Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування

ERASMUS+ KA2 MultiEd


Назва проєкту: «Розвиток потенціалу підготовки учителів іноземної мови як шлях до впровадження багатомовної освіти та європейської інтеграції України»

Назва проєкту англійською мовою: Foreign Language Teacher Training Capacity Development as a Way to Ukraine’s Multilingual Education and European Integration

Номер проєкту: 610427-EPP-1-2019-1-EE-EPPKA2-CBHE-JP

Тип проєкту: Національний проект Erasmus+ KA2 – Cooperation for innovation and the exchange of good practices – Capacity Building in the field of Higher Education

Тривалість проєкту: 15 листопада 2019 – 14 листопада 2022

Сума гранту програми Еразмус+ (CBHE): 900099,00 €

Цільова група: університети України та ЄС, студенти університетів, вчителі загальноосвітніх шкіл.

Грантхолдер: Тартуський університет, Естонія

Координатор і головний менеджер: Крістіан Клаукс, e-mail: kristjan.klauks@ut.ee

Мета та завдання проєкту:

1. Оновлення освітніх програм за спеціальностями «учитель / викладач іноземної мови».

2. Підвищення кваліфікації вчителів загальноосвітніх шкіл і науково-педагогічних працівників ЗВО.

3. Інтернаціоналізація освіти через запровадження курсів з методикою викладання CLIL і розробку стратегії багатомовної освіти для українських ЗВО і національних рекомендацій із багатомовної вищої освіти.

Цілі проєкту:

 • Підвищити академічну і професійну кваліфікацію цільової аудиторії;
 • Провести аудит і перегляд навчальних планів ЗВО за педагогічними спеціальностями бакалаврату і магістратури з іноземної філології;
 • Оновити 14 курсів бакалаврського і магістерського рівнів;
 • Почати викладання нових і оновлених курсів з використанням методології CLIL;
 • Запровадити викладання за оновленими навчальними планами;
 • Навчити академічний і професійний персонал розробляти електронні навчальні курси;
 • Розробити і запровадити електронний курс «Методологія CLIL» для різних цільових груп;
 • Провести опитування громадської думки «Багатомовна освіта в Україні»;
 • Втілювати ідеї навчання протягом усього життя та змішаної освіти у академічному і професійному середовищі;
 • Розробити і провести семінари з використання нових педагогічних методів CLIL (інтегроване навчання предмету і мові) та ELT (викладання англійської мови) і загальних навичок необхідних для успішної кар‘єри.

Напрями діяльності за проєктом

 • Розробка і оновлення навчальних планів.
 • Знайомство з методологією CLIL і розробка курсів з її використанням.
 • Викладання нових і оновлених навчальних курсів.
 • Семінари з підвищення кваліфікації для вчителів загальноосвітніх шкіл і викладачів ЗВО.
 • Розробка стратегій багатомовної освіти в університетах.

Очікувані результати:

 • Запровадження оновлених навчальних планів.
 • Запуск нових навчальних курсів.
 • Розробка стратегій багатомовної освіти в ЗВО.
 • Розробка Національних рекомендації з багатомовної вищої освіти.
 • Підвищення кваліфікації вчителів загальноосвітніх шкіл і викладачів ЗВО.

Основні етапи проєкту MultiED

 1. оновлення бакалаврських та магістерських програм за спеціальністю «учитель/викладач іноземної мови (англійська, німецька, французька, іспанська)» на основі Європейської рамки кваліфікацій. Розроблення рекомендацій щодо формування тематики та предметів програми як відповідно до законодавства України, так і стандартів Євросоюзу;
 2. адаптація та впровадження передових методів викладання іноземних мов в освітній процес в Україні, серед яких інтерактивні методи, навчання з центром на учні, комунікативні методи, методологія CLIL (інтегрованого навчання предмету та мові завдяки викладання предмету іноземною мовою із використанням спеціальних підходів) та оновлення предметів програми за допомогою впровадження цих методів;
 3. упровадження університетами вибіркових дисциплін англійською мовою для студентів рівня «бакалавр», «магістр», «доктор філософії», серед яких «Вступ до методології CLIL», «Методологія CLIL», «Засвоєння іноземної мови», «Культурна антропологія та мовне розмаїття», «Наукові дослідження та академічне письмо», «Медіаграмотність»;
 4. розроблення університетами власної стратегії багатомовної освіти та пропонування студентам окремих предметів англійською мовою з метою як підготовки висококваліфікованих випускників, які вільно володіють англійською мовою, так і з метою посилення рівня інтернаціоналізації університетів-партнерів та потенціалу вищої освіти взагалі. Ця стратегія стане першим кроком до швидшої інтернаціоналізації, долучення до європейського освітнього простору та підніме українські університети у світових рейтингах. Розробка рекомендацій з інтернаціоналізації вищої освіти;
 5. проведення «Міжнародного тижня» для 80 учасників з різних українських та європейських вишів дозволить їм познайомитися та налагодити зв’язки для подальшого спільного міжнародного співробітництва;
 6. підвищення кваліфікації учителів шляхом проведення численних семінарів з різних методичних аспектів викладання іноземної мови та проведення семінарів для адміністрації шкіл з метою поширення досвіду європейських країн з впровадження багатомовної світи та викладання предметів англійською / німецькою мовою (1900 учасників);
 7. популяризація серед учителів ідей змішаного навчання та навчання протягом життя, що буде забезпечене безкоштовними семінарами за участі європейських експертів у різних регіонах України, а також розробкою електронного курсу з підвищення кваліфікації для учителів «Методологія CLIL». Цей курс буде розроблено спільно усіма партнерами за підтримки європейських університетів, що дозволить українським вишам якісно розробляти навчальні електронні курси в подальшому.

Геннадій Васильчук

доктор історичних наук, професор, проректор з наукової роботи

Тел.: +38 (061) 228-75-04

E-mail: vasilchuk@znu.edu.ua

Галина Морошкіна

кандидат філологічних наук, доцент, декан факультету іноземної філології

Тел.: +38 (061) 289-12-09

E-mail: fif@znu.edu.ua

Координатор проєкту від ЗНУ

Світлана Запольських

кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри теорії та практики перекладу з англійської мови

Тел.: +38 (061) 289-12-86

E-mail: lanazapolskykh@znu.edu.ua

Катерина Василина

кандидат філологічних наук, доцент, заступник декана з навчальної роботи

Тел.: +38 (061) 289-75-59

E-mail: kate_vasylyna@znu.edu.ua

Менеджер проєкту від ЗНУ

Катерина Сіріньок-Долгарьова

комунікацій, доцент кафедри журналістики, заступник декана з міжнародної діяльності факультету журналістики

Тел.: (061) 289-12-24

E-mail: ksirinyok@znu.edu.ua