Стара версія
Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування

Опис освітньо-професійної програми «Редакторсько-видавнича діяльність і медіамоделювання»

Загальна інформація

Рівень вищої освіти

бакалаврат

Ступінь, що присуджують

бакалавр

Галузь знань

06  «Журналістика»

Спеціальність

061  «Журналістика»

 

Спеціалізація

 

Форма навчання

денна, заочна

Термін навчання

Обсяг кредитів

 Денна – 4 роки (240 кредитів).

Заочна – 5 років (240 кредитів).

Кваліфікація, що присвоюється

Бакалавр

журналістики

3439 Фахівець з видавничої справи та редагування

 

Форми атестації випускників

 Атестація відбувається у формі кваліфікаційної роботи з публічним захистом (демонстрацією) та комплексного кваліфікаційного екзамена зі спеціальності

Академічні права випускників

Бакалаври зі здатністю до науково-дослідницького мислення за рекомендацією професорсько-викладацького складу кафедри мають право продовжувати навчання на другому рівні вищої освіти (магістратура) безпосередньо після завершення навчання на першому рівні або згодом ‒ після практичної діяльності, незалежно від форми навчання

Працевлаштування випускників

Коректор (коригування текстів) 

Фахівець з видавничо-поліграфічного виробництва 

Фахівець з комп'ютерної графіки (дизайну) 

Дизайнер-виконавець мультимедійних об'єктів 

 

Вимоги до рівня освіти вступників

Повна загальна середня освіта

Рівень молодшого спеціаліста зі спеціальною підготовкою

Характеристика освітньо-професійної програми

Основний фокус програми та спеціалізації

Освітня програма передбачає підготовку фахівців (за вибором студентів) за такими спеціалізаціями: електронні видання, друковані видання.

Результати навчання

Результати засвоєння програми визначаються знаннями та навичками, що їх набудуть випускники, а також їхньою здатністю застосовувати здобуті знання, навички відповідно до завдань своєї професійної діяльності, зокрема: редагування та коректури текстів різних видів та жанрів;  здійснення додрукарської, друкарської та післядрукарської підготовки видань; верстки та макетування різних типів поліграфічної продукції; формування дизайну видання; застосування навичок поліграфічного виробництва, підтримки сайту; комп’ютерної обробки, редагування та підготовки до оприлюднення в Інтернеті або друкованих виданнях різних видів зображальних оригіналів: текстових, ілюстративних (фотографічних,  нефотографічних, інфографіки, відео), комбінованих (візитівки, рекламні матеріали та ін.); також опанування основ маркетингу та промоції видавничої продукції,  іміджування, що у сукупності формує особистість професіонала галузі соціальних комунікацій.

Особливості програми

 

За період навчання студенти проходять 7 навчальних та виробничих практик у провідних видавничих та поліграфічних структурах Запорізької області та України.

До проведення занять залучаються фахівці з практичним досвідом роботи у видавничо-поліграфічній галузі.

Студенти мають можливість створення власних друкованих та мультимедійних  видань (електронні журнали, газети, брошури) від задуму до реалізації.

Інноваційні методи проведення навчальних занять формують сучасного фахівця, який користується попитом на ринку праці.

Перелік компонент освітньо-професійної програми

Завідувач кафедри     Плеханова Т.М.

Декан факультету журналістики   Костюк В.В.


15.04.2019 11:39