Стара версія
Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування

Опис освітньо-професійної програми «Прикладна фізика» / магістратура

Загальна інформація

Рівень вищої освіти

другий

Галузь знань

10 «Природничі науки»

 

Здобувається (присвоюється) кваліфікація:

 

ступінь вищої освіти

магістр

спеціальність

Прикладна фізика та наноматеріали

освітня програма

Прикладна фізика

професійна

кваліфікація

Фізик. Інженер-дослідник.

Форма навчання

Денна / заочна

Термін навчання

Обсяг кредитів

Денна – 1,5 роки (90 кредитів)

Заочна – 1,5 роки (90 кредитів)

Форми атестації

випускників

Захист кваліфікаційної роботи магістра

Академічні права

випускників

Продовження навчання на третьому рівні вищої освіти. Набуття кваліфікації за іншими предметними спеціалізаціями в системі післядипломної освіти.

Працевлаштування випускників (сфери, первинні посади)

Фахівець здатний виконувати зазначені професійні роботи за ДК 003:2010:

2111.2 Фізик

2149.2 Інженер-дослідник

Вимоги до рівня

освіти вступників

Наявність диплому бакалавра

Характеристика освітньо-професійної програми

Основний фокус програми та спеціалізації

Освітня програма передбачає підготовку фахівців за спеціалізацією авіаційне матеріалознавство.

Результати навчання

Результати засвоєння програми визначаються знаннями та навичками, що їх набудуть випускники, а також їхньою здатністю застосовувати набуті знання для роботи на підприємствах і в наукових установах,

Особливості

програми

Освітня програма передбачає виробничу практику на провідних підприємствах регіону (ПАТ «Мотор-Січ», ПАТ «Запоріжсталь», ДП «Івченко-Прогрес», ПАТ «Дніпроспецсталь» та інші).

     

Перелік компонент освітньо-професійної програми

Гарант освітньо-професійної програми

доктор технічних наук, професор В.Г. Міщенко


26.04.2019 12:08