Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Новини пресслужби ЗНУ / Новини / На кафедрі управління персоналом і маркетингу відбулася зустріч із метою оновлення освітньо-професійної програми «Управління персоналом та економіка праці» відповідно до Стандарту рівня магістр спеціальності 051 «Економіка»

На кафедрі управління персоналом і маркетингу відбулася зустріч із метою оновлення освітньо-професійної програми «Управління персоналом та економіка праці» відповідно до Стандарту рівня магістр спеціальності 051 «Економіка»

На кафедрі управління персоналом і маркетингу відбулася зустріч із метою оновлення освітньо-професійної програми «Управління персоналом та економіка праці» відповідно до Стандарту рівня магістр спеціальності 051 «Економіка»
25.08.2020 11:33 Все Головні новини Факультети Економічний ZNU Zaporizhzhia National University ЗНУ Запорізький національний університет економічний факультет кафедра управління персоналом і маркетингу засідання освітня програма освітній процес роботодавці

У Запорізькому національному університеті (ZNU, Zaporizhzhia National University) на кафедрі управління персоналом і маркетингу викладацький склад, студентство, Асоціація роботодавців і зацікавлені стейкґолдери зібралися на розширене засідання. Мета заходу – ознайомлення зі Стандартом вищої освіти України галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальності – 051 «Економіка» (магістр) затвердженого наказом Наказом Міністерства освіти і науки України № 382 від 04.03.2020 р. А також – оновлення освітньо-професійної програми «Управління персоналом та економіка праці» на 2020 рік, попередньо обговореної на розширеному засіданні кафедри управління персоналом та маркетингу відповідно до порядку розроблення та оформлення освітніх програм у ЗНУ (Протокол кафедри УПіМ № 4 від 14.11.2019 р.).

 

На засіданні були присутні викладачі/викладачки кафедри управління персоналом і маркетингу: Іванов М.М., завідувач кафедри, д.е.н., професор, Череп О.Г., д.е.н., професор, Кендюхов О.В., д.е.н., Корінєв В.Л., д.е.н., професор, Грозний І.С., д.е.н., професор, Гельман В.М., к.е.н., доцент, Дашко І.М., к.е.н., доцент, Малтиз В.В., к.е.н., доцент, Калюжна Ю.В., к.е.н., ст.викладач, Терент'єва Н.В., к.е.н., ст. викладач, Тимошик В.Ю., ст. викладач. А також – запрошені гості: декан економічного факультету, д.е.н., професорка Череп А.В., заступниця декана з навчальної роботи, к.е.н., доцентка Лось В.О., к.е.н., директорка ТОВ «Аудиторська фірма «Злагода» Таратута Л.В., начальник управління підбору, комплектування та розвитку персоналу ПАТ «Запоріжсталь» Койпиш С.В., головна економістка ПрАТ «Запоріжабразив» Дубініна С.М., директорка ТЦ «Меблі Сова» Нагаєць І.Ю.. А ще – випускники/випускниці магістратури освітньо-професійної програми «Управління персоналом та економіки праці – начальниця відділу по роботі з персоналом готелю «Khortitsa Palace» Моcкальова І.С., фізична особа-підприємець ФОП «Гиря Р.М.» Гиря Р.М., HR-менеджерка ТОВ «АКТИВ-СОФТ Україна» Яковлєва А.А. Завітали на захід і від втпуску бакалаврату – рекрутерка компанії “Slice Planet” освітньо-професійної програми Тихорська Н. К., провідна інженерка з підготовки кадрів служби управління персоналом Придніпровського міжрайонного управління водного господарства Портнягіна К.Ю.

Серед учасників були й студенти/студентки магістратури спеціальності 051 «Економіка» ОП «Управління персоналом та економіка праці» Мокропулло П., Рєпка К., Тур Р., Буряк А., Глянько К., Зикіна А., Омельченко А., Репіч К. і Юлпатов Н. (представник студентської ради економічного факультету).

Завідувач кафедри управління персоналом і маркетингу, д.е.н., професор Іванов М.М. повідомив про мету зібрання. Його організували у зв’язку із затвердженням Стандарту вищої освіти за спеціальністю 051 «Економіка», введеному в дію Наказом Міністерства освіти і науки України № 382 від 04.03.2020 р. Під час заходу йшлося про розгляд питання вдосконалення процесу розроблення, впровадження та реалізації освітніх програм, розвиток системи внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти на економічному факультеті ЗНУ. Оновлена освітня програма «Управління персоналом та економіка праці» спеціальності 051 «Економіка» визначає зміст освіти, враховує різноманітність світоглядних підходів, сприяє реалізації права здобувачів/здобувачок вищої освіти на вільний вибір траєкторії навчання, забезпечує розвиток здібностей, формує та розвиває особистість згідно з усталеними в суспільстві духовно-моральними та соціокультурними цінностями. Заклад вищої освіти надалі самостійно визначає перелік дисциплін, практик й інших видів навчальної діяльності, необхідний для набуття означених Стандартом компетентностей.

Декан економічного факультету, д.е.н., професорка Череп А.В. нагадала присутнім, що текст освітньої програми, за якими здійснюється підготовка здобувачів/ здобувачок вищої освіти, оприлюднюють на офіційному сайті університету на сторінці «Громадське обговорення» на сайті ЗНУ. Описи освітніх програм, на які здійснюється набір абітурієнтів на навчання, оприлюднюються на сторінці «Освітні програми» на сайті ЗНУ, на вкладці «Вступнику».

У групу розробників/розробниць останньої редакції освітньої програми увійшли провідні викладачі/викладачки кафедри управління персоналом і маркетингу: к.е.н., доцентка Гельман В.М. (гарантка освітньої програми), д.е.н., професор Череп О.Г, к.е.н. Бехтер Л.А. Крім того, освітня програма узгоджена з Асоціацією роботодавців економічного факультету: начальником управління підбору, комплектування та розвитку персоналу ПАТ «Запоріжсталь» Койпишем С.В., головною економісткою ПрАТ «Запоріжабразив» Дубініною С.М., директоркою ТЦ «Меблі Сова» Нагаєць І.Ю. Вони висловили загальну думку, що стандарт вищої освіти містить компетентності, котрі визначають специфіку підготовки магістрів зі спеціальності 051 «Економіка» та результати навчання, які вказують, що саме студентство повинно знати, розуміти та вміти виконувати після успішного завершення освітньої програми. Наведений у Стандарті перелік компетентностей і результатів навчання узгоджений різновекторно та відповідає дескрипторам Національної рамки кваліфікацій. Учасники/учасниці висловили переконання, що варто залишити компетентності, програмні результати навчання освітньо-професійної програми 2019 року для навчання за ними в подальшому, у 2020 році. ОП отримала позитивні рецензії ПАТ «Запоріжсталь», ПрАТ «Запоріжабразив», ТЦ «Меблі Сова», ТОВ «Аудиторська фірма «Злагода». При цьому детально акцентували увагу на логіко-структурній схемі, у якій наведені освітні компоненти та взаємозв’язки між ними.

Випускники/випускниці магістратури освітньо-професійної програми «Управління персоналом та економіки праці» – начальниця відділу по роботі з персоналом готелю «Khortitsa Palace» Моcкальова І.С., фізична особа-підприємець ФОП «Гиря Р.М.» Гиря Р.М., HR-менеджерка ТОВ «АКТИВ-СОФТ Україна» Яковлєва А.А. та випускниця бакалаврату, провідна інженерка з підготовки кадрів служби управління персоналом Придніпровського міжрайонного управління водного господарства Портнягіна К.Ю. – акцентували увагу на особливостях і перевагах освітньої програми в умовах відповідності Стандарту вищої освіти за спеціальністю 051 «Економіка». Стейкґолдери висловили свої побажання щодо удосконалення програми відповідно до сучасних запитів ринку, зокрема йшлося про розширення переліку вибіркових дисциплін в розрізі спеціальності. До обговорення активно долучилось студентство магістратури Мокропулло П., Рєпка К., Тур Р., Буряк А., Глянько К., Зикіна А., Омельченко А., Репіч К. Вони підтримали важливість опанування методами управління персоналом на поглибленому рівні, сучасними інформаційно-аналітичними технологіями, отримання досвіду з реалізації прикладних досліджень у галузі управління персоналом та економіки праці та висловили побажання щодо HR-напрямків, які є цікавими й актуальними для вивчення.

Гарантка освітньо-професійної програми «Управління персоналом та економіка праці» (магістратура) Гельман Валентина повідомила, що викладачі/викладачки кафедри управління персоналом і маркетингу на основі освітньо-професійної програми розробили навчальний план. Зокрема, у зв’язку із затвердженням та введенням в дію Наказом Міністерства освіти і науки України від 04.03.2020 р. № 382 Стандарту рівня магістр спеціальності 051 «Економіка» змінили його структуру в розрізі спрямованості циклів підготовки, переглянули обсяги кредитів за дисциплінами, уточнили їх назви. Так, дисципліни, які втратили актуальність для підготовки фахівців/фахівчинь за спеціальністю 051 «Управління персоналом та економіка праці», замінені на інші, які відповідають сучасним вимогам роботодавців, запрошених зацікавлених стейкґолдерів та побажанням студентства. Серед іншого, розшириил перелік вибіркових дисциплін професійного спрямування освітньої програми в блоці вільного вибору студентства в межах спеціальності. Зокрема, ввели такі освітні компоненти: «Управління часом», «Управління організаційною культурою», «Управління витратами на персонал», «Кадрові рішення і механізми їх реалізації», «Технології управління конфліктами і стресами», «Інформаційне забезпечення професійної діяльності менеджера по персоналу».

Тож у зв’язку із затвердженням Стандарту вищої освіти за спеціальністю 051 «Економіка», що був введений в дію Наказом Міністерства освіти і науки України № 382 від 04.03.2020 р., у відповідності до обговорень освітньо-професійної програми керівним й академічним персоналом кафедри, роботодавцями, залученням випускників/випускниць і студентства магістратури затвердили ОП «Управління персоналом та економіка праці» спеціальності 051 «Економіка» для другого (магістерського) рівня вищої освіти на 2020/2021 н.р. на рівні кафедри управління персоналом і маркетингу (протокол розширеного засідання кафедри № 1 від 25.08.2020 року). А також рекомендували подати на розгляд і затвердження на Вчену раду ЕФ ЗНУ (№ 1 від 02.09.2020 р.) та Вчену раду ЗНУ (№ 2 від 29.09.2020 р.).

 

Валентина Гельман,

к.е.н., гарантка освітньо-професійної програми магістерського рівня

«Управління персоналом та економіка праці»,

професорка кафедри управління персоналом і маркетингу

Запорізького національного університету

 

 

Схожі новини