Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Новини пресслужби ЗНУ / Новини / У ЗНУ відбулося засідання Конференції трудового колективу вишу

У ЗНУ відбулося засідання Конференції трудового колективу вишу

У ЗНУ відбулося засідання Конференції трудового колективу вишу
22.12.2021 15:53 Все Головні новини ZNU Zaporizhzhia National University конференція трудового колективу звіт ректора про виконання контракту звіт по виконання колективного договору первинна профспілкова організація юридичний відділ студрада

Двадцять першого грудня в Запорізькому національному університеті (ZNU, Zaporizhzhia National University) організували конференцію трудового колективу. Під час заходу учасники заслухали звіт ректора Миколи Фролова про виконання умов контракту за 2021 рік, про виконання умов Колективного договору у 2021 році, йшлося також про обрання виборних представників до складу Вченої ради, про затвердження змін і доповнень до Колективного договору, про внесення змін і доповнень до Положення про студентське самоврядування.

Учасники проголосували за затвердження президії конференції в складі ректора ЗНУ Миколи Фролова, першого проректора Олександра Бондаря, голови первинної профспілкової організації університету Бориса Павловського та виконуючої обов’язки голови Студентської ради ЗНУ Ірина Ульченко. Головуючим на засіданні обрали першого проректора ЗНУ Олександра Бондаря. Активну участь в організації засідання взяли проректор з науково-педагогічної роботи Юрій Каганов і вчений секретар Вченої ради Оксана Проценко.

Усього в заході взяли участь 238 делегатів від факультетів, коледжів, структурних підрозділів і студентства  при максимально можливій кількості делегатів – 250 осіб (статутний склад конференції). Тож на конференції був присутній кворум і всі ухвалені на ній рішення визнали легітимними. Засідання конференції трудового колективу ЗНУ проходило в змішаному форматі. Члени Вченої ради знаходилися в аудиторії № 50 (локація № 1), інші делегати конференції – онлайн на платформі Zoom, на різних локаціях. Першим питанням порядку денного став звіт ректора Запорізького національного університету Миколи Фролова про виконання умов контракту за 2021 рік. Учасники зібрання заслухали звернення ректора, в якому він окреслив основні досягнення колективу університету, плани та стратегії майбутньої роботи. Так, ректор наголосив, що цей рік був складним у зв’язку з пандемією Covid-19. Співробітники вишу працював у різних форматах, але всі зусилля спрямували саме на забезпечення якості освітніх послуг для студентів. Він виокремив основні чинники складності у роботі: продовження пандемії, зростання цін на енергоносії, перешкоди на шляху до університетської автономії. При цьому, колектив університету виконав усі поставлені завдання, про що свідчать результати рейтингу вишу. Ректор висловив переконання, що саме цілеспрямовані та консолідовані зусилля всіх представників ЗНУ дають необхідний результат, спрямований на розвиток вишу.

Микола Фролов відзначив під час виступу, що ЗНУ залишається найбільшим вишем в нашому регіоні за обсягом інфраструктури, кількістю студентів і співробітників. При цьому він успішно конкурує з університетами Дніпропетровської, Херсонської, Луганської, Донецької та інших областей. У своєму виступі Микола Фролов також проаналізував структуру вишу, яка залишається незмінною, розвиток системи додаткових освітніх послуг, роботу Центру післядипломної освіти з перепідготовки вчителів НУШ, Школи Конфуція, Центру інтенсивного вивчення іноземних мов, матеріальної бази вишу, проходження акредитаційних процедур, роботу з пільговими категоріями студентів.

У звіті йшлося про формування контингенту студентів, який на сьогодні складає 14 811 осіб. Зокрема, контингент студентів-бюджетників складає 33%. При цьому випуск фахівців за всіма рівнями освіти 2021 року склав 4 932 особи. Також Микола Олександрович звернув увагу на особливості та результати проходження акредитаційних процедур, важливість кадрового забезпечення, удосконалення матеріально-технічної бази. Так, з 15 освітніх програм акредитовано 5 умовно на 1 рік і 10 – на 5 років. Серед пріоритетних напрямків діяльності вишу цього року була робота з освітніми програмами (розробка нових програм, врахування нових стандартів, перегляд раніше затверджених та ін.) та навчальними планами й удосконалення системи вільного вибору студентами 25% дисциплін навчального плану. Було відзначено, що ступеневу систему освіти в ЗНУ забезпечують 68 кафедр, на яких працює 636 науково-педагогічних працівників, із них: 135 – професорів, докторів наук, 437 – доцентів, кандидатів наук. Окремо Микола Олександрович розповів про покращення якості освіти, оновлення навчально-методичного забезпечення відповідно до ліцензійних умов, вдосконалення рейтингового оцінювання викладачів, оновлення і поліпшення матеріально-технічного оснащення платформи Moodle, перепідготовку та підвищення кваліфікації у 2021 році 357 викладачів вишу. У рамках наукової діяльності в ЗНУ функціонують 19 наукових шкіл, 8 навчально-наукових центрів, забезпечено виконання 2 держбюджетних НДР (наукові керівниці Горошкова Л.А., Коломоєць Т.О.) і 4 проєктів молодих вчених (наукові керівники Корнет М.М., Федчишин Д.В., Буренков В.М., Каганов Ю.О., Хорішко Л.С.). Загальний обсяг фінансування – 3 млн 705 тис грн. Обсяг надходжень від виконання госпдоговірних тем - 864 тис. грн.

У цьому році ЗНУ має 114 публікацій у наукометричній базі Scopus і 99 – у Web of Science. Динаміка індексу Гірша – 22. Крім того, у ЗНУ відбувається заохочення наукової діяльності, вчені регулярно отримують виплати за публікації, проіндексовані в наукометричних базах даних, за зростання індексу Гірша, за захист кандидатської чи докторської дисертації. Загалом в університеті значну увагу приділяють соціальному захисту науково-педагогічних працівників і співробітників вишу. Зокрема, представники колективу вишу на регулярній основі отримують преміювання, матеріальну допомогу, серед іншого йдеться про виплати, пов’язані з захворюванням на COVID-19. В університеті дбають про те, аби вчасно та в повному обсязі виплачувати заробітну плату (середня зарплата штатного працівника – 12 277 грн., мінімальна – 6 000 грн.), академічні та соціальні стипендії, матеріальні заохочення тощо. Попри всі складнощі, викликані пандемією Covid-19, у Запорізькому національному університеті тривають масштабні ремонтні роботи, ремонт гуртожитків, невпинне поліпшення матеріально-технічної бази факультетів за рахунок грантових коштів (наприклад, факультет журналістики, факультет іноземної філології), забезпечуються гідні умови для навчання й роботи його представників тощо. Так, матеріальна винагорода науковцям відповідно до Колективного договору склала 1109,000 грн., премії, матеріальна допомога, надбавки та інші виплати – 14 687,8 грн. у 2021 році. Микола Олександрович подякував наприкінці виступу колективу вишу за злагоджену працю задля реалізації спільної мети – подальшого розвитку й процвітання Запорізького національного університету. Детально із звітом ректора можна ознайомитись за лінком:

https://www.znu.edu.ua/pidrozdily/rektorat/_zv__tu_rektora_2021.pdf

Під час обговорення звіту ректора під час конференції трудового колективу виступили декан факультету менеджменту Ірина Шавкун, завідувачка кафедри слов’янської філології Ірина Павленко, представник студентської ради університету Єгор Гуков. Вони подякували Миколі Олександровичу за плідну співпрацю та роботу з розвитку університету, турботу й увагу до прагнень колективу й студентства. Учасники конференції одностайно затвердити звіт ректора Миколи Фролова про виконання умов контракту за 2021 рік та ухвалили діяльність ректора за цей рік визнати задовільною.

Про виконання умов Колективного договору та зобов’язання Первинної профспілкової організації ЗНУ, яка є надійним соціальним партнером, доповів голова ППО ЗНУ Борис Павловський. Зокрема, він розповів про обсяги виплат матеріальної допомоги, виплат на оздоровлення, допомогу в оформленні субсидій 584 студентам, які проживають у гуртожитках вишу, подарунки до свят тощо. Перед учасниками конференції виступив і начальник юридичного відділу Костянтин Борисов. Він доповів про внесення змін і доповнень до Колективного договору у 2021 році шляхом викладення документа в новій редакції. Зокрема, він прозвітував щодо поточних змін в умовах Колективного договору, які стосуються організації діяльності та праці, забезпечення продуктивної зайнятості, забезпечення необхідних умов праці медичних працівників. Усі зміни узгодили з профспілкою та науковою спільнотою.

Крім того, під час засідання перший проректор Олександр Бондар доповів про обрання виборних представників до складу Вченої ради Запорізького національного університету. Зокрема, затвердили кандидатури: Бікулова Даміра Тагіровича – в.о. завідувача кафедри бізнес-адміністрування і менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, професора, доктора наук з державного управління; Кущ Оксани Георгіївни – в.о. завідувачки кафедри фізіології, імунології і біохімії з курсом цивільного захисту та медицини, професорки, докторки біологічних наук; Павлюк Тетяни Сергіївни – в.о. завідувачки кафедри підприємництва, менеджменту організацій та логістики, доцентки, кандидатки економічних наук; Точиліної Ірини Олександрівни – аспірантки історичного факультету.

Від імені студентської ради вишу про внесення змін та доповнень до Положення про студентське самоврядування в Запорізькому національному університеті доповів Єгор Гуков. Він звернув увагу на зміни в Положенні про студентське самоврядування, які стосуються виконання обов’язків голови студради (права та повноваження), розширення розділу «Самоврядування в гуртожитках» (повноваження, можливості, права й обов’язки), розширення й уточнення положення про вибори до органів студентського самоврядування, електронного голосування, можливості створення контрольно-ревізійної комісії ЗНУ, основна мета якої – нагляд за діяльністю інших органів студентського самоврядування.

Наприкінці заходу Микола Фролов побажав колективу вишу оптимізму, натхнення та впевненості у завтрашньому дні, закликавши до консолідації зусиль заради подальшого розвитку університету в наступному році.

 

Слідкуйте за подіями вишу також на соцмережевих сторінках пресслужби ЗНУ:

https://www.facebook.com/pressluzhbaZNU

https://www.instagram.com/pressluzhbaznu/

https://t.me/pressluzhbaZNU

 

Схожі новини