Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Новини пресслужби ЗНУ / Новини / На факультеті журналістики відбувся PhD-семінар за участю роботодавців, викладачів і здобувачів освіти (ОНП «Журналістика»)

На факультеті журналістики відбувся PhD-семінар за участю роботодавців, викладачів і здобувачів освіти (ОНП «Журналістика»)

На факультеті журналістики відбувся PhD-семінар за участю роботодавців, викладачів і здобувачів освіти (ОНП «Журналістика»)
23.11.2021 09:38 Все Головні новини Відділ доуніверситетської підготовки, профорієнтації та працевлаштування Факультети Журналістики EU-indy ZNU Zaporizhzhia National University факультет журналістики освітній процес PhD-семінар співпраця зі стейкголдерами

Вісімнадцятого листопада на факультеті журналістики ЗНУ (ZNU, Zaporizhzhia National University) відбувся PhD-семінар, який продовжив серію зустрічей зі стейкґолдерами освітньо-наукової програми «Журналістика». Цього разу в заході взяли участь здобувачі вищої освіти, наукові керівники і викладачі ОНП та роботодавці від академічного середовища – представники провідних закладів вищої освіти, серед яких – Ольга Мітчук, докторка наук із соціальних комунікацій, професорка, професорка кафедри журналістики та новітніх медіа Київського університету імені Бориса Грінченка, Володимир Садівничий, доктор наук із соціальних комунікацій, доцент, завідувач кафедри журналістики та філології Сумського державного університету, Вікторія Погребна, докторка філологічних наук, професорка, завідувачка кафедри журналістики НУ «Запорізька політехніка» й Тетяна Хітрова, кандидатка філологічних наук, доцентка, доцентка кафедри журналістики НУ «Запорізька політехніка».

Учасники семінару обговорили особливості навчання та викладання на освітньо-науковій програмі, висловили свої думки щодо її розвитку й вдосконалення. Відкриваючи зустріч, кандидат педагогічних наук, доцент, декан факультету журналістики Віктор Костюк зазначив, що сьогодні вища освіта рівня доктора філософії в нашому університеті, як і скрізь у державі, потребує особливої уваги, адже знаходиться на стадії становлення. А факультет журналістики проводить низку семінарів-обговорень змісту ОНП «Журналістика» для пошуку власної траєкторії її розвитку.

Гарантка освітньо-наукової програми, кандидатка наук із соціальних комунікацій, доцентка кафедри журналістики Катерина Сіріньок-Долгарьова запропонувала учасникам семінару коротку презентацію про орієнтацію, фокус, унікальні особливості програми, які полягають в інтеграції європейських студій в освітній складник ОНП – європейської проєктної культури (цикл загальної підготовки), європейських медійних стандартів і цінностей, європейської політики пам’яті (цикл професійної підготовки: основний і вибірковий блоки дисциплін). Гарантка зазначила: «Здобувачі мають можливість удосконалювати фахові знання та дослідницькі навички з врахуванням досвіду європейських медіастудій у поєднанні з поглибленим вивченням англійської мови, академічного письма, риторики в руслі критичного мислення, дослідницько-інноваційної діяльності за допомогою професійного медійного обладнання спеціалізованої медіалабораторії «Євроінді», університетської телестудії «Юніверс-ТБ», лабораторії онлайн-радіо та нових медіа, і лабораторії мультимедійної журналістики DESTIN, створених у рамках реалізації європейських проєктів Erasmus+ Модулі Жана Моне EU-Indy і КА2 DESTIN».

Своєю чергою, запрошені вчені, експерти в галузі журналістики прокоментували особливості програми і висловили побажання проєктній групі. Професокар Ольга Мітчук (м. Київ) вказала на європейську нормативну компоненту, яка додає програмі унікальності. На думку вченої, при відсутності галузевого державного стандарту вищої освіти освітньо-наукового рівня важко говорити про унормування вимог до подібних програм. Тому особливу увагу варто приділяти формулюванню програмних результатів навчання, яких в обговорюваній програмі аж двадцять, тому, можливо, варто згрупувати й укрупнити деякі з них. Професор Володимир Садівничий (м. Суми) наголосив на важливості довготермінового планування дослідницького складника програми, врахування напрямків досліджень наукових керівників, новітніх тенденцій галузі та світової науки загалом.

Під час обговорення тематики дисертаційних досліджень здобувачів, запрошені вчені висловили думку, що серед актуальних тем є вивчення інформаційного простору України та світу, питання інформаційної безпеки з огляду на сучасні виклики під час пандемії COVID-19 і тривалої гібридної війни. Зокрема, професорка Вікторія Погребна (м. Запоріжжя) вказала на необхідність глибоких теоретико-приладних досліджень на противагу вузькогалузевим – таких, що пов’язані з медіаосвітою, медіабезпекою, медіавихованням. Доцентка Тетяна Хітрова (м. Запоріжжя) зазначила, що перспективним є спрямованість освітньо-наукової програми «Журналістика» на вивчення міжнародного, зокрема, європейського досвіду. На її погляд, такий підхід дає змогу програмі бути конкурентоспроможною у національному та міжнародному контекстах.

До обговорення долучилися й науко-педагогічні працівники Запорізького національного університету. Так, завідувачка кафедри соціальних комунікацій і інформаційної діяльності, докторка наук із соціальних комунікацій, професорка Віта Березенко наголосила на важливості уважного ставлення до підготовки наукових публікацій здобувачами та їхніми науковими керівниками, посилення прикладних аспектів досліджень, адже це – необхідна умова для публікації в наукових фахових виданнях України та виданнях, які індексуються в наукометричних базах SCOPUS і Web of Science.

Завідувачка кафедри журналістики, докторка наук із соціальних комунікацій, доцентка Людмила Чернявська звернула увагу на позитивну практику, яку використовують під час свого навчання здобувачі освітньо-наукового рівня – це переваги неформальної освіти й міжнародної академічної мобільності. У такий спосіб аспіранти можуть поглибити та посилити знання, необхідні для їх наукових пошуків. Наприклад, деякі здобувачі ОНП «Журналістика» планують опанувати через ресурси неформальної освіти спеціалізовані дисципліни зі статистичних методів досліджень. 

У семінарі активну участь узяли й здобувачі різних років навчання: Оксана Козачок, Таїсія Зозуль, Анастасія Коваль, Крістіна Бут, Сергій Полюшко, Микола Мельничук, Марина Клюєва й Ольга Чорнобут. Усі вони надали позитивні відгуки щодо свого досвіду навчання на програмі. Аспіранти особливо відзначили, що їм надана свобода в доборі дисциплін вільного вибору, вказали на теоретичну та практичну користь обов’язкових дисциплін «Науковий семінар із медіадосліджень» та «Європейські медійні стандарти і цінності». Вони також висловили задоволення великою кількістю годин викладання англійської мови, академічного письма, дослідницько-інноваційної діяльності і проєктної роботи, що, на їхній погляд, надає їм можливість здобувати компетентності, необхідні для успішного написання дисертації. Крім того, аспіранти подякували за організацію PhD-семінару за участю роботодавців, адже він дав змогу поспілкуватися й оптимати цінні поради від провідних учених галузі.

Учасники семінару відзначили позитивні практики організаційної роботи на програмі. Так, кандидатка філологічних наук, доцентка, заступниця декана з навчальної роботи факультету журналістики Наталія Тяпкіна висловила позитивне враження від інформаційно-комунікаційного каналу для здобувачів і викладачів у месенджерах і соціальних мережах, оскільки там своєчасно й оперативно поширюються новини, оголошення, запрошення до публікації в наукових виданнях, участі в конференціях і міжнародних стажуваннях, що значно спрощує пошук актуальних наукових та освітніх ресурсів. Ще однією гарною практикою є активізація національної академічної мобільності на програмі. Зокрема, поточну педагогічну практику дві здобувачки планують пройти на базі кафедри журналістики і філології Сумського державного університету в рамках реалізації угоди про співробітництво між ЗНУ та СумДУ.

Черговий PhD-семінар на факультеті журналістики ще раз засвідчив необхідність і важливість системної роботи з усіма групами стейкголдерів, адже саме такі зустрічі дають реальні поштовхи до удосконалення програми. Усі висловлені коментарі й побажання будуть ураховані робочою групою під час щорічного перегляду ОНП «Журналістика». 

 

Катерина Сіріньок-Долгарьова,

гарантка ОНП «Журналістика»

 

Схожі новини