Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Новини пресслужби ЗНУ / Новини / На засіданні Вченої ради університету ухвалили нову Стратегію розвитку ЗНУ на 2023-2025 роки

На засіданні Вченої ради університету ухвалили нову Стратегію розвитку ЗНУ на 2023-2025 роки

На засіданні Вченої ради університету ухвалили нову Стратегію розвитку ЗНУ на 2023-2025 роки
03.02.2023 13:53 Все Головні новини Факультети Соціальної педагогіки та психології Дизайн ZNU Zaporizhzhia National University ЗНУ Запорізький національний університет Вчена рада Стратегія розвитку ЗНУ освітній процес

Днями відбулося засідання Вченої ради ЗНУ (ZNU, Zaporizhzhia National University). Пріоритетним питанням для його учасників й учасниць стало обговорення й затвердження нової Стратегії розвитку Запорізького національного університету в умовах воєнного стану та повоєнного відновлення України на 2023-2025 роки.

 

На початку заходу в.о. ректора Микола Фролов привітав присутніх, а також урочисто вручив атестат професорки кафедри менеджменту організації та управління проєктами інженерного навчально-наукового інституту ім. Ю.М. Потебні ЗНУ Марині Ажажі. А ще Микола Олександрович в умовах підвищення ризику сезонних захворювань нагадав представникам університетського колективу про можливість здійснити щеплення проти covid-19 у спеціалізованих пунктах, що працюють у Запоріжжі чи звернутися до Клініки Святого Миколая, аби знизити ризик захворіти чи мати важкі наслідки після хвороби.

Під час засідання відбулося обговорення та затвердження Стратегії розвитку Запорізького національного університету в умовах воєнного стану та повоєнного відновлення України на 2023-2025 роки. Цей документ, а також базові положення, які лягли в основу його розробки, докладно представив увазі присутніх перший проректор Олександр Бондар. Попередньо документ обговорили на засіданнях факультетів та в ІННІ ЗНУ, також його незабаром оприлюднять на сайті університету для широкого загалу. Під час презентації, керівництво вишу звернуло увагу членів і членкинь Вченої ради на те, що у створенні цієї Стратегії задіяли компетентну команду розробників і розробниць, зокрема координаторку й учасницю багатьох міжнародних проєктів Олену Тупахіну. Автори й авторки нової Стратегії намагалася зробити її неформальним і дієвим керівництвом в умовах складного воєнного часу, коли університет має не лише функціонувати, здійснюючи свої завдання, а й розвиватися та готувати фахівців і фахівчинь, яких сьогодні потребує країна для підвищення своєї обороноздатності. Цей документ відрізняється від попередніх новою структурою і має дієвий актуальний зміст. Показники Стратегії визначалися з урахуванням результатів діяльності вишу за попередні 5 років, результатів SWOT-аналізу структурних підрозділів і органів студентського самоврядування.

Презентуючи документ, Олександр Бондар зупинив увагу присутніх на такі основні пункти: нормативна база, до якої зокрема увійшли директивні документи, створені в умовах воєнного стану в Україні, окремо виділена місія Запорізького національного університету. Структура змісту Стратегії складається з 6 програм (освіта, наука, інтернаціоналізація, партнерство, технології, цінності заради майбутнього). Кожна з них містить ключові проблеми, операційні цілі, завдання й індикатори досягнення цих цілей. Два рівні планування представлені на стратегічному (10 років) і тактичному (операційному) (3 роки) рівнях реалізації. Ефективність і дієвість реалізації Стратегії перевірятиметься за допомогою ключових індикаторів, що стосуються досягнення поставлених операційних цілей, та моніторингових заходів. Доповідач також представив аналіз сильних і слабких сторін (ризиків) діяльності університету в умовах сьогодення, а ще – визначені стратегічні цілі та завдання, де враховані такі вектори, як україноцентризм та європоцентризм.

З-поміж багатьох аспектів Стратегії спільнота університету робить акцент на проблемі формування національної ідентичності та самосвідомості громадян/ок в умовах повномасштабної збройної агресії та інформаційної війни. У Стратегії формуються такі завдання:

- широка популяризація української мови й українського культурного продукту;

- неухильне дотримання вимог чинного законодавства щодо використання української мови в усіх галузях діяльності ЗВО;

- розвиток навичок критичного мислення здобувачів/ок освіти та викладачів/ок шляхом організації дебатів, інтелектуальних ігор, рольових симуляцій;

- підвищення рівня медіаграмотності студентів/ок і викладачів/ок;

- підсилення відчуття причетності до історичних процесів шляхом реалізації ініціатив, спрямованих на збереження колективної пам’яті (колекції фотографій, спогадів, артефактів);

- програма увіковічення пам’яті академічної спільноти ЗНУ, полеглих у боях за незалежність України, розроблена та затверджена шляхом громадського обговорення;

- викладання дисципліни «Історія України» як обов’язкового освітнього компонента в збільшеному обсязі на всіх освітніх програмах ЗНУ на першому рівні вищої освіти; постійне вдосконалення методів і технік викладання дисципліни «Історія України» та регулярний моніторинг ефективності викладання;

- організація Центру дослідження пострадянських автократій.

Під час ухвалення Стратегії наголошувалось на реалістичності імплементації її положень, що дозволить університету істотно підвищити рівень забезпечення якості в усіх складниках діяльності – в освітньому, науковому, міжнародному, соціальному й виховному. Також після обговорення пунктів документу доповідач відповів на запитання. Зауваження врахують під час розробки конкретних пропозицій для підготовки фахівців/чинь для потреб країни. П

Доповідь про стан і перспективи організації атестації здобувачів/ок освіти у формі ЄДКІ презентував проректор із науково-педагогічної та навчальної роботи Олександр Гура. Він торкнувся нормативної бази з цього питання. Йшлося, що метою ЄДКІ визначено: вимірювання й оцінювання результатів навчання, досягнутих здобувачем/кою освіти за підсумками опанування освітньої програми. У разі неуспішного складання ЄДКІ особа вважається такою, що не виконала індивідуальний навчальний план і відраховується із закладу та документ про освіту не отримує. Він також представив перелік спеціальностей ЗНУ, за якими атестація здобувачів/ок освіти здійснюватиметься у формі ЄДКІ, а ще – результати апробаційного тестування, котре відбулося в ЗНУ у 2021 році та в якому тоді взяли участь 83 магістри/магістерки факультету соціології та управління й інженерного навчально-наукового інституту ЗНУ ім. Ю.М. Потебні другого року навчання. Запланований у 2022 році Єдиний державний кваліфікаційний іспит для спеціальності «Публічне управління та адміністрування» за участю НАДС та МОН України не проводився через дію воєнного стану. Натомість для випускників/випускниць цієї освітньої програми 2022 року в ЗНУ організували кваліфікаційний іспит із використанням платформи Moodle (тести розроблені з урахуванням Програми ЄДКІ). А також провели ЄДКІ, який мав пілотний характер, для спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія». У результаті здійсненої фахівцями і фахівчинями ЗНУ роботи у виші забезпечили технічні умови для проведення ЄДКІ. Виш отримав практичний досвід щодо організації ЄДКІ, розробив і затвердив матеріали для удосконалення якості освітнього процесу, локальні нормативні акти, а також відкоригував зміст освітнього процесу на рівні освітніх програм, форм атестації здобувачів/ок освіти. Наразі відбувається підготовка до випуску фахівців і фахівчинь, які складатимуть у 2023 році ЄДКІ (КРОК і ОСП(К)І): у травні це – 60 здобувачів/ок освітнього рівня «бакалавр», у грудні – 56 здобувачів/ок освітнього рівня «магістр» спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія».

Про ефективність діяльності факультету іноземної філології доповіли декан факультету Галина Морошкіна та голова спеціальної аналітичної комісії, декан факультету журналістики Віктор Костюк. Галина Федорівна представила за звітний період – із 2019 по 2022 роки. У її виступі йшлося визначні напрацювання і досягнення колективу ФІФ. На ФІФ контингент студентства залишається на високому рівні. У рамках профорієнтаційної діяльності на факультеті відбуваються Дні відкритих дверей, зустрічі зі вступниками за участю випускників/ць ФІФ та інші заходи, серед яких – конкурси перекладачів/ок, на кращий відгук на художній твір іноземною мовою «Freshview», курси підвищення кваліфікації для вчителів і вчительок загальноосвітніх закладів й аналітичні семінари. Також декан розповіла про організацію освітнього процесу та модернізацію навчальних планів, міжнародне співробітництво, яке допомагає розвивати ОП, зокрема – у рамках CLIL, співпраці із Аньхойським педагогічним університетом (КНР) тощо. У доповіді йшлося про наукову діяльність факультету, акредитації ОНП, масштабну проєктну роботу, зокрема вона згадала проєкт «Erasmus+», напрям KA107. А ще – про міжнародні стажування представників і представниць ФІФ. Окрім іншого, Галина Морошкіна відзначила той факт, що ФІФ бере активну участь (як перекладачі) у підготовці українських військових на полігонах НАТО, що сприяє підвищенню обороноздатності країни. Віктор Костюк надав результати аналізу діяльності ФІФ, представлені комісією, а також – поради та зауваження, які сприятимуть подальшому ефективному розвитку.

У розділі «Різне» відбулося обговорення та затвердження питань, які пройшли попередні слухання на засіданнях науково-методичної та науково-технічної рад університету. Члени та членкині Вченої ради остаточно затвердили перелік освітньо-професійних програм за спеціальностями для здобувачів і здобувачок ступенів вищої освіти бакалавра та магістра набору 2023 року, а також кандидатури студентів/ок на отримання академічної стипендії Президента України та академічної стипендії Кабінету Міністрів України в першому півріччі 2023 року. Оновлені Критерії рейтингового оцінювання науково-педагогічних працівників/ць за результатами діяльності у 2021 та 2022 роках представив проректор з науково-педагогічної роботи Юрій Каганов. Проведення рейтингування відбудеться вже у 2023 році.

Також затвердили за час заходу й рекомендацію до друку навчально-методичної літератури, визнання результатів підвищення кваліфікації (стажування) за неакредитованими програмами та шляхом неформальної/інформальної освіти науково-педагогічних працівників і працівниць університету, програми атестаційних екзаменів за спеціальностями та освітніми програмами ЗНУ для здобувачів/ок ступеня вищої освіти бакалавра випуску 2023 року.
Окремим важливим питанням стало ухвалення низки рішень щод недопущення використання російської мови в освітньому процесі.
Визнано неприйнятним викладання російською мовою освітніх компонентів або їх складових; організацію освітнього процесу для конкретного освітнього компонента винятково на російськомовних джерелах та навчально-методичному забезпеченні.
Відділу моніторингу якості освіти і ліцензування, деканам факультетів, директору ІННІ доручено здійснювати постійний моніторинг дотримання мовного законодавства в освітньому процесі університету (із залученням інструментів соціологічних досліджень) та щомісячно надавати ректору інформацію за результатами моніторингу.
Гарантам освітніх програм першого (бакалаврського), другого (магістерського) та третього (освітньо-наукового) рівнів, завідувачам кафедр, деканам факультетів, директору ІННІ до 10.03.2023 доручено здійснити моніторинг і перегляд силабусів та робочих програм навчальних дисциплін щодо неприпустимості наведення наукової та навчально-методичної літератури російською мовою як обов’язкової; використання перекладів фундаментальних праць російською замість оригіналів або українськомовних перекладів.
Крім того, присутні затвердили представлені Центром післядипломної освіти – короткострокову програму підвищення кваліфікації для державних службовців «Цифрова грамотність» та сертифікаційну програму набуття кваліфікації «Оператор безпілотного літального апарату». Кошторис і статті видатків ЗНУ на 2023 рік представила головна бухгалтерка відділу бухгалтерського обліку, фінансової та бюджетної звітності Оксана Арістова. У рамках розгляду цього питання зазначили, що, попри скорочення державного фінансування університетів, ЗНУ не планує відмовлятися від зобов’язань, передбачених умовами Колективного договору, як-от преміювання основної діяльності науково-педагогічних працівників і працівниць, матеріальних заохочень. Також відбуватиметься необхідне оновлення матеріально-технічної бази університету. А ще – в умовах воєнного сьогодення, згідно з рекомендаціями адміністрації ЗНУ, колективи кафедр планують продовжити здійснювати активний курс на зміцнення кадрового потенціалу та складу науково-педагогічних працівників і працівниць. Таємним голосуванням підтримали рекомендацію кандидатур на здобуття Премії Верховної Ради України молодим вченим у 2023 році: професора кафедри історії і теорії держави та права Олексія Макаренкова, доцентки кафедри дизайну Ганни Чемерис, завідувача кафедри комп’ютерних наук, професора Сергія Чопорова.

 

Слідкуйте за подіями вишу також на соцмережевих сторінках пресслужби ЗНУ:

https://www.facebook.com/pressluzhbaZNU

https://www.instagram.com/pressluzhbaznu/

https://t.me/pressluzhbaZNU

 

Схожі новини