Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Новини пресслужби ЗНУ / Новини / Правники ЗНУ обговорили результати реалізації освітньо-наукової програми

Правники ЗНУ обговорили результати реалізації освітньо-наукової програми

Правники ЗНУ обговорили результати реалізації освітньо-наукової програми
23.01.2023 15:49 Все Головні новини Факультети Юридичний ZNU Zaporizhzhia National University ЗНУ Запорізький національний університет юридичний факультет освітньо-наукова програма освітній процес проходження практики неформальна освіта підвищення кваліфікації

Двадцятого січня 2023 року в ЗНУ (ZNU, Zaporizhzhia National University) відбулося розширене онлайн-засідання групи забезпечення реалізації освітньо-наукової програми зі спеціальності 081 «Право», представників і представниць Ради роботодавців юридичного факультету, випускників і випускниць і здобувачів і здобувачок третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти.

 

Предметом обговорення стали результати проходження здобувачами і здобувачками другого року навчання педагогічної практики, стан готовності до проходження ними дослідницької практики. А також – особливості формування та реалізації індивідуальної освітньої траєкторії, з урахуванням пріоритетів державної політики в освітньо-науковій галузі в умовах війни й потреби підготовки фахівців в фахівчинь для відбудови України в повоєнний період. Йшлося про інноваційні форми залучення здобувачів до виконання наукових досліджень у рамках виконання проєкту молодих вчених «Елімінація корупційних загроз національній безпеці України інструментами міжнародного права із застосуванням цифрових технологій». Крім того, розглянули результати навчання у неформальній освіті й можливість їхнього зарахування як частини виконання освітнього складника освітньо-наукової програми.

Детальний аналіз результатів проходження педагогічної практики у 2022-2023 н.р. дозволив визначити ступінь та якість ресурсного, методичного забезпечення відповідного напрямку роботи факультету. А також – виявити ефективні моделі взаємовідносин «здобувач/ка-керівник/ця практики», популяризувати позитивні практики організаційного та інформаційного супроводу реалізації відпорного компоненту освітньо-наукової програми. Наукові керівники й керівниці, гарант ОНП, здобувачі й здобувачки звернули увагу на стан готовності факультету до проходження в 2022-2023 н.р. дослідницької практики. Вона в умовах нагальної потреби держави в науково-експертному обґрунтуванні докорінних змін чинного законодавства, передбачатиме активне залучення здобувачів/ок, з урахуванням напрямків їхнього наукових досліджень, до відповідної роботи в комітетах Верховної Ради України, Дослідницькій службі Верховної Ради України, експертних і консультативних інституціях при органах державної влади та органах місцевого самоврядування.

Роботодавці й роботодавиці зосередилися на аналізі підстав урахування при реалізації освітньо-наукової програми потреб держави у дослідниках, й досліддницях, які спроможні працювати з нормативними актами Європейського Союзу, набули компетентностей юридичного перекладу, що зумовлює об’єктивну потребу коригування каталогу вибіркових дисциплін, змістовного наповнення освітнього компоненту, який забезпечує мовну (професійноорієнтовану), підготовку здобувачів/ок. Водночас учасники й учасниці заходу визначили позитивною практику урахування сучасного євроінтеграційного вектору державотворчих і правотворчих процесів, як і тематичних складників Плану повоєнного відновлення України, представленого Прем’єр-міністром України у липні 2022 року, при формулюванні тем дисертаційних досліджень здобувачів/ок й потребує її збереження та посилення спеціалізації і у майбутньому.

Відзначаючи високу активність здобувачів і здобувачок упродовж 2022 року у заходах як загальнодержавного, так і міжнародного (зокрема, й іноземною мовою) рівня неформальної освіти, систематичність такої участі та ініціативність щодо пошуку фахових тематичних заходів, релевантних напрямкам їхніх наукових досліджень, успішне проходження навчання, що підтверджується отриманими сертифікатами, рекомендовано, у відповідності до положень чинних локальних актів ЗНУ, продовжити практику зарахування результатів участі в таких заходах як результатів їх навчання у неформальній освіті. А також – щодо популяризації такої практики як дієвого інструменту успішної реалізації ОНП, інтеграції у фахове, зокрема й міжнародне, освітньо-наукове середовище, підвищення конкурентноспроможності молодих дослідників/ць.

Проаналізували результати участі науково-педагогічних працівників і працівниць, які забезпечують виконання освітнього складника ОНП та здійснюють наукове керівництво дисертаційними роботами здобувачів/ок, у заходах із підвищення кваліфікації. Зокрема, за програмами: «Актуальні питання підготовки здобувачів/ок третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти» в Школі педагогічної майстерності ЗНУ, «Третій рівень освіти в Україні: особливості підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів в сучасних умовах війни» та «Модернізація підходів до підготовки наукових кадрів у галузі права» в рамках програм Всеукраїнського науково-педагогічного підвищення кваліфікації Центру українсько-європейського наукового співробітництва. Крім того, йшлося про заходи за участю представників/ць Галузевої експертної ради Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти з галузі знань 08 «Право». Наприкінці визначили пріоритетні напрямки врахування їх при реалізації ОНП у ЗНУ.

 

Слідкуйте за подіями вишу також на соцмережевих сторінках пресслужби ЗНУ:

https://www.facebook.com/pressluzhbaZNU

https://www.instagram.com/pressluzhbaznu/

https://t.me/pressluzhbaZNU

 

Схожі новини