Університет Абітурієнту Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Новини пресслужби ЗНУ / Новини / На юридичному факультеті ЗНУ з нагоди його 30-річчя відбувся Міжнародний науково-практичний конгрес

На юридичному факультеті ЗНУ з нагоди його 30-річчя відбувся Міжнародний науково-практичний конгрес

На юридичному факультеті ЗНУ з нагоди його 30-річчя відбувся Міжнародний науково-практичний конгрес
07.10.2021 15:46 Все Головні новини Факультети Юридичний ZNU Zaporizhzhia National University юридичний факультет наукова діяльність міжнародна діяльність міжнародний конгрес 30-річчя факультету

Сьомого-восьмого жовтня 2021 року з нагоди 30-ї річниці від дня заснування юридичного факультету Запорізького національного університету (ZNU, Zaporizhzhia National University) організували Міжнародний науково-практичний конгрес «Актуальні проблеми правової науки».

Співорганізаторами заходу стали Запорізький національний університет, Навчально-наукова лабораторія дослідження проблем службового права НАПрН України, Центр українсько-європейського наукового співробітництва, ГО «Асоціація фахівців адміністративного права», Видавничий дім «Гельветика» та ГО «Європейський центр верховенства права».

Захід провели в рамках реалізації проєкту «Загальноєвропейська конвергенція правових, економічних та культурологічних основ попередження корупції» Номер проекту 611790-EPP- 1-2019-1-UA-EPPJMO-MODULE в межах напряму «Жан Моне» (Jean Monnet) Програми ЄС Erasmus+ за підтримки Виконавчої агенції з питань освіти аудіовізуальних засобів і культури ЄКЄС (EACEAEU).

Стратегічним партнером й одночасно співорганізатором заходу цього року виступив заклад-партнер юридичного факультету – Necmettin Erbakan University (Turkey). До участі в цьогорічному конгресі долучилися представники провідних закладів вищої освіти України, які здійснюють підготовку фахівців за спеціальностями 081 «Право» та 262 «Правоохоронна діяльність». Серед них: Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Інститут права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Львівський національний університет імені Івана Франка, Університет митної справи та фінансів, Університет державної фіскальної служби, Донецький національний університет імені Василя Стуса, Національний університет біоресурсів і природокористування України, Національний університет «Чернівецька політехніка», Національний університет «Одеська юридична академія», Національний авіаційний університет, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, Маріупольський державний університет та ін.

Учені не тільки відзначили результати діяльності Запорізької освітньо-наукової правничої школи за 30 років її існування, а й продемонстрували результати власних досліджень. Вони поділилися позитивними практиками підготовки майбутніх правників, зокрема й молодих учених. Цікаві доповіді про результати виконання галузевих і міждисциплінарних досліджень представили на розсуд учасників заходу також і провідні вчені-юристи з науково-дослідних інститутів Національної академії правових наук України, Національної академії наук України, Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України, Інституту законодавства Верховної Ради України.

Із привітальним словом виступили проректор з наукової роботи Запорізького національного університету, професор Геннадій Васильчук, суддя Конституційного Суду України, професор Віктор Городовенко, суддя Верховного Суду, професор Семен Стеценко, а також керівники вітчизняних та зарубіжних освітньо-наукових правничих шкіл. Досить представницькою була й участь зарубіжних партнерів факультету. Активними учасниками заходу стали Молдовський державний університет (Молдова), Приватна установа освіти «БІП – університет права і соціально-інформаційних технологій» (Білорусь), КАЗГЮУ імені М. С. Нарікбаєва (Казахстан), Kütahya Dumlupinar University (Туречиина), Universitatea «Ştefan cel Mare» (Румунія), Muğla Sıtkı Koçman University (Туречиина), Ankara Yildirim Beyazit University (Туреччина), Білоруський державний університет та ін.

Упродовж двох днів вчені-юристи, юристи-практики, здобувачі різних рівнів вищої освіти та всі, кого зацікавила участь у Конгресі, дискутували за основними тематичними напрямками, серед яких: «Історія та теорія держави і права», «Конституційне та муніципальне право», «Адміністративне та фінансове право, інформаційне право», «Цивільне право, цивільний процес та сімейне право», «Міжнародне право», «Кримінальне право, кримінологія, кримінально-виконавче право та кримінальний процес» і «Трудове право та право соціального захисту».

Певну зацікавленість захід викликав і у представників судових і правоохоронних органів, органів законодавчої (зокрема Верховної Ради України), виконавчої влади (в т.ч. й Кабінету Міністрів України) та органів місцевого самоврядування. Їхні представники висвітили основні пріоритетні напрямки сучасної нормопроєктної діяльності, правозастосування, виділили їх проблемні питання й запропонували можливі варіанти їхнього вирішення, залучивши до обговорення представників правничої науки та освіти.

Упродовж двох днів всі учасники заходу мали змогу не тільки долучитися до фахових дискусій, ознайомившись із основними досягненнями вітчизняної та зарубіжної правової науки, правотвочої та правозастосовної діяльності, а й визначити напрямки подальшої фахової співпраці із вітчизняними та зарубіжними колегами. Усі учасники заходу отримали сертифікати, персональні листи-подяки, збірки матеріалів конгресу й чимало позитивних емоцій та розшили коло своїх однодумців.

 

Схожі новини