Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Новини пресслужби ЗНУ / Новини / Здобувачі та здобувачки третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти економічного факультету взяли участь у міжнародній конференції, присвяченій викликам і перспективам нової економіки

Здобувачі та здобувачки третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти економічного факультету взяли участь у міжнародній конференції, присвяченій викликам і перспективам нової економіки

Здобувачі та здобувачки третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти економічного факультету взяли участь у міжнародній конференції, присвяченій викликам і перспективам нової економіки
17.10.2022 16:37 Все Головні новини Факультети Економічний ZNU Zaporizhzhia National University ЗНУ Запорізький національний університет економічний факультет освітній процес наукова діяльність міжнародна діяльність конференція молода наука

Тринадцятого-чотирнадцятого жовтня 2022 року на економічному факультеті ЗНУ на платформі Zoom відбулася XVII Міжнародна науково-практична конференція «Виклики та перспективи розвитку нової економіки на світовому, державному та регіональному рівнях». У рамках заходу науковці й науковиці економічної галузі, представники та представниці бізнесу виступили з цікавими доповідями, провели тренінги для здобувачів і здобувачок третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти в галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» зі спеціальності 051 «Економіка».

 

Мета міжнародної науково-практичної конференції – обмін ідеями, набуття досвіду, формування пропозицій для суб’єктів господарювання задля розвитку економіки України в умовах сьогодення. У її рамках розглянули та обговорили такі питання, як: інноваційні механізми розвитку підприємств; управління ризиками на підприємствах; основи формування та забезпечення національної безпеки; особливості впровадження інноваційних технологій; сучасні системи управління; цифрові трансформації в економіці; специфіка мотивації персоналу; загрози в енергопостачанні; інвестиції в роботу підприємств; побудова антикризового маркетингу та інші. Здобувачі та здобувачки третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти мали змогу представити результати своїх досліджень задля їхньої апробації та врахувати поради науковців і науковиць, представників і представниць бізнесу з метою вдосконалення своїх робіт.

У перший день роботи конференції, 13 жовтня, відбулося пленарне засідання, на якому виступили науковці й науковиці, представники та представниці бізнесу, які презентували результати своїх наукових робіт. Здобувачів і здобувачок третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти зацікавила доповідь Регіни Андрюкайтене, докторки PhD соціальних наук (менеджмент), доцентки Маряямпольського університету прикладних наук, Литовського університету спорту (Литва), Алли Череп, декана економічного факультету Запорізького національного університету, докторки економічних наук, професорки, Олександра Черепа, професора кафедри управління персоналом і маркетингу Запорізького національного університету, доктора економічних наук) і Валентини Воронкової, завідувачки кафедри менеджменту організацій та управління проєктами інженерного навчально-наукового інституту ім. Ю. М. Потебні Запорізького національного університету, докторки філософських наук, професорки. Вони виступили з дослідженням на тему «Інноваційні механізми подолання сучасних економічних викликів».

Доповідачі акцентували увагу на специфіці інноваційної діяльності на підприємствах в умовах сьогодення, способах її активізації, використанні інноваційних механізмів задля розв’язання економічних проблем. Цією темою зацікавилися аспірант Максим Денисенко й аспірантка Ольга Коротаєва. Оскільки розглянуте питання відповідає тематиці їхнього дослідження та викликало жваву дискусію, що сприяло формуванню нових ідей в напрямках обраного дослідження.

Галина Тарасюк, декан факультету бізнесу та галузі обслуговування Державного університету «Житомирська політехніка», докторка економічних наук, професорка, виступила з доповіддю на тему «Адаптивність українського бізнесу до економічних викликів та його сприяння перемозі України». Зважаючи на актуальність доповіді, серед здобувачів і здобувачок третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти відбулася жвава дискусія, до якої долучилися Ніна Мороз, Інна Лесів і Лілія Доброхвост. Це дозволило сформувати нові ідеї для свої дисертаційних досліджень. Важливі питання розкрила в своїй доповіді Ольга Гончар, професорка кафедри маркетингу і торговельного підприємництва Хмельницького національного університету, докторка економічних наук. Вона представила наукове дослідження на тему «Трансформації бізнес-середовища в умовах війни» та розкрила напрямки, особливості, проблеми трансформації бізнес-процесів на підприємствах, шляхи до їхнього вдосконалення. Виступ зацікавив здобувачку Оксану Васильєву та здобувачів Дениса Реву й Анатолія Лещенка, які відзначили важливість відновлення та вдосконалення роботи підприємств. Також перед аудиторією виступив Сергій Іванов, заступник декана з навчальної роботи економічного факультету ЗНУ, кандидат економічних наук, доцент. Він презентував доповідь на тему «Моделювання інтелектуальних інформаційних систем в економіці в епоху четвертої промислової революції». Його виступ зацікавив здобувачку Альону Полову, оскільки відповідає тематиці її дослідження.

За час конференції робота тривала в секційних засіданнях за такими напрямками: теоретико-методологічні засади розвитку нової економіки в Україні та на рівні регіонів; проблеми та перспективи соціально-економічного розвитку світового господарства в умовах глобалізації; сучасні проблеми обліку, аналізу й аудиту економічної діяльності в Україні; пріоритети модернізації фінансової системи країни в умовах євроінтеграційних процесів; моделювання соціально-економічних процесів і систем в умовах невизначеності; розвиток трудового потенціалу й маркетингові технології в умовах інноваційних змін в економіці; управління економічним розвитком регіонів і держави як складник національної безпеки України.

Здобувачі/здобувачки третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти представили результати своїх досліджень. Вони висунули пропозиції з приводу вирішення економічних проблем та долучилися до обговорення актуальних питань. Зокрема, з доповіддю виступили: Денис Рева (тема «Формування бренду компанії в умовах війни та технологічні аспекти операційної діяльності»), Владислав Кондратенко («Вдосконалення маркетингових комунікацій на підприємствах в умовах воєнного стану»), Ніна Мороз («Напрямки інноваційного розвитку підприємств як передумова покращення господарської діяльності») та інші.

14 жовтня оглядову лекцію для здобувачів і здобувачок третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти влаштувала Гульмира Нурлихина, професорка Алматинського гуманітарно-економічного університету (Казахстан), докторка економічних наук. Вона виступила перед аудиторією з доповіддю на тему «Теоретико-методичні засади підвищення економічної безпеки: досвід підприємств Казахстану». У рамках лекції розкрила доповідачка питання видів економічної безпеки та її класифікаційних ознак; інструментів управління економічною безпекою; загроз, які існують на сьогодні, та ризиків, які впливають на стан економічної безпеки; використання методів оцінки економічної безпеки. Доповідачка охарактеризувала стан економічної безпеки підприємств Казахстану; окреслила способи нейтралізації загроз і ризиків для економічної безпеки; сформулювала пропозиції, напрямки підвищення економічної безпеки. Тема лекції зацікавила всіх здобувачів і здобувачок вищої освіти, адже від рівня економічної безпеки залежить ефективність фінансово-господарської діяльності, функціонування підприємств. Крім того, Жанета Симанавічене, професорка Університету Ромериса (Литва), докторка економічних наук, провела тренінг на тему «Литовський успішний досвід управління економічними ризиками». У його рамках вона зосередила увагу на розкритті теми різних видів ризиків, застосуванні методів їхньої оцінки, специфіці управління ризиками, впровадженні литовського досвіду. Вона запропонувала для виконання практичний кейс. Проведений тренінг виявився дуже корисним для всіх здобувачів/здобувачок вищої освіти, адже ризики необхідно враховувати в діяльності різних суб’єктів господарювання, що дозволить виявляти їх та здійснювати управління.

Зацікавив здобувачів/здобувачок третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти тренінг на тему «Особливості реалізації концепції толерантності в європейському бізнесі», який організували Алла Череп, декан економічного факультету Запорізького національного університету, докторка економічних наук, Ліна Худолєй, представниця Податкового бюро ім. К. Габрієльчика (Польща). А також – тренінг «Ненасильницьке спілкування в управлінні людськими ресурсами», який провела Юлія Калюжна, координатор проєкту «Erasmus+ JMM HumEU», заступниця декана з міжнародної діяльності економічного факультету Запорізького національного університету, кандидатка економічних наук, доцентка. Ці тренінги відбулися під егідою програми «ЄС Еразмус+», напрям ім. Жана Моне в рамках проєкту 101048168 – HumEU – ERASMUS-JMO-2021-HEI-TCH-RSCH «European Humanistic Vision in Human Resource Management» / «Європейська гуманістична візія в управлінні людськими ресурсами». Ці заходи дозволили учасникам й учасницям набути знань у галузі управління персоналом на підприємствах. А також – отримати практичні навички, розвинути Soft skills та врахувати рекомендації у своїх наукових дослідженнях.

Здобувачі та здобувачки третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти відзначили результативність XVII Міжнародної науково-практичної конференції «Виклики та перспективи розвитку нової економіки на світовому, державному та регіональному рівнях». Вони зауважили про необхідність подальшого проведення подібних заходів задля обміну досвідом, формування нових ідей, апробації результатів дослідження, налагодження співпраці між університетами й представниками та представницями бізнесу.

 

Алла Череп,

д.е.н., професорка, декан економічного факультету,

гарантка освітньо-наукової програми підготовки здобувачів

третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти (ступеня доктора філософії)

«Економіка» в галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» зі спеціальності 051 «Економіка»

 

Слідкуйте за подіями вишу також на соцмережевих сторінках пресслужби ЗНУ:

https://www.facebook.com/pressluzhbaZNU

https://www.instagram.com/pressluzhbaznu/

https://t.me/pressluzhbaZNU

 

 

 

Схожі новини