Стара версія
Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування

Опис освітньо-професійної програми «Журналістика» / магістратура

Загальна інформація

Рівень вищої освіти

другий

Ступінь, що присуджують

магістр

Галузь знань

06 «Журналістика»

Спеціальність

061 «Журналістика»

Форма навчання

денна, заочна

Термін навчання

Обсяг кредитів

Денна – 1,5 роки (90 кредитів)

Заочна – 1,5 роки (90 кредитів)

Кваліфікація, що присвоюється

магістр журналістики, журналіст, викладач закладу вищої освіти

Форми атестації випускників

кваліфікаційна робота з обов’язковим публічним захистом (демонстрацією) та комплексний кваліфікаційний екзамен

Академічні права випускників

Магістранти зі здатністю до науково-дослідницького мислення за рекомендацією професорсько-викладацького складу кафедри мають можливість продовжити навчання в аспірантурі за програмою третього рівня цієї галузі знань.

Працевлаштування випускників

сфери працевлаштування: друковані ЗМІ, онлайнові видання, телеканали, радіостанції, вищі навчальні заклади

можливі посади: ведучий програм, журналіст, журналіст мультимедійних видань, журналіст ЗМІ, коментатор, кореспондент, власний кореспондент, оглядач, редактор, режисер радіомовлення, режисер телебачення, викладач у ВНЗ.

 

Вимоги до рівня освіти вступників

Наявність першого (бакалаврського) рівня освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст».

Характеристика освітньо-професійної програми

Основний фокус програми та спеціалізації

Освітня програма має практичну (журналістську), наукову та педагогічну складові.

Результати навчання

Результати засвоєння програми визначаються знаннями та навичками, що їх набудуть випускники, а також їхню здатність застосовувати набуті знання, навички у відповідності до завдань своєї професійної діяльності (управління ЗМІ; керівництво редакцією чи відділами редакції; проведення інтерв’ю; підготовка журналістських матеріалів для друкованих ЗМІ, інтернет-видань, радіо і телебачення; вивчення аудиторії ЗМІ, здійснення наукової діяльності в галузі соціальних комунікацій, викладання журналістських дисциплін у навчальних закладах).

Особливості програми

Освітня програма передбачає виробничу (журналістську) та асистентську (викладацьку) практики, тренінги від практиків української та зарубіжної журналістики, проведення практичних занять на базі університетських лабораторій, а саме на телестудії, інтернет-радіостанції,  в онлайн-виданні.

Перелік компонент освітньо-професійної програми

Завідувач кафедри журналістики    Любченко Ю.В.

Декан факультету журналістики   Костюк В.В.


15.04.2019 02:28