Стара версія
Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування

Опис освітньо-професійної програми «Фізична терапія, ерготерапія»

Загальна інформація

Рівень вищої освіти

перший

Галузь знань

22 «Охорона здоров’я»

Здобувається (присвоюється) кваліфікація:

ступінь вищої освіти

бакалавр

спеціальність

Фізична терапія, ерготерапія

спеціалізація

 

освітня програма

Фізична терапія, ерготерапія

Форма навчання

денна

Термін навчання

Обсяг кредитів

денна – 4 роки (240 кредитів)

Форми атестації випускників

Кваліфікаційний тестовий державний екзамен «Крок» та практично-орієнтований екзамен

Академічні права випускників

Випускники мають право продовжити навчання на другому рівні вищої освіти та здобувати ступінь «магістр». Набуття додаткових кваліфікацій в системі післядипломної освіти.

Працевлаштування випускників (сфери, первинні посади)

сфери працевлаштування: реабілітаційні центри, медичні, освітні, санаторно-курортні заклади, соціальні служби, установи і організації державного, громадського і приватного секторів

можливі посади: асистент фізичного терапевта, асистент ерготерапевта, масажист, масажист спортивний та інші посади, що відповідають професійним компетентностям

Вимоги до рівня освіти вступників

Наявність повної загальної середньої освіти

 

Характеристика освітньо-професійної програми програми

Основний фокус програми та спеціалізації

Освітня програма передбачає підготовку фахівців з фізичної терапії та ерготерапії

Результати навчання

Результати засвоєння програми визначаються знаннями та навичками, що їх набудуть випускники, а також їхньою здатністю застосовувати набуті знання, навички у відповідності до завдань своєї професійної діяльності, зокрема такі: проводити реабілітаційне обстеження відповідно до наявних порушень; реалізовувати індивідуальні програми фізичної терапії, ерготерапії; оцінювати результати виконання реабілітаційних програм; надавати долікарську допомогу при невідкладних станах; співпрацювати з членами мультидисциплінарної команди; здійснювати заходи оздоровчо-рекреаційної спрямованості

Особливості програми

Освітня програма передбачає 4 виробничі практики, орієнтованих на пацієнтів з порушеннями опорно-рухового апарату, серцево-судинної та дихальної систем, пацієнтів неврологічного профілю у лікувально-реабілітаційних установах різних форм власності

Перелік компонент освітньо-професійної програми

Гарант освітньо-професійної програми

доктор біологічних наук, професор   Н. В. Богдановська


02.05.2019 03:55