Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Новини пресслужби ЗНУ / Новини / На математичному факультеті запрошують навчатися на фахівця в галузі фізичних наук і техніки та на шкільного вчителя

На математичному факультеті запрошують навчатися на фахівця в галузі фізичних наук і техніки та на шкільного вчителя

На математичному факультеті запрошують навчатися на фахівця в галузі фізичних наук і техніки та на шкільного вчителя
10.06.2022 16:32 Все Головні новини Відділ доуніверситетської підготовки, профорієнтації та працевлаштування Факультети Математичний ZNU Zaporizhzhia National University математичний факультет відділ доуніверситетської підготовки профорієнтації та працевлаштування профорієнтаційна діяльність вступ-2022 презентація спеціальності

Представники математичного факультету ЗНУ (ZNU, Zaporizhzhia National University) запрошують абітурієнтів здобути якісну освіту за спеціальністю 104 «Фізика та астрономія» (освітня програма «Фізика матеріалів») та спеціальністю 014.08 «Середня освіта (Фізика)». Випускники факультету володіють сучасними знаннями й практичними навичками. Тому вони користуються попитом на сучасному ринку праці в Україні та за її межами.

Спеціальність 104 «Фізика та астрономія» (освітня програма «Фізика матеріалів»

Багато хто з абітурієнтів при виборі спеціальності для вступу на навчання до вишу часто запитують: «Що за спеціальність така? Чи я стану науковцем-теоретиком чи практиком? У чому актуальність? Чи є потреба суспільства на таких фахівців?» Ось ми пропонуємо розібратись у цих питаннях.
Складники. У галузі фізики та фізичного матеріалознавства, окрім фундаментальної фізичної освіти, студенти отримують спеціальні знання в наступних напрямках:
- Комп’ютерна обробка експериментів структурних досліджень,
- Фізичні властивості металів та сплавів,
- Фазові діаграми,
- Лазерна обробка металів,
- Комп’ютерна металографія,
- Електронна мікроскопія,
- Теорія та технологія металообробки,
- Рентгеноструктурний аналіз,
- Термічний аналіз,
- Фізичні методи дослідження металів та сплавів,
- Металографічний аналіз.
Переваги навчання за цією спеціальністю – отримання фундаментальної фізичної освіти:
- освітній процес здійснюють висококваліфіковані викладачі: доценти (кандидати фізико-математичних наук), професори (доктори фізико-математичних наук). 100% науково-педагогічних працівників кафедри мають науковий ступінь;
- наявність спеціалізованих лабораторій з обладнанням: технологічна лазерна установка для обробки металевих сплавів; дифрактометри; трансмісійний електронний мікроскоп, растровий електронний мікроскоп, металографічні мікроскопи, інтерференційні мікроскопи;
- виробнича практика в провідних наукових установах і на промислових підприємствах регіону (ВАТ «Мотор-Січ», ЗМБК «Івченко-Прогрес», ПАТ «Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь»», ВАТ «Запоріжсталь», ДНДП «Титан»);
- участь студентів у наукових дослідженнях і розробках кафедри з можливістю подальшого навчання в аспірантурі;
- участь студентів у наукових конференціях, зокрема міжнародних;
- після закінчення навчання отримання диплому міжнародного зразка;
- можливість продовження навчання в магістратурі у Франції після закінчення бакалаврату з отриманням подвійного магістерського диплому (українського і французького);
- сучасне технічне оснащення.
Працевлаштування. Високу якість підготовки студентів підтверджує попит на них на етапі працевлаштування. Після закінчення навчання випускники можуть працювати як на державних підприємствах, так і в комерційних структурах у різних галузях промисловості (металургійній, машинобудівній, автомобільній, авіаційній, космічній, оборонній тощо) інженерами, науковими співробітниками, а після закінчення магістратури – ще й викладачами інститутів, академій, університетів.
Кваліфікація в дипломі. Бакалавр фізики. Технічний фахівець галузі фізичних наук і техніки, вчитель фізики.

Спеціальність «Середня освіта (фізика)»

Учитель фізики – одна з найважливіших і найцікавіших сучасних педагогічних професій. Однією із загальносвітових тенденцій сьогодення є стрімкий розвиток інноваційних наукоємних та інформаційних технологій. Опанування та створення нових технологій неможливо без вивчення фізики, адже вона – їхнє підґрунтя. Хто ж підготує майбутніх винахідників і науковців, озброїть їх фундаментальними знаннями та вміннями? Це непросте завдання виконують саме шкільні вчителі фізики. Учитель фізики сьогодні – це одночасно знавець фізики, астрономії, математики, інформатики, різних мов, педагогіки, психології та багатьох інших дисциплін. Він постійно підвищує власний рівень підготовки та запалює учнів своєю ініціативою, надихає їх обсягами знань і вмінь, працездатністю, потягом до раціонального, ефективного, культурного, грамотного використання інноваційних технологій навчання, повагою до людини, любов’ю до дитини.
Складники фахової підготовки за цією спеціальністю такі:
- інноваційні технології навчання,
- загальний курс фізики (механіка, молекулярна фізика, електрика та магнетизм, оптика, атомна та ядерна фізика),
- дисципліни математичної підготовки,
- методика викладання фізики,
- психолого-педагогічний складник,
- сучасні дидактичні засоби навчання,
- методика підготовки до олімпіад із фізики,
- організація інноваційної діяльності учнів із фізики,
- наукові основи шкільного курсу фізики.
Кінцевий результат навчання. Фахівець із спеціальності «Середня освіта (фізика)» має впевнено використовувати такі компетентності, здобуті під час навчання, різних практик і самовдосконалення: здатність розв’язувати складні спеціалізовані практичні завдання галузі середньої освіти, що передбачає застосування концептуальних методів освітніх наук, психології, теорії та методики навчання й характеризується комплексністю та невизначеністю умов організації освітнього процесу в закладах середньої освіти; здатність працювати в команді; навички використання інформаційних і комунікаційних технологій; здатність до пошуку ефективних шляхів мотивації дитини до саморозвитку (самовизначення, зацікавлення, усвідомленого ставлення до навчання); здатність використовувати систематизовані теоретичні й практичні знання з фізики та методики навчання фізики у вирішенні професійних завдань; володіння математичним апаратом фізики в межах, достатніх для вивчення загального курсу фізики та її теоретичних курсів; здатність до організації й реалізації освітнього процесу з фізики в базовій середній школі; здатність до організації та проведення позакласної та позашкільної роботи з фізики в базовій середній школі та закладах позашкільної освіти учнівської молоді. Бути майстром, справжнім фахівцем – учителем фізики (та другої предметної спеціальності) у закладі загальної середньої освіти можливо за умови комплексного оволодіння наведеними основними компетентностями.
Що вивчаємо. Студенти спеціальності 014 «Середня освіта» предметної спеціальності 014.08 «Середня освіта (Фізика)» та другої предметної спеціальності (на вибір здобувача освіти: інформатика, математика, історія, англійська мова та література, українська мова та література) отримують фундаментальну підготовку в галузі фізики, математики, інформатики, методики викладання фізики, психолого-педагогічних дисциплін, розроблення та використання інноваційних форм, методів і засобів навчання, а також дисциплін за другою предметною спеціальністю, обраною студентом. Під час педагогічних практик майбутні фахівці знайомляться з багатьма аспектами організації навчання фізики, астрономії та предмету, що відповідає другій предметній спеціальності, з технологіями застосування інноваційних технологій в освітньому процесі закладів загальної середньої освіти.
Працевлаштування. На вчителів і викладачів фізики на сьогодні існує великий попит. Після закінчення бакалаврату за цією спеціальністю надається право працювати вчителем фізики в закладах загальної середньої освіти, вести гуртки з технічної творчості та робототехніки в закладах позашкільної освіти, зокрема в Малій академії наук України. Після закінчення навчання на бакалавраті можна вступити до магістратури зі спеціальності «Середня освіта (Фізика)» з додатковою предметною спеціальністю (на вибір) «Середня освіта (Математика)» або «Середня освіта (Інформатика)» з набуттям додаткової кваліфікації вчителя математики або інформатики. У магістратурі можна продовжити навчання й за спеціальністю «Середня освіта (Природничі науки)» з отриманням кваліфікації вчителя природничих наук, біології, фізики та хімії з правом працювати вчителем у профільній школі, коледжі, викладачем у закладі вищої освіти.
Кваліфікація в дипломі. Бакалавр середньої освіти (фізика). Учитель фізики та другої предметної спеціальності (за вибором студента).
Окремо відзначимо, що студенти цієї спеціальності мають високу якість професійної підготовки, тому вже з 2-3 курсів їх запрошують на постійні місця роботи запорізькі заклади освіти.

Більше інформації про спеціальності – за лінками:
https://www.znu.edu.ua/ukr/pk/4362/bakalavr/12394
https://www.znu.edu.ua/ukr/pk/4362/bakalavr/12332

Слідкуйте за подіями вишу також на соцмережевих сторінках пресслужби ЗНУ:
https://www.facebook.com/pressluzhbaZNU
https://www.instagram.com/pressluzhbaznu/
https://t.me/pressluzhbaZNU

Схожі новини