягнень певного академічного колективу. Були окреслені й інші нагальні проблеми, що потребують уваги. Наразі стоїть завдання створити робочу групу щодо розробки концептуальних засад нового проєкту Стратегії розвитку Запорізького національного університету на 2023-2027 роки.

Про впровадження загальноєвропейських принципів академічної доброчесності в університеті протягом останніх 5 років доповів проректор з науково-педагогічної роботи Юрій Каганов. За цей час була створена певна система академічної доброчесності в ЗНУ, яка не тільки підвищила імідж та довіру до університету з боку колег, у тому числі й закордонних, а ще позитивним чином впливає на результати вдалого вступу та розподіл бюджетних місць, що враховується експертами під час акредитації. Проректор докладно зупинився на складниках системи академічної доброчесності. Це забезпечується нормативно-правовою базою (Закон України «Про освіту», Закон України «Про вищу освіту», Лист МОН України від 24.10.2017 № 1/9-565 «Щодо забезпечення академічної доброчесності у закладах вищої освіти», Лист МОН України від 15.08.2018 №1/11-8681 «Рекомендації щодо запобігання академічному плагіату та його виявлення в наукових роботах», «Кодекс академічної доброчесності Запорізького національного університету», «Положення про порядок запобігання та виявлення академічного плагіату в кваліфікаційних роботах здобувачів вищої освіти Запорізького національного університету» тощо).

Починаючи з 2016 року на базі ЗНУ стартував Проєкт сприяння академічній доброчесності в Україні (Strengthening Academic Integrity in Ukraine Project – SAIUP), спрямований на системні зміни в українській вищій освіті щодо підвищення її якості, створення умов для реалізації найбільш обдарованих студентів, покращення іміджу українських університетів. А з 2020 року триває також Проєкт «Ініціатива академічної доброчесності та якості освіти» (Academic Integrity and Quality Initiative – Academic IQ), що має на меті об’єднати професійну спільноту освітян середньої та вищої освіти для обміну досвідом та співпраці задля підтримки академічної доброчесності та якості освіти. Проєкт упроваджується Американськими Радами з міжнародної освіти за сприяння Посольства США в Україні, Міністерства освіти і науки України та Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. Згідно цього у ЗНУ проходять тренінги і майстер-класи (Т.Тимочко, А.Артюхов, Т.Фініков, А.Сідляренко, М.Винницький), курси для здобувачів освіти, впроваджуються студентські ініціативи тощо.

За цей час були створені також наглядові інституції, що забезпечують контроль галузі діяльності. Це комісія з академічної доброчесності (голова: професор Ірина Павленко), уповноважена особа із запобігання корупції, відділ монітирингу якості освіти і ліцензування, також наукова бібліотека ЗНУ виконує частину таких функцій. Зокрема, здійснюється технічна і експертна перевірка кваліфікаційних робіт, дисертаційних досліджень, рукописів статей на предмет текстових збігів («Unicheck»), створений Інституційний репозитарій академічних текстів, проводяться соціологічні дослідження тощо. Інфрмаційна база з розділу викладена на сайті наукової бібліотеки, або відділу аспірантури і докторантури за лінком: http://phd.znu.edu.ua/page/honor/1376.ukr.html

Як відзначив доповідач, наразі процес впровадження системи академічної доброчесності у ЗНУ вийшов на новий якісний рівень. Проте існує і низка проблем, які потрібно подолати представникам академічного колективу. Серед них: недостатній рівень цифрових компетентностей, брак знань з основ академічного письма тощо.

Йшлося і про стан виховної роботи в ЗНУ у 2020-2021 навчальному році. Про її результати, завдання та перспективи розповів присутнім на засіданні проректор з наукової роботи Геннадій Васильчук. Він передусім наголосив, що виховний складник залишається поряд із освітою та наукою невід’ємною частиною процесу становлення висококваліфікованого фахівця. У ЗНУ питаннями виховної роботи опікуються: відділ виховної роботи, заступники деканів з виховної роботи, куратори груп і курсів, органи студентського самоврядування та профспілки ЗНУ. Долучені до згаданого процесу ще й центр культури та спортивно-оздоровчий комплекс.

Отже, виховний процес здійснюється за багатьма напрямками одразу. Це й національно-патріотичне виховання, спрямоване на залучення студентів до глибинних пластів національної культури і духовності, формування у студентів національних світоглядних позицій, ідей, поглядів і переконань. Постійно триває комплексна виховна робота з мешканцями гуртожитків: студенти залучаються до активної громадської діяльності з урахуванням їхніх індивідуальних потреб і особливостей. За сприяння СОК ЗНУ в молоді формується прагнення до здорового способу життя, організації активного та змістовного дозвілля тощо. Університетському колективу є чим пишатися: студентська футзальна команда «Надія ЗНУ», баскетбольна чоловіча команда університету, професійна жіноча волейбольна команда «Орбіта ЗНУ», яка цього року здобула ІІІ місце на ХХХ чемпіонаті України з волейболу серед жіночих команд Суперліги. Усі вони створюють спортивну славу університету далеко за межами області.

Усі охочі можуть звернутися за допомогою до практичного психолога, що працює на базі відділу виховної роботи, в тому числі можна отримати online-консультацію, що є актуальним в умовах карантину. Загалом виховні заходи спрямовані на створення безпечного освітнього середовища, включаючи психічне та фізичне здоров’я. Також згідно з вказівками МОЗ України розроблено «Рекомендації для студентів щодо профілактики захворювання на COVID-19», на об’єктах студмістечка розклеєні яскраві вказівники «Стій! Вдягни маску», «Стій! Продезінфікуй руки!», забезпечені необхідні протиепідеміологічні заходи – в ЗНУ і на території гуртожитків.

Відбувається також інформатизація в рамках виховного процесу. Зокрема, центром інформаційних систем та комп’ютерних технологій математичного факультету створено сторінку гуртожитків на сайті університету, функціонує система електронного подання заяв на проживання в гуртожитках, відбувається інформування студентів у соцмережах, зокрема в Telegram тощо.

Відзначені й досягнення студентів ЗНУ в 2020-2021 навчальному році: вони отримали іменні стипендії Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, а 126 осіб – матеріальну підтримку для обдарованої молоді згідно Міської комплексної програми соціального захисту населення.

Центр культури в умовах карантину продовжує бути місцем спілкування, духовного збагачення і відпочинку студентів, викладачів та співробітників університету. Інформація про його діяльність розміщується на сайті та на сторінках у соціальних мережах. На базі центру культури працюють, в тому числі в дистанційному режимі, безкоштовні творчі студії: хореографічна «The Mask», вокальна «Кантилена», студентська Ліга Сміху ЗНУ. Тут займаються понад 600 талановитих студентів, які беруть участь у культурно-масових, спортивних, благодійних, соціальних загальноуніверситетських та обласних заходах, всеукраїнських фестивалях і конкурсах. Представниками центру культури також протягом навчального року проводиться безліч різноманітних проєктів та ініціатив патріотичного, культурно-масового, просвітницького, профорієнтаційного, наукового спрямування тощо, більшість з яких вже стали традиційними. А цього року в умовах карантину вони проходять в новому – змішаному форматі (очно та дистанційно): «Блакитний вогник ЗНУ», «Miss University», «Студентська весна», профорієнтаційний проєкт «Аналіз помилок ЗНО від ЗНУ» та інші. Також співробітники центру культури підготували вітрини «Пори року», прикрашають площі між 2 та 6 навчальним корпусом та біля СОК ЗНУ до свят, що приваблює в університетське містечко не лише студентів, викладачів, співробітників, а ще й багатьох мешканців міста.

Усі ці досягнення стали можливими завдяки забезпеченню постійної модернізації та розвитку матеріально-технічної бази університету. Так, завершується облаштування першого в регіоні студентського коворкінг-центру, виділено приміщення в навчальному корпусі № 4 для створення студентської Медіастудіі тощо. У рамках виховної роботи в ЗНУ й надалі планується продовжувати різні напрямки цієї діяльності, які сприятимуть розвитку корпоративного духу й згуртованості усього академічного колективу університету.

Наприкінці учасниками засідання були вирішені кадрові питання, а також щодо присвоєння вчених звань. Процедурою таємного голосування на вакантну посаду завідувача кафедри програмної інженерії був обраний доцент Андрій Лісняк. Вчене звання професора присвоєно Даміру Бікулову (по кафедрі бізнес-адміністрування і менеджменту зовнішньоекономічної діяльності) та Андрію Пожуєву (по кафедрі загальноосвітніх дисциплін). Вчене звання доцента присвоєно Борису Кокареву (по кафедрі фізичної культури і спорту), Володимиру Стоєву (по кафедрі інформаційної економіки, підприємництва та фінансів), Ользі Широбоковій (по кафедрі соціальної філософії та управління).

У розділі «Різне» на засіданні йшлося про внесення змін до Статуту Запорізького національного університету, Правил прийому до Запорізького національного університету на 2021 рік, Положення про підготовчі курси Запорізького національного університету для молоді з числа осіб, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія окремих районів Донецької та Луганської областей, територія населених пунктів, розташованих на лінії зіткнення, тимчасово окупована територія Автономної Республіки Крим та м. Севастополя. .Були також затверджені Положення про конкурсний відбір на посаду директора фахового коледжу ЗНУ, склад Наглядової ради коледжів, освітньо-професійні програми зі змінами за спеціальностями для здобувачів ступенів вищої освіти бакалавра і магістра, загальні професійні (сертифікаційні) програми підвищення кваліфікації. Ухвалили ліквідацію кафедри прикладної математики і механіки у зв’язку із робочою необхідністю, затвердили ліміт стипендіатів відокремленого структурного підрозділу «Економіко-правничий фаховий коледж ЗНУ», рекомендували до друку наукові праці та іншу навчально-методичну літературу ЗНУ тощо. Окрім іншого, науковці підтримали представлення до нагородження з нагоди Дня науки колег.

 

Фотогалерея:

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=pressluzhbaZNU&set=a.505384110902932

 

Олена Хлистун

 

 

 

 

 

Схожі новини