Стара версія
Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування

Опис освітньо-професійної програми «Готельно-ресторанна справа»

Загальна інформація

Рівень вищої освіти

перший (бакалаврський)

Галузь знань

24 Сфера обслуговування

 

Здобувається (присвоюється) кваліфікація:

 

Ступінь вищої освіти

бакалавр

Спеціальність

241 готельно-ресторанна справа

Освітня програма

Готельно-ресторанна справа

Форма навчання

Денна

Термін навчання

Обсяг кредитів

Денна – 4 роки (240 кредитів)

 

Форми атестації

випускників

Комплексний кваліфікаційний екзамен зі

спеціальності.

Академічні права

випускників

У разі успішного завершення навчання, бакалавр може продовжити освіту на другому освітньому рівні.

Працевлаштування випускників (сфери, первинні посади)

Бакалавр з готельно-ресторанної справи здатний виконувати професійну роботу за національним класифікатором України «Класифікатор професій» ДК 003:2010.

У відповідності до класифікатора професій ДК 003:2010 особа, що отримала ступінь бакалавра може займати посади:

3414 Фахівець з готельного обслуговування

3414 Фахівець зі спеціалізованого обслуговування

3414 Фахівець з організації дозвілля

3414 Організатор туристичної і готельної діяльності

Вимоги до рівня

освіти вступників

 

Вступ на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра за спеціальністю 241 «Готельно-ресторанна справа» на 1 курс здійснюватиметься на базі повної загальної середньої освіти на підставі таких сертифікатів державного незалежного тестування: українська мова та література, іноземна мова, географія або математика (за вибором).

На 2-3 курси прийом студентів здійснюватиметься на підставі диплома молодшого спеціаліста та результатів співбесіди за фахом.

Характеристика освітньо-професійної програми

Результати навчання

Результати засвоєння програми визначаються знаннями та навичками, що їх набудуть випускники, а також їхньою здатністю застосовувати набуті знання, навички у відповідності до завдань своєї професійної діяльності.

Особливості

програми

Освітня програма передбачає стажування закордоном і 3 виробничих практики на готельно-ресторанних підприємствах всеукраїнського значення.

     

Перелік компонент освітньо-професійної програми

Гарант освітньо-професійної програми

кандидат геолого-мінералогічних наук, доцент   Є.Г. Бортников

Декан факультету фізичного виховання  М.В.Маліков


02.05.2019 04:00