Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Новини пресслужби ЗНУ / Новини / Науковці українських і закордонних ЗВО виступили для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти економічного факультету в рамках XVI Міжнародної конференції «Управління соціально-економічним розвитком регіонів і держави»

Науковці українських і закордонних ЗВО виступили для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти економічного факультету в рамках XVI Міжнародної конференції «Управління соціально-економічним розвитком регіонів і держави»

Науковці українських і закордонних ЗВО виступили  для здобувачів третього (освітньо-наукового)  рівня вищої освіти економічного факультету в рамках XVI Міжнародної конференції «Управління соціально-економічним розвитком регіонів і держави»
20.04.2022 16:19 Все Головні новини Факультети Економічний Економічний факультет ЗНУ ZNU Zaporizhzhia National University наука міжнародна конференція управління соціально-економічним розвитком регіонів і держави

Чотирнадцятого-п’ятнадцятого квітня 2022 року на економічному факультеті ЗНУ (ZNU, Zaporizhzhia National University) відбулася XVI Міжнародна науково-практична конференція «Управління соціально-економічним розвитком регіонів і держави» на платформі Zoom У її рамках науковці економічної галузі українських і закордонних ЗВО, представники різних структур виступили з доповідями для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» за спеціальністю 051 «Економіка».

Міжнародна науково-практична конференція відбулася за сприяння таких організаторів: Запорізький національний університет, Національна академія наук вищої освіти України, Академія економічних наук України, Всеукраїнська спілка вчених-економістів, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного. Також долучилися до проекту й закордонні гості – Вармінсько-Мазурський університет (Польща), Економічний університет у Катовіцах (Польща), Економічний університет у Познані (Польща), Інститут розвитку міжнародної співпраці (Польща), Казахський національний педагогічний університет імені Абая та Університет Туран (Казахстан), Ургенчський державний університет (Узбекистан), Навчальний комплекс Сан Март Шавань (Франція). Основна місія міжнародної науково-практичної конференції полягала в обміні ідеями, реалізації бізнес-можливостей і створенні спільних проєктів на рівні регіонів і держави. Учасники конференції обговорили низку важливих та актуальних проблем сьогодення, а саме: робота підприємств в умовах воєнного стану; напрямки зростання економіки; раціональне природокористування; використання земельних ресурсів; пошук актуальних управлінських рішень, спрямованих на відновлення економіки країни; співпраця із закордонними установами, підприємствами; залучення допомоги від міжнародних партнерів тощо. Відвідування міжнародної науково-практичної конференції здобувачами третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти дозволяло не лише апробувати результати досліджень, але й врахувати поради науковців економічної галузі в діяльності суб’єктів господарювання.
Здобувачі третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти брали активну участь у заході, представили результати своїх досліджень та активно долучалися до обговорення актуальних проблем, висували свої пропозиції з приводу їх вирішення. Зокрема, з доповіддю виступили: Денисенко Максим на тему «Система моніторингу критеріїв конкурентноспроможності підприємств на основі інноваційної діяльності»; Кондратенко Владислав на тему «Оцінка розвитку стратегії економічного механізму інноваційної діяльності підприємств машинобудування».
Цікавим для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти став виступ завідувачки кафедри маркетингу Національного університету водного господарства та природокористування, докторки економічних наук, професорки Мар’яни Мальчик на тему «Управління маркетинговою політикою промислових підприємств на засадах транспарентності». Вона в своїй доповіді зосередила увагу на особливостях формування, розвитку та управління маркетинговою політикою, що надзвичайно актуально в умовах сьогодення. Виступ науковця значно зацікавив аспіранта Кондратенка Владислава, який досліджує питання у вказаному напрямі.
Також для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти виступила декан факультету бізнесу та галузі обслуговування Державного університету «Житомирська політехніка», професорка Галина Тарасюк із доповіддю на тему «Управлінське рішення та його роль у системі управління соціально-економічним розвитком держави та регіону». У своїй доповіді вона визначила важливість формування, вибору та прийняття ефективних управлінських рішень, як для підприємств, так і для регіону, держави. Цією темою зацікавилися аспіранти Соловйова Наталія, Денисенко Максим, Коротаєва Ольга, адже питання є важливим для розробки пропозицій, формування ідей відповідно до обраних ними напрямів дослідження.
Під час другого дня робота конференції тривала в секційних засіданнях. Серед доповідачів слід відзначити Тадеуша Троциковського, директора Інституту комерціалізації наук Куявського університету у м. Влоцлавек (Польща), доктора економічних наук, доцента, який передав щирі вітання академічній спільноті від імені польської сторони, виступив із тренінгом на тему «Вдосконалення співробітництва підприємств, університетів на рівні регіонів, держави шляхом врахування досвіду ЄС». У своїй доповіді висвітлив особливості співробітництва із закордонними університетами, між підприємствами на рівні регіонів і держави, окреслив низку проблем, які виникли в Україні в умовах воєнного стану, визначив стратегічні напрямки співробітництва та окреслив перспективи розвитку, впровадження досвіду ЄС. Висвітлена тема дуже зацікавила здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти в аспекті міжнародної мобільності, а саме – участі в закордонних стажуваннях, міжнародних конференціях.
У рамках заходу 15 квітня 2022 року з відкритою лекцією для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти виступила Меруерт Канабекова, доцентка Казахського національного педагогічного університету ім. Абая. Тема її лекції «Автоматизація виробничих процесів і планування діяльності на підприємствах Казахстану: проблеми та перспективи», упродовж якої вона розповіла про специфіку автоматизації виробничих процесів на підприємствах, особливості впровадження програмного забезпечення, навела прогнозні дані щодо очікуваного ефекту від удосконалення виробництва, окреслила коло проблем, з якими зіштовхуються підприємства в умовах цифрової трансформації та зазначила найбільш використовувані програмні продукти, а також специфіку, етапи здійснення планування, показники діяльності та напрямки розвитку тощо. Тема лекції стала цікавою для здобувачки третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти Мороз Ніни, яка працює над дисертаційним дослідженням на тему: «Діджиталізація виробничих процесів промислових підприємств, як інструмент їх інноваційного розвитку», а також для Лесів Інни, яка досліджує тему «Операційне планування виробничо-господарською діяльністю промислового підприємства», в рамках діалогу між учасниками заходу звучали цікаві пропозиції щодо напрямів удосконалення виробничих процесів на підприємствах в Україні.
XVI Міжнародна науково-практична конференція «Управління соціально-економічним розвитком регіонів і держави» пройшла на високому рівні. Учасники засідання висловили враження щодо результативності конференції та необхідності налагодження співпраці між науковцями економічної галузі українських і закордонних ЗВО.

Алла Череп, д.е.н., професорка, декан економічного факультету, гарантка освітньо-наукової програми «Економіка» підготовки здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти (ступеня доктора філософії) у галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» зі спеціальності 051 «Економіка»

Схожі новини