Стара версія
Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування

Опис освітньо-професійної програми «Прикладна фізика»

Загальна інформація

Рівень вищої освіти

перший

Галузь знань

10 «Природничі науки»

 

Здобувається (присвоюється) кваліфікація:

 

ступінь вищої освіти

бакалавр

спеціальність

Прикладна фізика та наноматеріали

освітня програма

Прикладна фізика

професійна

кваліфікація

Технічний фахівець в галузі фізичних наук та техніки

Форма навчання

денна

Термін навчання

Обсяг кредитів

Денна – 4 роки (240 кредитів)

Форми атестації

випускників

Комплексний кваліфікаційний екзамен

Академічні права

випускників

Бакалаври мають право продовжувати навчання на другому рівні вищої освіти (в магістратурі) безпосередньо після завершення навчання на першому рівні або згодом  після практичної діяльності.

Працевлаштування випускників (сфери, первинні посади)

Фахівець здатний виконувати зазначені професійні роботи за ДК 003:2010:

311 Технічні фахівці в галузі фізичних наук та техніки

3111 Лаборанти та техніки, пов’язані з фізичним дослідженнями

3119 Інші технічні фахівці в галузі фізичних наук та техніки

Вимоги до рівня

освіти вступників

 

Наявність повної загальної середньої освіти

Характеристика освітньо-професійної програми

Основний фокус програми та спеціалізації

Освітня програма передбачає підготовку фахівців за спеціалізацією матеріалознавство.

Результати навчання

Результати засвоєння програми визначаються знаннями та навичками, що їх набудуть випускники, а також їхньою здатністю застосовувати набуті знання, навички у відповідності до завдань своєї професійної діяльності, зокрема такі: дослідження фізичних об’єктів і систем, фізичних процесів і явищ, технологічних процесів і розробка фізичних основ створення нових приладів, апаратури, обладнання, матеріалів, речовини, технологій.

Особливості

програми

Освітня програма передбачає 2 навчальні та виробничі практики на провідних підприємствах регіону (ПАТ «Мотор-Січ», ПАТ «Запоріжсталь», ДП «Івченко-Прогрес», ПАТ «Дніпроспецсталь» та інші).

     

Перелік компонент освітньо-професійної програми

Гарант освітньо-професійної програми

доктор технічних наук, професор   В.Г. Міщенко


25.04.2019 04:21