Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Новини пресслужби ЗНУ / Новини / В інженерному навчально-науковому інституті організували Всеукраїнську конференцію «Актуальні питання сталого науково-технічного та соціально-економічного розвитку регіонів України»

В інженерному навчально-науковому інституті організували Всеукраїнську конференцію «Актуальні питання сталого науково-технічного та соціально-економічного розвитку регіонів України»

В інженерному навчально-науковому інституті організували Всеукраїнську конференцію «Актуальні питання сталого науково-технічного та соціально-економічного розвитку регіонів України»
08.11.2021 11:57 Все Головні новини Інженерний інститут ЗНУ ZNU Zaporizhzhia National University інженерний навчально-науковий інститут онлайн-конференція наукова діяльність

Нещодавно в інженерному навчально-науковому інституті Запорізького національного університету (ZNU, Zaporizhzhia National University) відбулася в режимі онлайн I Всеукраїнська науково-практична конференція для здобувачів вищої освіти, вчених, викладачів «Актуальні питання сталого науково-технічного та соціально-економічного розвитку регіонів України». Її мета – формування наукового світогляду, потягу до дослідницької діяльності та висвітлення актуальних досліджень молодих вчених.

У конференції взяли участь понад 200 учасників з інженерного навчально-наукового інституту ЗНУ та інших ЗВО: Луцький національний технічний університет; Донецький державний університет управління; Національний транспортний університет; Харківський національний автомобільно-дорожній університет; Сумський національний аграрний університет; Навчально-науковий інститут нафти і газу Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»; Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу; Львівський державний університет безпеки життєдіяльності; Національний університет харчових технологій і Національний університет біоресурсів і природокористування України.

У рамках роботи конференції сформували 10 секцій.

На засіданні секції «ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ» заслухали 10 доповідей.

Найкраща доповідь – Цегельний Євген Сергійович, магістр гр.8.1331д., «Встановлення необхідної кількості запчастин методами теорії надійності». Науковий керівник – к.т.н. Гречаний О.М.

На засіданні секції «ЕНЕРГЕТИКА» заслухали 42 доповіді. Вона складалася з двох підсекцій: «Теплоенергетики та гідроенергетики» та «Електротехніки та енергоефективності».

Найкращі доповіді:

- Болтенкова Ю.М., ст. гр. 8.1410, «Дослідження та модернізація системи енергопостачання житлового будинку». Науковий керівник -–к.т.н., доцент Башлій С.В.;

- Данильченко А.В., магістрант гр. 8.1441., «Проблеми системи опалення житлових будинків та їх вирішення за допомогою сучасного інсталяційного обладнання». Науковий керівник – доц., к.т.н. Бердишев М.Ю.

На секцію «ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ, ФІНАНСАХ, ОБЛІКУ І ОПОДАТКУВАННІ, МЕНЕДЖМЕНТІ ТА ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ» направили 56 наукових робіт.

Найкращі доповіді:

- Болтенкова Ю.М., магістрантка гр. 8.0730-пмз., «Розробка заходів управління персоналом у банку в умовах нестабільності». Наукова керівниця  – професорка, д.ф.н. Воронкова В.Г.

- Мофа Є. Г., магістрантка гр. 8.0711-оак., «Організація обліку та аудиту касових операцій на підприємстві». Наукова керівникця – професорка, д.е.н. Меліхова Т.О.

- Сухенко В.В., студентка гр. 6.0730-пм., «Становлення і розвиток цифрової культури в інформаційно-комунікативному суспільстві» Науковакерівниця  – професорка, д.ф.н. Воронкова В.Г.

На секції «МЕТАЛУРГІЯ, ОБРОБКА МЕТАЛІВ ТИСКОМ, АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ» заслухали 29 доповідей. Вона складалася з трьох підсекцій: «Металургія», «Обробка металів тиском», «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології».

Найкращі доповіді:

- Калашник С.М,. ст. гр. 8.1360-омт, Сагулякін О.Є., ст. гр. 8.1360-омт, «Енерго- та ресурсозберігаючі технології металургійної промисловості». Наукова керівниця – доц. Воденнікова О.С.

- Бадулка В.В., ст. гр. 8.1360-мчм-з, Норченко В.В., ст. гр. 6.1361-с, «Використання гарячих відновлювальних газів в доменному процесі». Науковий керівник – доц. Кириченко О.Г.

- Калашник С.М., ст. гр. 8.1361-ОМТ., «Пресування важкотопких матеріалів для отримання керметів високих експлуатаційних характеристик». Науковий керівник – доц. к.т.н. Кругляк Д.О.

- Крохмаль П.О., доповідь «WEB-додаток до системи управління процесом екструзії полімерних матеріалів».  Науковий керівник – доц. Міняйло Н.О.

На секції «МІКРОЕЛЕКТРОННІ ТА ЕЛЕКТРОННІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ» представили 9 доповідей.

Найкращі доповіді:

- Манаєв К.В., аспірант, «Візуально-блочна модель трансформатора з дискретним керуванням коефіцієнта трансформації» Науковий керівник – доц., д.т.н. Алексієвський Д.Г.

- Михайловський Д.Ю., магістрант 2 курсу, Тупіков В.А., магістрант 2 курсу, Москаленко А.Ю., магістрант 2 курсу, «Резонатори із нелінійним резонансним середовищем». Науковий керівник – доц., к.ф‒м.н. Світанько М.В.

На секції «МІСЬКЕ БУДІВНИЦТВО ТА ГОСПОДАРСТВО, АРХІТЕКТУРА ТА МІСТОБУДУВАННЯ» представили 32 доповідей.

Найкращі доповіді:

Литвиненко В.В., ст. гр. 6.1910., «Формування атріумних просторів у міському середовищі». Науковий керівник – доц., к.т.н. Фостащенко О.М.

Фостащенко Д.О., ст. гр. 6.1929-мбг. «Розвиток сталої мобільності міст України». Науковий керівник – доц., к.т.н. Банах А.В.

- Бука Є.Р., ст. гр. 8.2921-вв., «Дослідження гідравлічних характеристик мережі при різних умовах живлення». Наукова керівниця – доц., к.т.н. Добровольська О.Г.

На секції «ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ» було представлено 14 доповідей.

Найкраща доповідь:

- Воропаєв С.О., «Навігація з використанням технології доповненої реальності та GPS» Науковий керівник – к. т. н., доцентка Полякова Н.П.

На секції «ПРОМИСЛОВЕ ТА ЦИВІЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО» представлені 52 доповіді.

Краща доповідь: Купріянець Костянтин Віталійович, магістрант 2 курсу групи 8.1920-пцб-з-дн., Тема доповіді: «Аналіз технології улаштування нанесення захисного шару ППУ на швидкомонтуємі будівлі ангарного типу». Науковий керівник – доц. Самченко Р.В.

На секціях «ТЕХНОГЕННА ТА ЦИВІЛЬНА БЕЗПЕКА» і «ТЕХНОЛОГІЇ ЗАХИСТУ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА, ПРОГНОЗУВАННЯ РИЗИКІВ» представили 25 доповідей.

Найкращі доповіді:

- Відлога Я.М., «Природоохоронні технології видобутку корисних копалин» – доц., к.т.н. Румянцев В.Р.

- Олійник О.В., «Огляд сучасних каталізаторів для знешкодження вихлопних газів двигунів внутрішнього згоряння. Науковий керівник» – доц., к.т.н. Бєлоконь К.В.

- Огурцова І.С., «Проект системи очищення технологічних газів агломераційного виробництва с утилізацією вловлених продуктів». Науковий керівник – доц., к.т.н.  Кожемякін Г.Б.

Загалом у секціях конференції взяли участь магістранти денної та заочної форми здобуття освіти. Виступи магістрантів були технічно грамотними, жвавими та викликали зацікавленість у всіх без винятку учасників, оскільки висвітлювали актуальні проблеми у металургійній, енергетичній, будівельній та економічній промисловості та були пов’язані з тематикою їхніх дипломних робіт. Варто уваги те, що студенти, які незабаром отримають диплом і стануть фахівцями з різних галузей, набули певний досвід та наснагу до отримання нових знань і навичок.

Загалом конференція мала значний успіх у здобувачів вищої освіти, оскільки вони вчилися писати тези, виступати, удосконалювати свою майстерність, приймати участь у дискусіях. Велику роль студентська наукова конференція відіграла у формуванні комунікаційної компетентності, компетентній креативності та їх трансформації в людський і соціальний капітал. Вона показала, що освіта перебуває у стані стимулювання цифровізації навчального процесу, зосереджена на формуванні системного, аналітичного, цифрового, алгоритмічного, експертного мислення, що допомагає аналізувати складні проблеми сьогодення. У зв’язку з цим варто формувати ідею креативності на всіх рівнях навчального процесу, яка є інноваційною, проривною, формувати інформаційну (цифрову) культуру та мислення, розвивати перспективні наукові напрямки з метою отримання нових знань про суспільство, в якому ми живемо.

Співорганізаторами конференції стали: Міністерство освіти і науки України, Запорізька міська рада, Запорізька обласна державна адміністрація, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», Національний університет «Львівська політехніка», Національний університет кораблебудування імені Адмірала Макарова, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Інститут вугільних енерготехнологій НАН України, Дніпропетровський науково-дослідний інститут судових експертиз і Національний університет «Києво-Могилянська Академія».

Конференція показала, що варто виявляти головні мегатренди сучасного розвитку, що базуються на знаннях та інноваціях, формувати магістрів як нову генерацію з інноваційним і стратегічним мисленням, новими підходами до навчання, які здатні швидко опановувати новий матеріал, розвиватися в умовах дистанційного набуття знань, кінцевою метою якого є реалізація інтернет-орієнтованої системи супроводу.

 

Схожі новини