Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування

ERASMUS+ KA2 DESTIN


Назва проекту: «Журналістська освіта задля демократії в Україні: розробка стандартів, доброчесність та професіоналізм»

Назва проекту англійською мовою: Journalism Education for Democracy in Ukraine: Developing Standards, Integrity and Professionalism

Номер проекту: 598964-EPP-1-2018-1-UK-EPPKA2-CBHE-JP

Коротка назва проекту: DESTIN

Тип проекту: Національний проект Erasmus+ KA2 – Cooperation for innovation and the exchange of good practices – Capacity Building in the field of Higher Education

Тривалість проекту: 15 листопада 2018 – 14 листопада 2021

Сума гранту програми Еразмус+ (CBHE): 798470,00 €

Цільова група: Університети України та ЄС, студенти університетів, загальноосвітні школи, роботодавці, наприклад, журналістькі колективи, медіаменеджери, учасники системи безперервного навчання

Мета та завдання проекту

A1. Реформування навчальних планів: реформувати, почати поширювати та оцінювати нові / переглянуті навчальні плани для 9 програм бакалаврату та 11 програм магістратури з журналістики (по 2 плани в кожному з 10 українських університетів-партнерів) та інституційний контроль якості академічних програм, щоб усі нові/переглянуті навчальні плани були зроблені згідно з Європейською рамкою кваліфікацій (EQF), відповідали Європейським стандартам доброчесності та професіоналізму, покращували залученість студентів до роботи в галузі, підготовку кадрів і працевлаштування, а також дозволили співробітникам та студентам розвивати міцні та стабільні зв'язки з європейськими журналістськими факультетами та асоціаціями;

A2. Навчальний план – контекст: покращити медіасередовище, в якому працюватимуть випускники факультетів журналістики: поліпшити рівень "медіа-грамотності" ключових цільових груп, надати студентам-журналістам нові можливості залучати громадськість під час навчання та підвищити обізнаність громадськості щодо життєво важливої ролі журналістів та засобів масової інформації у захисті прав громадян та підтримці цього у багатокультурній демократії.

Завдання проекту:

 • Провести аудит (аналітичний огляд) усіх наявних навчальних планів (20 планів), із аналізом недоліків та планом дій;
 • Підготувати робочі групи (що займаються навчальними планами) в напрямі уніфікації планів та контролю їх якості згідно з Європейською рамкою кваліфікацій (EQF);
 • Використовувати європейські моделі журналістської освіти, щоб задати напрям реформування навчальних планів;
 • Підготувати академічний та журналістський персонал згідно з принципами та процесами експертної оцінки;
 • Провести експертну оцінку (у тому числі 10 візитів на місця) всіх нових/переглянутих навчальних планів;
 • Поширити та оцінити за перший рік упроваджених усіх нових/переглянутих навчальних планів бакалаврських та магістерських програм;
 • Виробити Національні рекомендації для журналістської освіти на бакалаврських та магістерських програмах;
 • Збільшити залучення громадськості (професійної спільноти) до участі у роботі проекту;
 • Поширити та оцінити розяснювальні онлайн-курси з медіа-грамотності для цільових груп;
 • Забезпечити подальший розвиток та просування результатів проекту.
 • Напрями діяльності за проектом

  Проект DESTIN складатиметься із багатьох видів діяльності: від конфіденційних обговорень із журналістами практиками іззовні та аналізу анонімної думки студентів, до великих публічних конференцій та відкритих онлайнових дискусійних форумів. Усі використовувані інструменти та методологія є перевіреними засобами управління освітою, розвитку персоналу та студентів, а також етичного управління перетвореннями в цілому. Стиль "презентацій" іноді може бути дидактичним (залежно від спікера), але педагогічнй задум та етос для конференцій, зустрічей тощо буде всеохопним та інтерактивним (у дусі SCL - британської Лабораторії зі стратегічної комунікації).

  Матеріали для багатьох ключових видів діяльності/процесів під час розробки робочих блоків проекту, значною мірою випливають з нещодавнього проекту ALIGN. Ці матеріали та практики вже добре зрозумілі принаймні 7 партнерам DESTIN (як колишнім партнерам в межах проекту ALIGN); всі вони доступні як українською, так і англійською мовами; і були високо оцінені всіма внутрішніми та зовнішніми експертами під час остаточного оцінювання проекту. Це означає, що DESTIN може спиратися на сильну базу, що є життєво важливим для своєчасного досягнення наших цілей.

  Костюк Віктор Володимирович

  кандидат педагогічних наук, доцент, декан факультету журналістики Запорізького національного університету

  Тел.: +38(061)289-4111

  E-mail: kostuk_viktor@ukr.net

  Інституційний координатор проєкту від ЗНУ

  Сіріньок-Долгарьова Катерина Григорівна

  кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент кафедри журналістики, заступник декана з міжнародної діяльності факультету журналістики Запорізького національного університету.

  Тел.: +38(061)289-12-24

  E-mail: ksirinyok@gmail.com

  Любченко Юлія Валеріївна

  кандидат наук із соціальних комунікацій, завідувач кафедри журналістики Запорізького національного університету

  Тел.: +38(061)289-12-24

  E-mail: lubchenkoyulia2017@gmail.com

  Мірошниченко Павло Васильович

  кандидат філологічних наук, доцент кафедри журналістики Запорізького національного університету

  Тел.: +38(061)289-12-24

  E-mail: pavlomirosh15@gmail.com

  Костюк Юрій Вікторович

  кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент кафедри журналістики Запорізького національного університету

  Тел.: +38(061)289-12-24

  E-mail: kostyuky85@gmail.com

  Менеджер проєкту

  Тупахіна Олена Володимирівна

  кандидат філологічних наук, доцент кафедри німецької філології і перекладу Запорізького національного університету

  Тел.: +38(061) 289-12-71

  E-mail: tupakhina@gmail.com