Старая версия
Университет Абитуриенту Учеба Наука Международная
деятельность
Студенческое
самоуправление
Главная страница / Университет / Факультеты / Факультет иностранной филологии

Факультет иностранной филологии


ДЕКАНАТ

Адреса: вул. Жуковського, 66-А (II корпус ЗНУ), к. 308

Тел.: (061) 289-12-09; (061) 289-12-85; 289-41-01 (заочне відділення)

ап

Декан факультету
Кандидат філологічних наук, доцент
МОРОШКІНА ГАЛИНА ФЕДОРІВНА

Заступник декана з навчальної роботи:
к.ф.н., доцент
ВАСИЛИНА КАТЕРИНА МИКОЛАЇВНА
(II корпус ЗНУ), к. 306; (061) 289-75-59

Заступник декана з виховної роботи:
к.ф.н., доцент
ВОРОБЙОВА МАРИНА ВІКТОРІВНА
(II корпус ЗНУ), к. 302

Факультет здійснює підготовку спеціалістів за напрямом “філологія”

Професійні спрямування: англійська мова та література; французська мова та література; німецька мова та література; іспанська мова та література; переклад (англійська мова); переклад (французька мова); переклад (німецька мова).

Випускники факультету можуть працювати викладачами у вищих навчальних закладах, учителями та директорами шкіл, перекладачами та референтами на підприємствах, у державних закладах, туристичних фірмах, засобах масової інформації.

Методичну базу факультету складають підручники, розроблені як викладачами факультету, так і придбані в провідних видавництвах світу або отримані за сприяння таких всесвітньо відомих інституцій, як Інститут ім. Гете, Міжнародна асоціація германістів, Фонд ім. Боша, Британська рада, Корпус Миру, Американський дім, Французький культурний центр, Альянс Франсез, з якими факультет підтримує партнерські стосунки. На факультеті функціонує наукова бібліотека іноземної літератури.

Важливим напрямком роботи факультету, який сприяє покращенню рівня підготовки спеціалістів, є тісна співпраця з вітчизняними та закордонними університетами, міжнародними організаціями та лінгвістичними відділами посольств зарубіжних країн. Провідні викладачі факультету постійно запрошуються для читання лекцій до інших ВНЗ України. Відомі професори України, Великої Британії, США, Франції, Німеччини систематично читають спецкурси та проводять семінарські заняття для студентів факультету.

Досягнення науковців факультету висвітлюються на щорічній науковій конференції студентів і викладачів ЗНУ, на міжнародній конференції "Нові підходи до філології у вищій школі" (проводиться у вересні кожного парного року), у фахових збірниках "Вісник ЗНУ. Філологічні науки", "Нова філологія", а також у інших спеціалізованих наукових виданнях України, СНД та країн Європи.

Студентів факультету іноземної філології активно залучають до науково-дослідної роботи, вони беруть участь у студентських і всеукраїнських конференціях. Щорічно кращі студентські наукові дослідження отримують дипломи на Всеукраїнському конкурсі наукових робіт. На факультеті діє магістратура та аспірантура.

До складу факультету входять 6 кафедр:

 • кафедра англійської філології (зав. кафедри – доктор філологічних наук, професор Єнікєєва Санія Маратівна), тел. 289-12-59;
 • кафедра німецької філології (зав. кафедри – кандидат філологічних наук, доцент Вапіров Сергій Юрійович), тел. 289-12-71;
 • кафедра романської філології (зав. кафедри – кандидат філологічних наук, доцент Шаргай Ірина Євгенівна), тел. 289-12-56;
 • кафедра теорії та практики перекладу (зав. кафедри – доктор філологічних наук, професор Зацний Юрій Антонович), тел. 289-12-27;
 • кафедра другої іноземної мови (зав. кафедри – кандидат педагогічних наук, доцент Ружин Катерина Михайлівна), тел. 289-12-49;
 • кафедра іноземних мов професійного спрямування (зав. кафедри – кандидат філологічних наук, доцент Іваненко Станіслав Валентинович), тел. 289-12-69;

На факультеті функціонують 3 науково-методичних центри, більше 10 наукових гуртків та творчих груп студентів.

Викладачі та студенти факультету широко використовують в своїй роботі ресурси:

 • трьох відео-класів;
 • комп’ютерного залу;
 • мережі Інтернету та параболічної системи;
 • сучасно обладнаної фонолабораторії;
 • бібліотеки мультимедійних засобів навчання.

Протягом свого навчання на факультеті студенти:

отримують знання в області сучасних іноземних мов, класичні знання з латинської мови, античної та зарубіжної літератури;

вивчають такі теоретичні курси як загальне мовознавство, теоретична граматика, історія мови, лексикологія, лінгвокраїнознавство, лінгвофілософія, психолінгвістика, когнітивна лінгвістика, соціолінгвістика, лінгвополітологія;

всебічно вивчають теорію літератури, розвиток європейського літературного процесу від середніх віків до сьогодення;

отримують знання в області фольклору.

Знання в області права, менеджменту і маркетингу, історії культури і соціології, психології та педагогіки в сукупності з класичною освітою і вільним володінням двома-трьома сучасними іноземними мовами роблять наших випускників людьми, які необхідні сучасній економіці та культурі України.

Науковий потенціал факультету

Факультет іноземної філології є одним з провідних осередків вітчизняної наукової думки. Під керівництвом досвідчених, талановитих фахівців (професорів, кандидатів наук) здійснюються наукові розвідки за широким спектром сучасних, актуальних філологічних досліджень, таких як:

 • когнітивна та дискурсивна лінгвістика;
 • розвиток словникового складу германських та романських мов;
 • функціональне та лінгвопрагматичне вивчення мовних одиниць;
 • лінгвокультурологічні та соціолінгвістичні студії;
 • актуальні проблеми перекладознавства та міжкультурної комунікації;
 • сучасні питання світового літературного процесу;
 • сучасні питання методики викладання філологічних дисциплін;
 • філософія мови.

Ефективному функціонуванню та розгалуженню наукової парадигми факультету іноземної філології сприяє наявність цільових аспірантур зі спеціальностей “германські мови”, “романські мови”, “теорія та методика навчання іноземних мов”, “перекладознавство”.

Науково-методичні центри

На факультеті функціонують:

 • Центр інтенсивного вивчення іноземних мов (ІІ корпус ЗНУ, ауд. 110, тел. 228-75- 17) надає студентам ЗНУ та інших вузів міста Запоріжжя необхідні знання англійської, німецької, італійської, іспанської, івриту, грецької мов. По закінченню курсів слухачі отримують сертифікат. Центр готує до іспитів (тестів) на отримання міжнародних сертифікатів з англійської мови TOEFL, IELTS (Британська рада).
 • Французький лінгвістичний центр (ІІ корпус ЗНУ, ауд. 303, 304, тел. (061) 289-12-56, 228-75-17) проводить підготовку до іспитів на отримання міжнародного французького диплома DELF, який підтверджує загальний рівень знань французької мови і є передумовою отримання стажувань (особливо для студентів та аспірантів природничих, технічних, юридичних та економічних спеціальностей) і для вступу до вищих учбових закладів франкомовних країн.
 • Центр вивчення німецької мови (ІІ корпус ЗНУ, ауд. 307, тел. (061) 289-12-71, 228-75-17) пропонує вивчення німецької мови за європейськими стандартами з використанням інтенсивних комунікативних технологій, готує слухачів до складання іспитів для отримання офіційних сертифікатів інституту ім. Ґете (Німеччина) “Німецька мова для іноземців” (Zertifikat Deutsch), “Центральний іспит середнього рівня” (Zentrale Mittelstufenprüfung), тощо.
 • Лабораторія новітніх технологій навчання – спільний проект АПН України та ЗНУ – впроваджує новітні технологій навчання та формування інформаційної культури студентів-філологів, здійснює моніторинг інформаційного ринку освітніх послуг, впроваджує модульно - рейтингову методику, тренінґ як об’єкт навчання, досліджує Інтернет як ринок інформаційних послуг.

Міжнародні зв’язки

Важливим напрямком роботи факультету, який сприяє покращанню рівня підготовки спеціалістів, є тісне співробітництво з вітчизняними та закордонними університетами, міжнародними організаціями та лінгвістичними відділами Посольств зарубіжних країн. Провідні викладачі нашого факультету постійно запрошуються для читання лекцій до інших вузів світу. Відомі професори України, Великої Британії, США, Франції, Німеччини систематично читають спецкурси та проводять семінарські заняття для студентів факультету.

Факультет уклав угоду з французьким університетом міста Ле Ман, згідно з якою з 1 вересня 2010 року студенти спеціальності "Французька мова та література" мають можливість навчатися дистанційно і отримати диплом "магістра" в університеті Дю Мен.

Студентське життя

Для реалізації творчих здібностей студентів на факультеті діють :

 • команда КВК;
 • франкомовний театр, який багаторазово ставав лауреатом конкурсу франкомовних театрів при Посольстві Франції в Україні;
 • літературний клуб, який організовує вечори для любителів поезії

04.06.2020 09:52