Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Новини пресслужби ЗНУ / Новини / Абітурієнтів ЗНУ інформують про переваги навчання за спеціальністю «Прикладна математика»

Абітурієнтів ЗНУ інформують про переваги навчання за спеціальністю «Прикладна математика»

Абітурієнтів ЗНУ інформують про переваги навчання за спеціальністю «Прикладна математика»
27.04.2022 12:50 Все Головні новини Факультети Математичний Відділ доуніверситетської підготовки, профорієнтації та працевлаштування ZNU Zaporizhzhia National University математичний факультет відділ доуніверситетської підготовки профорієнтації та працевлаштування профорієнтація спеціальності освітні програми

Представники математичного факультету ЗНУ (ZNU, Zaporizhzhia National University) продовжують інформувати майбутніх вступників, які надають перевагу точним наукам, про особливості навчання за певними спеціальностями й освітніми програмами. Абітурієнтам розповідають про компетенції та навички, які отримають здобувачі освіти та які в майбутньому стануть перевагами при побудові кар’єри для тих, хто обрав спеціальність «Прикладна математика».

Прикладні математики – випускники Запорізького національного університету – отримають фундаментальну математичну підготовку та сучасні знання в галузі природничих наук. Йдеться про основи теоретичної та прикладної механіки, а також сучасних комп’ютерних технологій. Вони будують моделі фізичних, технічних і фінансово-економічних систем, використовують сучасне програмне забезпечення для розв’язання задач аналітичного й чисельного моделювання, комп’ютерної геометрії, керування системами та процесами, створення спеціалізованих пакетів комп’ютерних програм із візуалізацією досліджуваних процесів і явищ. Також високопрофесійні фахівці займаються моделюванням руху деформованих середовищ, вирішенням задач застосування нових композитних матеріалів, проблем біотехнологій, аерогідромеханіки та тепломасопереносу, сучасної техніки та приладобудування, у тому числі створення аерокосмічних систем.
Навчання тих, хто обрав цю спеціальність, здійснюється за освітніми програмами:
1. «Прикладна математика»
Рівень вищої освіти – другий (магістерський); ступінь вищої освіти – магістр; галузь знань – 11 «Математика та статистика»; спеціальність – 113 «Прикладна математика».
Форма навчання – денна та заочна; освітня кваліфікація – Магістр прикладної математики; професійна кваліфікація – Математик (прикладна математика), фахівець із математичного та комп’ютерного моделювання; кваліфікація у дипломі – Магістр прикладної математики. Математик (прикладна математика), фахівець з математичного та комп’ютерного моделювання.
Мета освітньої програми – забезпечити підготовку висококваліфікованих фахівців у галузі математики та статистики зі спеціальності 113 «Прикладна математика», здатних вирішувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми науки й техніки на основі залучення математичного моделювання та сучасних інформаційних технологій.
2. «Комп’ютерне моделювання»
Рівень вищої освіти – бакалаврський; ступінь вищої освіти – бакалавр; галузь знань – 11 «Математика та статистика»; спеціальність – 113 «Прикладна математика».
Форма навчання – денна та заочна; освітня кваліфікація – Бакалавр прикладної математики; професійна кваліфікація – Математик (прикладна математика), технічний фахівець в галузі прикладних наук та техніки; кваліфікація у дипломі – Бакалавр із прикладної математики. Математик (прикладна математика), технічний фахівець в галузі прикладних наук та техніки.
Мета освітньої програми – забезпечення якісної фундаментальної підготовки студентів у вигляді теоретичних і практичних знань, умінь і навичок, достатніх для ефективного виконання завдань інноваційного характеру відповідного рівня професійної діяльності в галузях математичного моделювання та прикладної математики з використанням сучасних технологій програмування.
Студенти отримують фундаментальну математичну освіту протягом перших двох років навчання з подальшою поглибленою підготовкою залежно від обраної спеціальності, спеціалізації та власних інтересів. Вони опановують сучасні пакети прикладних програм для комп’ютерного моделювання складних процесів, зокрема займаються моделюванням деформованого стану та несучої здатності сучасних конструкцій і систем. Здобувачі освіти будують моделі фізичних, технічних і фінансово-економічних систем, використовують сучасне програмне забезпечення для розв’язання задач чисельного моделювання, комп’ютерної геометрії, керування системами та процесами. Під час навчання отримують навички візуалізації досліджуваних процесів із застосуванням систем інженерної комп’ютерної графіки, офісних та спеціалізованих математичних пакетів. Крім того, вони удосконалюють уміння користуватися пошуковими системами, що важливо для самоосвіти й саморозвитку, а в майбутньому – для успішної побудови кар’єри.
Більше інформації – за лінками:
https://www.znu.edu.ua/ukr/pk/4362/5172/12458
https://www.znu.edu.ua/ukr/pk/4362/bakalavr/12397


Слідкуйте за подіями вишу також на соцмережевих сторінках пресслужби ЗНУ:
https://www.facebook.com/pressluzhbaZNU
https://www.instagram.com/pressluzhbaznu/
https://t.me/pressluzhbaZNU

Схожі новини