Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Новини пресслужби ЗНУ / Новини / На економічному факультеті відбувся РhD-колоквіум для здобувачів третього рівня вищої освіти ОНП «Економіка»

На економічному факультеті відбувся РhD-колоквіум для здобувачів третього рівня вищої освіти ОНП «Економіка»

На економічному факультеті відбувся РhD-колоквіум для здобувачів третього рівня вищої освіти ОНП «Економіка»
12.09.2023 09:32 Все Головні новини Факультети Економічний ZNU Zaporizhzhia National University ЗНУ Запорізький національний університет економічний факультет відділ аспірантури докторантури наукова діяльність молода наука PhD-колоквіум

Восьмого вересня 2023 року на економічному факультеті ЗНУ (ZNU, Zaporizhzhia National University) організували РhD-колоквіум для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти (ступеня доктора філософії), які навчаються за освітньо-науковою програмою «Економіка» з галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» за спеціальністю 051 «Економіка». РhD-колоквіум присвятили питанням презентації наукових досліджень, апробації їхніх результатів, міжнародної академічної мобільності, дотримання академічної доброчесності. Організатором заходу стала завідувачка кафедри фінансів, банківської справи та страхування, гарантка освітньо-наукової програми, професорка Алла Череп.

 

До заходу, крім здобувачів всіх років навчання, долучилися представники робочої групи з розробки ОНП, наукові керівники здобувачів, викладачі фахових і вибіркових дисциплін: доктор економічних наук, професор Дмитро Бабміндра; доктор наук, професор Микола Іванов; докторка наук, професорка Наталія Максишко; докторка наук, професорка Оксана Гамова; доктор наук, професор Олександр Череп; докторка наук, професорка Олена Андросова; докторка наук, професорка Ольга Зборовська; доктор, професор Ігор Козін; докторка наук, доцентка Валентина Гельман; докторка наук, доцентка Юлія Огренич; кандидат наук, доцент, професор Анатолій Кущик, кандидат наук, доцент Андрій Линенко; кандидат наук, доцент Дмитро Очеретін, кандидатка наук, доцентка Тетяна Батракова.

РhD-колоквіум почався з виступу гарантки Алли Череп, яка відзначила важливість дотримання здобувачами третього рівня вищої освіти академічної доброчесності, підвищення рівня апробації результатів досліджень у фахових і закордонних виданнях, а також вказала на можливості проходження стажувань та участі в розробці та поданні грантових заявок у межах університету. Крім того, гарантка відзначила, що економічний факультет ЗНУ планує у вересні проведення засідання Міжнародного круглого столу «Інтеграція освіти, науки і бізнесу».

Детелі за лінком:

https://sites.znu.edu.ua/cms/index.php?action=news/view_details&news_id=60399&lang=ukr&news_code=ekonomichnij-fakultet-zaproshu---vzyati-uchast-u-zasidanni-mizhnarodnogo-kruglogo-stolu-----ntegratsiya-osviti--nauki-i-biznesu--60399-ukr

Із цікавою доповіддю на тему «Енергетичний перехід в українській електроенергетиці» виступив Роман Кучерявий (1 курс, науковий керівник – професор Анатолій Кущик). Здобувач дослідив тенденцію до зниження вартості зелених технологій завдяки збільшенню обсягів їх виробництва. Також він проаналізував світовий досвід заміщення існуючої вугільної електростанції на газову; розглянув сучасний стан теплової генерації України та необхідність проведення її післявоєнної відбудови. У межах дослідження запропонували сценарій прискореного переходу до використання чистої енергії, заходи щодо невідкладної підготовки техніко-економічного обґрунтування реконструкції або нового будівництва потужностей, що використовують відновлювальні джерела енергії на існуючих майданчиках теплових електростанцій. Матеріали доповіді подадуть до фахового збірнику наукових праць «Фінансові стратегії інноваційного розвитку економіки».

Здобувач Олександр Андросов (1 курс, наукова керівниця – доцентка Юлія Огренич) доповів про результати своїх досліджень за темою дисертації «Формування векторів цифровізації бізнес-процесів промислових підприємств», їхню апробацію на VI Міжнародній науково-практичній Інтернет-конференції «Фінанси, банківська система та страхування в Україні: стан, проблеми та перспективи розвитку в кризовій економіці» (м. Дніпро, 2-3 березня 2023 р.) та у фаховому збірнику наукових праць «Фінансові стратегії інноваційного розвитку економіки». Також аспірант виступив із доповіддю на тему «Цифрові вектори бізнес-процесів промислових підприємств України», результати якої будуть доопрацьовані та податні до монографії.

Аспірант Денис Федоров (1 курс, наукова керівниця – доцентка Наталя Дугієнко) презентував результати своїх досліджень за темою дисертаційної роботи «Трансформація глобальних ринків і розвитку підприємництва». Він представив пропозиції щодо удосконалення трансформації глобальних ринків, визначення напрямів розвитку підприємництва. Цікавою була доповідь аспірантки Дар’ї Балабанової (1 курс, наукова керівниця – професорка Олена Андросова) на тему «Оцінка ефективності управління логістичними процесами на підприємствах». Тут навели перелік напрямків до вдосконалення управління логістичними процесами на підприємствах. Результати дисертаційного дослідження представив Олександр Коломоєць (1 курс, науковий керівник – професор Дмитро Бабміндра) за темою дисертації «Формування інфраструктури ринку землі, як інструменту забезпечення соціально-економічного розвитку суспільства». Він висловив свої пропозиції щодо удосконалення формування інфраструктури ринку землі в Україні.

Жваву дискусію викликала доповідь Сергія Ткаченка (1 курс, науковий керівник – професор Дмитро Бабміндра) на тему «Інноваційна імплементація стратегічних пріоритетів управління конкурентноспроможністю у промислові підприємства України». Здобувач розглянув її роль для підприємств, сформував інноваційну модель імплементації управління конкурентноспроможністю промислових підприємств, виокремив фактори реалізації стратегічних цілей держави, запропонував до удосконалення соціально-екологічно-інноваційну модель імплементації управління конкурентноспроможністю, яка забезпечить підвищення конкурентоспроможності промислових підприємств на світовому, внутрішньому ринках. Також він запропонував напрямки оптимізації витрат, організаційно-методичну модель управління підприємств. Результати доповіді подадуть до фахового збірнику наукових праць Фінансові стратегії інноваційного розвитку економіки.

Про результати своїх напрацювань в напрямку використання маркетингових інструментів на підприємствах Запорізької області доповів Денис Рева (1 курс, наукова керівниця – професорка Ольга Зборовська). Зокрема, здобувач запропонував вдосконалення маркетингових заходів, позиціювання бренду та після доопрацювання своїх досліджень подаватиме матеріал до фахового збірнику наукових праць «Фінансові стратегії інноваційного розвитку економіки». Здобувач Михайло Пирх (1 курс, наукова керівниця – професорка Оксана Гамова) виступив із доповіддю на тему «Напрямки удосконалення управління ризиками в онлайн-торгівлі» та вислухав зауваження та рекомендації. Доопрацьовані матеріали він опублікує в монографії «Інтеграція освіти, науки і бізнесу».  Здобувачка Оксана Антолік (1 курс, наукова керівниця – професорка Алла Череп) презентувала доповідь за темою «Формування шляхів підвищення конкурентноспроможності закладів культури». У доповіді запропонували визначення джерел фінансування та вдосконалення роботи закладів культури.

Крім того, на заході були присутні здобувачі та здобувачки всіх років навчання: Анатолій Лещенко (1 курс, наукова керівниця – професорка Вікторія Томарева -Патлахова); Андрій Штепа (1 курс, наукова керівниця – професорка Олена Андросова); Володимир Родцевич (1 курс, науковий керівник – доцент Дмитро Очеретін); Дмитро Фененко (1 курс, наукова керівниця – доцентка Світлана Кушнір); Євгеній Приходько (1 курс, науковий керівник – професор Дмитро Бабміндра); Костянтин Трунов (1 курс, наукова керівниця – професорка Вікторія Томарева -Патлахова); Микита Панченко (1 курс, наукова керівниця – доцентка Тетяна Батракова); Олександр Розсоха (1 курс, наукова керівниця – доцентка Тетяна Батракова); Олександр Чеверда (1 курс, науковий керівник – професор Ігор Козін); Олександра Кісенко (1 курс, науковий керівник – доцент Наталя Дугієнко); Олексій Куранов (1 курс, наукова керівниця – професорка Олена Андросова); Павло Поліщук (1 курс, науковий керівник – старший науковий співробітник Володими Бугай); Сергій Жидільов (1 курс, науковий керівник – доцент Дмитро Очеретін); Сергій Куркула (1 курс, наукова керівниця – професорка Наталія Максишко); Сергій Щусь (1 курс, наукова керівниця – професорка Ольга Зборовська); Інна Лесів (2 курс, наукова керівниця – професорка Ольга Зборовська); Руслан Товстик (2 курс, науковий керівник – професор Ігор Козін) й Оксана Васильєва (3 рік, наукова керівниця – професорка Алла Череп).

Під час колоквіуму визначили проблеми щодо практичної реалізації розроблених методичних підходів щодо управління всіма процесами в економічній системі України, регіонів і підприємств. Здобувачі третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти (ступеня доктора філософії) зазначили, що освітній процес здійснюється за розкладом на високому професійному рівні, що дозволяє проводити наукові дослідження з урахуванням європейського та світового досвіду.

Гарантка освітньо-наукової програми Алла Череп відзначила, що здобувачі мають значні напрацювання за обраними темами дисертаційних досліджень. Вони апробують результати шляхом участі в конференціях, засіданнях круглих столів, публікації у фахових виданнях. Крім того, наукові керівники наголосили на тому, що здобувачі долучаються до міжнародних заходів, проходять стажування та відзначили необхідність активізації участі у проєктній діяльності.

 

Алла Череп,

докторка наук, професорка, завідувачка кафедри фінансів, банківської справи та страхування, гарантка освітньо-наукової програми підготовки здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти (ступеня доктора філософії) «Економіка» в галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» зі спеціальності 051 «Економіка»

 

Слідкуйте за подіями вишу також на соцмережевих сторінках пресслужби ЗНУ:

https://www.facebook.com/pressluzhbaZNU

https://www.instagram.com/pressluzhbaznu/

https://t.me/pressluzhbaZNU

 

Соцмережі ЗНУ:

https://beacons.ai/official_znu

 

Схожі новини