Університет Абітурієнту Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Новини пресслужби ЗНУ / Новини / У ЗНУ обговорили сучасні реалії та перспективи підготовки докторів філософії (PhD) за спеціальністю 017 «Фізична культура і спорт»

У ЗНУ обговорили сучасні реалії та перспективи підготовки докторів філософії (PhD) за спеціальністю 017 «Фізична культура і спорт»

У ЗНУ обговорили сучасні реалії та перспективи підготовки докторів філософії (PhD) за спеціальністю 017 «Фізична культура і спорт»
18.10.2021 14:00 Все Головні новини Факультети Фізичного виховання ZNU Zaporizhzhia National University факультет фізичного виховання здоров’я та туризму наукова діяльність засідання круглого столу підготовка докторів філософії (PhD)

Особливі можливості для перезавантаження й осягнення стратегічного бачення процесу розвитку освіти в Україні можна спостерігати на прикладі підготовки докторів філософії. Запорізький національний університет (ZNU, Zaporizhzhia National University) сприяє розвитку кар’єрних стратегій майбутніх докторів філософії за спеціальністю 017 «Фізична культура і спорт» та робить усе можливе задля приєднання вітчизняного наукового простору до європейського. Так, низку позитивних орієнтирів надало засідання круглого столу на тему «Сучасні реалії та перспективи підготовки здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти (ступеня доктора філософії) з галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка» за спеціальністю 017 «Фізична культура і спорт»». Захід відбувся 15.10.2021 р. на факультеті фізичного виховання, здоров’я та туризму.

На зустрічі були присутні гарантка освітньо-наукової програми 017 «Фізична культура і спорт» Світлана Караулова та члени проєктної групи: Надія Богдановська, Валерія Тищенко, а також аспіранти другого року навчання Катерина Шеховцова, Роман Деканов, Ельшан Азієв, Ольга Черняєва, Ілля Калашник і Ктерина Дробот. Метою заходу стало ознайомлення аспірантів з особливостями освітньо-наукової програми 017 «Фізична культура і спорт», яка підготовлена проєктною групою факультету у складі професорів Миколи Малікова, Надії Богдановської, Андрія Сватьєва, Анатолія Коноха та Валерії Тищенко, доценток Світлани Караулової й Ольги Соколової.

Зустріч почалася з презентації гарантки освітньо-наукової програми Світлани Караулової, під час якої доповідачка відзначила важливість підготовки докторів філософії, які здатні проводити інноваційні наукові дослідження в сучасних умовах розвитку системи фізичної культури і спорту. Аспірантів ознайомили зі структурними компонентами ОНП: профілем освітньо-наукової програми, освітньою та науковою складовими програми, загальними та спеціальними компетентностями, програмними результатами навчання. Їм розповіли про особливості й унікальність освітньо-наукової програми, які полягають у використанні інноваційних підходів до вдосконалення системи фізичного виховання молоді, спортивної підготовки спортсменів різної спеціалізації та кваліфікації та оздоровчо-рекреаційної рухової активності різних груп населення у сучасних умовах.

Під час заходу також відзначили, що при розробці дисциплін циклу професійної підготовки та вибіркових дисциплін врахували теми дисертаційних досліджень, коло наукових інтересів та побажання здобувачів. У своєму виступі Надія Богдановська зауважила, що при розробці освітньо-наукової програми враховували досвід аналогічних українських програм підготовки докторів філософії за спеціальністю 017 «Фізична культура і спорт». Це – напрацювання та позитивний досвід акредитації Національного університету фізичного виховання і спорту України (м. Київ), Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського (м. Львів), Придніпровської державної академії фізичної культури і спорту (м. Дніпро), Харківської державної академії фізичної культури (м. Харків), LUNEX International University of Health (Luxemburg).

Як зауважила Валерія Тищенко, такий широкий спектр розглянутих освітньо-наукових програм провідних ЗВО дозволяє розширити й поглибити застосування професійної системи знань щодо підготовки фахівців зі спеціальності 017 «Фізична культура і спорт», а обсяг освітніх компонентів у кредитах європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи співвіднесений із відповідною спеціальністю, які визначають її предметну область.

Також увага присутніх була зосереджена на переліку компетентностей для третього рівня системи вищої освіти в рамках Болонського процесу, які необхідно засвоїти для того, щоб отримати ступінь доктора філософії̈, що ґрунтується на Дублінських дескрипторах, покладених в основу Європейської рамки кваліфікацій̆.

 

Схожі новини