Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Новини пресслужби ЗНУ / Новини / Під час Вченої ради обговорили стратегічні питання функціонування вишу

Під час Вченої ради обговорили стратегічні питання функціонування вишу

Під час Вченої ради обговорили стратегічні питання функціонування вишу
28.10.2022 12:54 Все Головні новини Факультети ZNU Zaporizhzhia National University ЗНУ Запорізький національний університет вчена рада засідання освітній процес факультет соціології та управління функціонування української мови кадрові питання

Днями в ЗНУ (ZNU, Zaporizhzhia National University) відбулося чергове засідання Вченої ради університету під керівництвом ректора Миколи Фролова. Захід присвятили вирішенню важливих питань у всіх галузях діяльності закладу вищої освіти.

 

На початку засідання приділили увагу вирішенню кадрових питань. Йшлося про присвоєння вчених звань, затверджених процедурою таємного онлайн-голосування. Із цього приводу виступив проректор з наукової роботи Геннадій Васильчук. Технічну частину голосування в дистанційному форматі, що забезпечує його анонімність і верифікованість, координував проректор з науково-педагогічної роботи Юрій Каганов. За результатами процедури відбулося присвоєння звання професора по кафедрі туризму та готельно-ресторанної справи Ларисі Безкоровайній і доцента по кафедрі управління персоналом і маркетингу Наталії Терент’євій. Окрім іншого, присутні підтримали рекомендацію факультету фізичного виховання, здоров’я та туризму щодо присвоєння почесного звання «Відмінник освіти України» завідувачці кафедри фізичної терапії та ерготерапії Надії Богдановській і завідувачу кафедри теорії та методики фізичної культури і спорту Анатолію Коноху (доповідав щодо цього питання декан факультету Микола Маліков).

На засіданні Вченої ради цього дня йшлося про розвиток і функціонування української мови в університеті. Про це питання прозвітував перший проректор Олександр Бондар. Першочергову увагу при цьому він звернув на системність такої роботи в ЗНУ, що триває вже багато років поспіль й охоплює всі рівні мовного середовища. Адже питання щодо функціонування української мови як державної виходить за межі суто академічної проблематики. Це – невід’ємний елемент забезпечення національної безпеки України, фундамент формування національної ідентичності, вихідна платформа для освіти та виховання української молоді як носіїв не лише фахових компетентностей, але й сформованої системи культурних й особистісних цінностей. Зокрема, доповідач представив законодавчу базу, яка формує підвалини для всебічного розвитку національної мови на всіх рівнях життєдіяльності суспільства: Конституція України (ст. 10: «Державною мовою в Україні є українська мова»), Закон України «Про національну безпеку України» (у п. 6 ч. 1 ст. 1 закріплена дефініція «загрози національній безпеці України»), також Закони України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про фахову передвищу освіту» констатують, що мовою освітнього процесу в закладах освіти є державна мова, Закон України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» передбачає її обіг у галузі управління, науки, культури тощо. Відображені ці норми і в «Стратегії розвитку Запорізького національного університету на 2018-2022 роки». У Листі МОН України «Про застосування державної мови» від 03.08.2022 № 1/8841-22 також звертається особлива увага на загрози та виклики, спричинені військовою агресією рф в Україні: «Виходячи з об’єктивного стану, в якому перебуває Україна у зв’язку з військовою агресією з боку російської федерації й використання нею «мовного питання» як одного з інструментів своєї геополітичної експансії, Конституційний суд України наголошує, що загроза українській мові рівносильно є загрозою національній безпеці України».

Це питання знаходиться на постійному контролі адміністрації вишу, відбувається відповідний моніторинг на всіх рівнях життєдіяльності університету: в освіті, науці, виховному процесі. У Запорізькому національному університеті державна мова використовується: під час виконання службових обов’язків і є робочою мовою засідань, заходів, зустрічей та мовою робочого спілкування; у галузі інтернет-представництва (веб-сайти, веб-сторінки в соціальних мережах тощо); в інформаційному супроводі для загального ознайомлення (оголошення, покажчики, вказівники, вивіски, повідомлення, написи та інша публічна текстова, візуальна та звукова інформація, що подається державною мовою); на публічних заходах (збори, конференції, навчальні курси, семінари, тренінги, дискусії, форуми та інше); у діловодстві та діловому листуванні тощо. Голови спеціалізованих вчених рад, вчені секретарі на постійній основі здійснюють моніторинг дотримання мовного законодавства в діяльності спеціалізованих вчених рад, під час атестації наукових кадрів, оформленні результатів діяльності. Навчально-методичне забезпечення дисциплін, зокрема, у системі Moodle, представлено винятково українською мовою. Тут кожен/кожна викладач/викладачка факультету переглянули перелік рекомендованої літератури до своїх дисциплін у напрямку переважного включення до них україномовних джерел.

Окрім іншого, університет виступає базою (центр післядипломної освіти), де діють курси з підвищення володіння українською мовою для різних категорій слухачів/слухачок: програма підвищення кваліфікації державних службовців/службовиць «Ділова українська мова на щодень» (у червні 2022 року тут підвщили кваліфікацію 53 слухача/слухачки); програма підвищення кваліфікації «Українська мова в діловій галузі» (від початку року пройшло кваліфікацію більш ніж 20 осіб). Науково-педагогічні працівники й працівниці філологічного факультету – екзаменатори Національної комісії зі стандартів державної мови. Упродовж листопада-грудня вони спільно з Центром післядипломної освіти ЗНУ успішно реалізували програму підвищення кваліфікації педагогічних працівників/працівниць закладів загальної середньої освіти за профілем «Мовно-комунікативна компетентність вчителя/вчительки предмету». За цією програмою підвищення кваліфікації пройшли понад 300 педагогічних представників/представниць закладів загальної середньої освіти.

Забезпечення освітнього й виховного процесу відбувається винятково українською мовою і є стратегією розвитку факультетів, ІННІ ім. Ю.М. Потебні, фахових коледжів. Наукова й педагогічна діяльність працівників/працівниць університету створює передумови для формування культурного ресурсу українства в Запорізькому регіоні загалом. Для забезпечення спроможності здобувачів/здобувачок вищої освіти здійснювати професійну діяльність за обраною спеціальністю державною мовою в ЗНУ передбачене обов’язкове вивчення на 1 курсі навчальної дисципліни «Українська мова професійного спрямування». Також для здобувачів/здобувачок-іноземців, які навчаються в університеті, передбачене обов’язкове вивчення на 1 курсі навчальної дисципліни «Українська мова як іноземна». А ще, українська мова – це мова навчання іноземних слухачів/слухачок і на підготовчому відділенні.

На сторінках соціальних мереж студентської ради філологічного факультету, факультетській сторінці, сторінці Асоціації випускників філологічного факультету відбувається постійна популяризація української мови, української культури, української книжки. За останній рік створено більш ніж 200 тематичних дописів. Так, постійними рубриками Інстаграм-сторінки філологічного факультету є пізнавальні локації: «Літературний кайф», «Цитати письменників», «Ким був…», сторінка в Tik Tok спрямована на популяризацію вивчення української мови. До цієї роботи залучені викладачі/викладачки та студенти/студентки. Філологічний факультет відобразив результати цієї роботи в низці іміджевих публікацій на офіційному сайті Запорізького національного університету, а також на сторінках соціальних мереж Департаменту освіти і науки Запорізької міської ради, КУ «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Запорізької міської ради. Більше інформації – за лінками:

https://cutt.ly/UBKdO6z

https://cutt.ly/RBKdXEM

https://cutt.ly/OBKd74H

Науково-педагогічні працівники/працівниці філологічного факультету – постійні експерти/експертки з питань культури української мови й мовної політики в регіональних і загальнонаціональних ЗМІ («Радіо на дотик», телеканал МТМ, інформаційний телемарафон «Єдині новини», Суспільне телебачення).

Суттєва робота в сприянні забезпеченню освітнього та наукового процесу, а також популяризації української книги проводиться фахівцями/фахівчинями наукової бібліотеки ЗНУ, що також відзначив доповідач. Оновлення бібліотечного фонду університету здійснюється переважно за рахунок придбання книжкової продукції українською мовою, про що свідчить збільшення частки надходжень друкованих та електронних україномовних видань: 2020 рік – 81% (іноземними – 13%, російською – 7%), 2021 рік – 85% (іноземними – 12%, російською – 3%), 2022 рік (станом на 01.10.2022) – 77%, (іноземними – 21 %, російською – 2%). Для популяризації української книги задіяні всі форми інформаційно-бібліотечної роботи. Також Олександр Бондар проаналізував інформацію щодо моніторингу застосування української мови на факультетах та ІННІ ім. Ю.М. Потебні, у коледжах ЗНУ та інших структурних підрозділах. Він окреслив і недоліки, які перешкоджають повноцінному розвитку мовного національного середовища. Серед них – відсутність термінологічних технічних словників державною мовою; недостатня кількість періодичних видань технічного спрямування; відсутність повноцінного україномовного середовища в нашому регіоні, що створює додаткові труднощі.

Питання щодо створення повноцінного мовного національного середовища в Запорізькому регіоні через діяльність ЗНУ та підготовку молодих кадрів для потреб країни згідно з діючим законодавством викликало жваве обговорення серед аудиторії. Своїми думками з цього приводу поділилися ректор Микола Фролов, декани факультетів – Ірина Бондаренко (філологічний факультет), Алла Череп (економічний факультет) та інші. Результати раніше проведеного серед студентства соціологічного опитування також підтвердили тезу про те, що ЗНУ був і залишається форпостом українства в Запорізькому регіоні.

Також за час засідання виступила декан ФСУ Тетяна Бірюкова з доповіддю на тему: «Про ефективність діяльності факультету соціології та управління». Вона розповіла про досягнення колективу факультету за останні кілька років й окреслила перспективи його розвитку. Йшлося про кадровий науково-педагогічний склад ФСУ (35 осіб): майже всі мають науковий ступінь і забезпечують високу якість освітнього процесу на факультеті. Контингент здобувачів і здобувачок вищої освіти на різних рівнях тут складає близько 500 осіб. Водночас доповідачка висвітила декотрі проблемні моменти функціонування цього структурного підрозділу. Серед них – відсутність на випускових кафедрах провідних фахівців/фахівчинь – доктора/докторки соціологічних наук і доктора/докторки наук із державного управління. Наразі тут відбувається підготовка відповідного кадрового складу факультету. Також готуються до захисту три дисертаційні дослідження на здобуття ступеня доктора/докторки наук (PhD), науково-педагогічні працівники/працівниці проходять підвищення кваліфікації, беруть участь у міжнародних стажуваннях. В останні роки спостерігалося зниження контингенту – у межах 50 осіб. Наразі відбувається аналіз причин й активізується профорієнтаційна робота факультету, у тому числі – через перехід у віртуальний простір. На ФСУ забезпечується високий рівень якості освітнього та навчально-методичного контенту, зокрема через СЕЗН Moodle.ZNU. Проте наріжне завдання – 100% наповнення цієї системи, контроль якості дистанційного викладання предметів та інше.

Декан факультету менеджменту Ірина Шавкун, яка керувала моніторинговою комісією, також представила висновки щодо результативності діяльності ФСУ та надала рекомендації з її актуалізації. При цьому під час Вченої ради відзначили, що активно реалізовується Стратегія розвитку факультету до 2022 року, яка відображена в планах роботи кафедр і структурних підрозділів факультету. Завдяки цьому, на сьогодні факультет продемонстрував свою конкурентноспроможність, наразі він впевнено крокує вперед. За ці досягнення висловили вдячність декану ФСУ та його колективу. Задля підвищення ефективності діяльності факультету соціології та управління також ухвалили проєкт рішення, який передбачає кроки щодо зростання кадрового потенціалу, якості освітніх послуг через акредитацію освітньо-наукових програм, збільшення контингенту студентів/студенток й уникнення формування мікрогруп, посилення профорієнтаційної роботи.

Наприкінці заходу затвердили освітньо-професійну програму «Фізична терапія» для другого (магістерського) рівня вищої освіти набору 2022 року, рекомендували до друку та поширення через мережу інтернету наукову та навчально-методичну літературу. Про результати підвищення кваліфікації (стажування) за неакредитованими програмами та шляхом неформальної/інформальної освіти науково-педагогічних працівників/працівниць Запорізького національного університету доповіла керівниця навчально-методичного відділу Людмила Нестеренко. Ці результати визнані й затвердженні під час засідання Вченої ради.

Підбиваючи підсумки діяльності науково-педагогічного колективу університету ректор Микола Фролов подякував усім, хто сьогодні займає активну громадянську позицію й сприяє функціонуванню й розвитку ЗНУ. Він підкреслив: «В умовах військової агресії з боку рф та спричинених нею наслідків, як от перебування Запоріжжя фактично на лінії вогню, а також зменшення обсягів державного фінансування, саме завдяки позиції колективу й консолідації адміністративних структур та усіх ланок управління нам вдалося стабілізувати фінансове становище, здійснити гарний набір здобувачів і здобувачок вищої освіти, виробити й реалізовувати правильну стратегію розвитку та впевнено йти вперед. Наразі на кожного це покладає велику відповідальність і велике навантаження. Проте не сумніваюся, що ЗНУ рухається в правильному напрямку. Ми переможемо разом з Україною, і все буде Україна!». Він також нагадав керівникам/керівницям структурних підрозділів, що в цей нелегкий час мають висувати з числа науково-педагогічних працівників/працівниць найдостойніших кандидатів/кандидаток, аби вони отримали заслужені відзнаки, звання й пошану академічної спільноти за свою невтомну працю в умовах складної військово-політичної ситуації та дистанційного навчання.

Слідкуйте за подіями вишу також на соцмережевих сторінках пресслужби ЗНУ:

https://www.facebook.com/pressluzhbaZNU

https://www.instagram.com/pressluzhbaznu/

https://t.me/pressluzhbaZNU

 

Схожі новини