Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Новини пресслужби ЗНУ / Новини / На біологічному факультеті ЗНУ абітурієнтам пропонують здобути актуальну освіту за ОП «Біологія»

На біологічному факультеті ЗНУ абітурієнтам пропонують здобути актуальну освіту за ОП «Біологія»

На біологічному факультеті ЗНУ абітурієнтам пропонують здобути актуальну освіту за ОП «Біологія»
02.12.2021 09:25 Все Головні новини Відділ доуніверситетської підготовки, профорієнтації та працевлаштування Факультети Біологічний Популяризація природничих наук та математики в ЗНУ ZNU Zaporizhzhia National University біологічний факультет освітньо-професійна програма Біологія

У Запорізькому національному університеті значну увагу приділяють популяризації природничих наук. Сьогодні в рамках важливої рубрики з інформаційними та пізнавальними матеріалами цієї тематики ще одна добірка профільних блоків. На сьогодні серед природничих наук особливу увагу приділяють біології. Здобуті в рамках цієї науки знання успішно використовують у багатьох напрямках: від персональної медицини до біологічних основ психології людини, від розробки нових біонічних матеріалів та пристроїв до клітинної інженерії. Саме тому значною популярністю серед абітурієнтів користується освітня програма «Біологія» біологічного факультету ЗНУ (ZNU, Zaporizhzhia National University).

Акцент у цій освітньо-професійної програми зроблений на сучасні наукові знання теоретичної та прикладної біології, педагогіки та методики викладання біології. Програма має теоретичний, практичний і викладацький складники та спрямована на формування готовності до самоосвіти та набуття додаткові кваліфікації в системі освіти. Майбутні біологи оволодіють компетентностями необхідними для розуміння й аналізу біологічних процесів на різних рівнях організації живого, розв’язування практичних задач в лабораторних та польових умовах, а також формування готовності до професійної діяльності в галузі біології та в освіті.

Важливим завданням навчання за цією освітньо-професійною програмою в Запорізькому національному університеті є формування в студентів практичних фахових навичок. Реалізація індивідуальної освітньої траєкторії навчання відбувається за рахунок наявності широкого спектру блоків професійно-орієнтованих дисциплін різних розділів біології. Підготовка фахівців передбачає проведення виробничих та навчальних практик за вибором студента відповідно до компонентів освітньо-професійної програми для формування компетентностей у здобувачів вищої освіти в галузі біології.

На сьогоднішній день підготовка студентів за спеціальністю «Біологія» здійснюється за такими напрямками: генетика; фізіологія, імунологія та біохімія; екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування; хімія. При цьому здобувачі вищої освіти набувають навички застосовування отриманих теоретичних знань та практичних вмінь для планування та проведення наукового експерименту в галузі біології. Оцінювання впливу біотичних й абіотичних чинників на організми, застосовування методів для оптимізації стану екосистем. Планування природоохоронних заходів з метою збереження біорізноманіття. Застосовування теоретичних та емпіричних методів педагогічного дослідження в професійній діяльності.

Випускники біологічного факультету мають змогу займатися різноманітними видами економічної діяльності: аквакультурою, дослідженням й експериментальними розробками в галузі біотехнологій, дослідженням й експериментальними розробками у сфері інших природничих і технічних наук, а також допоміжною діяльністю у галузі освіти.

Також вони можуть займатися професійною діяльністю галузі біологічних досліджень: фахівцями в галузі біології та агрономії, іншими фахівцями в галузі освіти, лаборантами та техніками в інших видах економічної діяльності.

Більше інформації – за лінком:

https://www.znu.edu.ua/ukr/pk/4362/bakalavr/12388

 

Кароліна Лемешко

 

 

 

Схожі новини