Стара версія
Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування

Опис освітньо-професійної програми «Соціальна педагогіка»

Загальна інформація

Рівень вищої освіти

перший

Галузь знань

Соціальна робота

 

Здобувається (присвоюється) кваліфікація:

 

ступінь вищої освіти

бакалавр

спеціальність

Соціальна робота

освітня програма

Соціальна педагогіка

професійна

кваліфікація

Організатор вільного часу за місцем проживання; методист центрів дитячої творчості; спеціаліст центрів соціальних служб для молоді; керівник різних об’єднань у соціальному довкіллі.

Форма навчання

денна, заочна

Термін навчання

Обсяг кредитів

Денна – 4 роки (240 кредитів)

Заочна – 5 років (240 кредитів)

за скороченим терміном – 2 роки (120 кредитів)

Форми атестації

випускників

комплексний кваліфікаційний екзамен

Академічні права

випускників

Продовжувати здобуття освіти на другому рівні освіти (магістр)

Працевлаштування випускників (сфери, первинні посади)

3310 - культорганізатор дитячих позашкільних закладів;

3340 - асистент вихователя соціального по роботі з дітьми-інвалідами; асистент вчителя; асистент вчителя-дефектолога; асистент педагога-валеолога; вихователь гуртожитку; вожатий

3330 – асистент викладача із соціальної педагогіки, асистент вчителя з корекційної освіти; асистент вчителя-логопеда; асистент вчителя-реабілітолога;

3460 - фахівець з вирішення конфліктів (побутова сфера); асистент вихователя виправно-трудового закладу

3476 - керівник аматорського дитячого колективу (гуртка, студії та ін.; організатор театралізованих народних свят та обрядів

Вимоги до рівня

освіти вступників

 

здобувач повинен мати загальну середню освіту, або загальну спеціальну освіту, або початковий рівень вищої освіти

Характеристика освітньо-професійної програми

Основний фокус програми та спеціалізації

Освітня програма передбачає підготовку фахівців (за вибором студентів) за такими спеціалізаціями: соціальний менеджмент; соціально – правовий захист населення; організація дозвілля дітей та молоді; спеціальна освіта.

Результати навчання

Результати засвоєння програми визначаються знаннями та уміннями, що їх набудуть випускники, а також їхньою здатністю застосовувати набуті знання, уміння у відповідності до завдань своєї професійної діяльності, зокрема такі: знання призначень документів, вимог до складання та оформлення різних видів документів та правила їх оформлення. особливостей функціонування сучасної сфери соціальної та соціально-педагогічної роботи та використання ресурсів її реалізації; знання специфіки роботи з різними проблемними ситуаціями і категоріями клієнтів; уміти самостійно визначати актуальні соціальні та соціально-педагогічні проблеми, шляхи їх вирішення в умовах сьогодення та на перспективу, орієнтуватися у визначеній проблемі; уміти аналізувати «проблемне поле» соціальної роботи та  соціально-педагогічної діяльності і давати опис предмету дослідження – проблемної ситуації, груп ризику, представників  проблемних груп, використовуючи методи збору, аналізу та обробки інформації (досліджень); уміти застосовувати проектний підхід у соціальній та соціально-педагогічній роботі, уміти розробляти проекти різного типу

Особливості

програми

Освітня програма передбачає 3 навчальних і виробничих практик у соціальних інституціях, закладах освіти, недержавних громадських організаціях, тренінги проведення практичних занять на базі університетських лабораторій

Скорочений термін

На основі дипломів молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста

Перелік компонент освітньо-професійної програми

Гарант освітньо-професійної програми

кандидат педагогічних наук, доцент   О.В. Пономаренко

 


12.04.2019 12:54