Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Новини пресслужби ЗНУ / Новини / На економічному факультеті презентують фах фінансиста – професію майбутнього

На економічному факультеті презентують фах фінансиста – професію майбутнього

На економічному факультеті презентують фах фінансиста – професію майбутнього
03.05.2022 17:00 Все Головні новини Факультети Економічний Відділ доуніверситетської підготовки, профорієнтації та працевлаштування ZNU Zaporizhzhia National University економічний факультет відділ доуніверситетської підготовки профорієнтації та працевлаштування кафедри фінансів банківської справи та страхування профорієнтаційна діяльність

Представники ЗНУ (ZNU, Zaporizhzhia National University) продовжують знайомити випускників шкіл з освітніми програмами, за якими здійснюється підготовка фахівців на економічному факультеті. Серед іншого, вони розповіли абітурієнтам про освітню програму «Фінанси та кредит» рівня бакалавр. Ця освітньо-професійна програма орієнтована на підготовку висококваліфікованих кадрів у рамках спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування». Її випускники здатні розв’язувати конкретні завдання фінансової роботи на макро- та мікрорівнях, тож затребувані на сучасному ринку праці.

Освітня програма «Фінанси та кредит» – комплексна, вона передбачає розвиток загальних і спеціальних (фахових, предметних) компетентностей у їхній взаємодії та взаємозв’язку. Під час навчання студенти отримують знання про державні фінанси, банківську справу, фінансовий менеджмент, ринок цінних паперів, аналітичну діяльності на підприємствах, в організаціях і держустановах, про механізми управління державними боргами та інше. Професія фінансиста – актуальна й престижна, оскільки під час постійного розвитку та модернізації економіки зростає й потреба в фінансистах, аналітиках, фінансових консультантах і фінансових менеджерах.
Фінанси – це мистецтво та професія водночас, що потребує таланту, знань і вміння. Це – особливий дар бачити складний світ економіки в його взаємозв’язках і гармонії. Працівник у галузі фінансів – це фахівець із високим рівнем теоретичної та практичної економічної підготовки, необхідної для виконання правової, фінансової й організаційно-управлінської діяльності. Сучасні фінансові відносини потребують знання природи руху грошових потоків, акумуляції капіталу, вміння управляти фінансовими інструментами й адаптуватися до зміни умов внутрішнього та зовнішнього середовища. Вочевидь, постає гостра необхідність підготовки якісно нової плеяди фінансистів.
ТОП-7 переваг навчання за освітньою програмою «Фінанси та кредит» в Запорізькому національному університеті:
- в освітню програму введені нові курси (зокрема, із залученням до викладання фахівців-практиків фінансової галузі);
- можливість в рамках програм академічної мобільності навчатись в університетах Європейського Союзу;
- проведення на регулярній основі лекцій, зустрічей, засідань круглих столів і майстер-класів із провідними фахівцями-фінансистами, директорами фінансових установ;
- існування бізнес-інкубатора, де студенти апробують свої знання, вміння й амбіції, розробляючи власні бізнес-проєкти та стартапи;
- участь студентів у щорічному «Фестивалі реклами» і конференції «Молода наука»;
- діяльність студентських наукових гуртків різного спрямування;
- участь студентів у профільних заходах навчального та науково-дослідного характеру: у фахових олімпіадах, конгресах, форумах, конференціях всеукраїнського та міжнародного масштабів.
Підготовку фахівців за освітньою програмою «Фінанси та кредит» в університеті забезпечують співробітники кафедри фінансів, банківської справи та страхування, серед них – 6 професорів і 7 доцентів, які мають досвід практичної роботи на підприємствах та в організаціях різних форм власності й постійно підвищують свою кваліфікацію в закордонних університетах.
Навчання за цією освітньою програмою передбачає підготовку кваліфікованих фахівців для фінансової галузі, які вміють об’єктивно оцінювати економічні процеси, що відбуваються в суспільстві, розуміють суть і тенденції розвитку фінансових відносин у галузі державних фінансів, міжнародних фінансів, фінансів суб’єктів господарювання та домогосподарств.
Ліцензійний обсяг на підготовку фахівців-фінансистів у ЗНУ на денній та заочній формах навчання становить понад 120 осіб. Ця спеціальність досить багатогранна, завдяки чому грамотний фінансист може побудувати кар’єру й на державному підприємстві або службі, і в приватній компанії, і працюючи «на себе», наприклад, на міжнародному валютному ринку.
Фахівець із фінансів у своїй практичній діяльності:
- здійснює фінансовий і банківський контроль за обігом грошових коштів, займається забезпеченням фінансової стабільності підприємства;
- аналізує стан фінансової та господарської діяльності підприємства;
- бере участь у розробці інвестиційних програм, визначенні напрямів витрачання коштів, забезпеченні поточного фінансування;
- провадить взаємодію з різними структурами фінансового ринку з різних аспектів фінансової, кредитної та податкової діяльності.
Специфіка дій фінансиста визначається конкретними умовами робочого місця, існують різні їхні варіації, але основні професійні напрями та цілі його роботи такі:
- фінансово-кредитна: розробка бюджетів різного рівня, оцінка витрат і доходів; складання фінансових кошторисів, розробка кредитних операцій і контроль за ними; планування фінансів, надання рекомендацій щодо операцій із нерухомістю (продаж, покупка, злиття фірм);
- податково-бюджетна: розрахунок податків, їхнє нарахування (контроль за кількістю) і відрахування; планування бюджету;
- інвестиційна: оцінка бізнес-проєктів та обґрунтування джерел фінансування, проведення прямих і фінансових інвестицій, купівля цінних паперів;
- нормативно-методична: розробка й впровадження систем фінансової та статистичної звітності; складання фінансових звітів;
- страхова: система економічних стосунків, за яких за рахунок внесків підприємств і населення створюються страхові фонди, призначені для відшкодування збитків від стихійного лиха, а також – надання допомоги громадянам або їхнім сім’ям, робота зі страховими документами.
В обов’язки фінансиста входить: надавати висновки з аналізу фінансових документів, проводити операції з нерухомістю й цінними паперами, складати фінансові кошториси та звіти, займатися біржовими операціями й оподаткуванням. Під час освітнього процесу студенти, крім нормативних дисциплін, вивчають особливості аналізу банківської діяльності, корпоративних фінансів, інноваційні технології електронної комерції та сучасних платіжних систем. Навчання проводиться за програмами, які відповідають міжнародним стандартам. Крім традиційних методів, під час підготовки студентів застосовуються сучасні методики навчання: інтерактивні ігри, тренінги, мозкові штурми, аналіз конкретних ситуацій, виїзні заняття, засідання круглих столів із провідними фахівцями-фінансистами.
Велика увага при цьому приділяється проходженню здобувачами освіти різних видів практики. Студенти ЗНУ проходять практику та стажування у фінансових відділах і службах провідних підприємств різних галузей економіки, в банківських установах, у страхових компаніях, організаціях фінансового ринку, в державних установах. Для посилення професійних навичок і пришвидшення адаптації молодих фахівців на практиці важливим є аспект, який передбачає виконання студентами інноваційних робіт прикладного характеру, з проведенням розрахунків і розробкою пропозицій, спрямованих на вирішення конкретних проблем. Саме на цьому етапі вони закріплюють набуті навички проведення самостійного аналізу процесів, що відбуваються в галузі фінансів, та навчаються адекватно реагувати на мінливу кон’юнктуру ринку й пов’язані з нею зміни в економічному та фінансовому стані суб’єктів.
Щорічно наприкінці травня на економічному факультеті проводиться зустріч із випускниками. Під час цього заходу, окрім іншого, визначаються найкращі роботодавці року, що підтверджує тісний зв’язок науки та практики. Злагоджена праця здобувачів освіти, викладачів і практиків фінансової галузі сприяє формуванню студентів як висококваліфікованих фахівців, стимулює їх до плідної й ефективної професійної діяльності та є вагомим важелем розвитку фахових здібностей.
Випускники ЗНУ спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» працюють:
- у галузі державних фінансів – в установах Державного казначейства, фіскальних органах, органах Міністерства фінансів України, регіональних фінансових управліннях;
- у банківській галузі – в установах Національного банку України та в комерційних банках;
- на підприємствах й об'єднаннях різних галузей господарства та форм власності і організаційного формування;
- у страхових організаціях;
- в інвестиційних фондах і компаніях.

Додаткову інформацією про цю освітньо-професійну програму можна отримати за лінком: https://www.znu.edu.ua/ukr/university/departments/economy/kafedri/kafedra_finansiv_ta_kreditu
Сторінки в соціальній мережі
https://www.instagram.com/finansyikredit_znu
https://web.znu.edu.ua/pk
https://facebook.com/pk.znu

Анатолій Кущик,
в.о. завідувача кафедри фінансів,
банківської справи та страхування


Слідкуйте за подіями вишу також на соцмережевих сторінках пресслужби ЗНУ:
https://www.facebook.com/pressluzhbaZNU
https://www.instagram.com/pressluzhbaznu/
https://t.me/pressluzhbaZNU

Схожі новини