Стара версія
Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування

Кафедра металургії


Терновий Юрій Федорович

Завідувач кафедри

Адреса: 69006, м. Запоріжжя, пр. Соборний, 226, к. 211, 213, 227

Tел.: (061) 227-12-37

E-mail: ferrous.metals@ukr.net

Литвинчук Ірина Олексіївна

провідний фахівець

Адреса: 69006, м. Запоріжжя, пр. Соборний, 226, к. 211, 213, 227

Tел.: (061) 227-12-37

E-mail: ferrous.metals@ukr.net

Корольов Віктор Олексійович

провідний фахівець

Адреса: 69006, м. Запоріжжя, пр. Соборний, 226, к. 211, 213, 227

Tел.: (061) 227-12-37

E-mail: ferrous.metals@ukr.net

На сьогодні кафедра металургії готує фахівців денної і заочної форм навчання за напрямом 136 «Металургія», спеціальностями 136 «Металургія чорних металів» та 136 «Металургія кольорових металів».

Підготовка фахівців здійснюється згідно Державного стандарту вищої освіти. Навчальний процес підготовки фахівців ступеня вищої освіти «Бакалавр» з напряму підготовки 136 «Металургія» та підготовки магістрів 136 «Металургія чорних металів», 136 «Металургія кольорових металів» здійснюється згідно затверджених в установленому порядку освітньо-професійних програм, навчальних планів, вимог нормативних та навчально-методичних документів.

Навчальні, виробничі та переддипломні практики проводяться на наукових, виробничих та навчальних організаціях (ПАТ «МК Запоріжсталь», ПрАТ «Дніпроспецсталь», АТ «Запорізький завод феросплавів», ДП «УкрНДІспецсталь», ТОВ «Інтерпайп-Сталь», ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат ім. Дзержинського», ДП «ЗТМК», ПрАТ «Завод напівпровідників», ПрАТ «Укрграфіт», ТОВ «Запорізький завод кольорових сплавів»). У цехах ПАТ «МК Запоріжсталь» проводяться лабораторні роботи на діючому обладнанні.

Науково-педагогічні працівники в достатній мірі володіють сучасними методами, технологіями навчання і контролю знань студентів, беруть участь у семінарах, нарадах, конференціях. Кафедра підтримує зв’язки з провідними науковими, виробничими та навчальними організаціями (Запорізький національний технічний університет, ПАТ «МК Запоріжсталь», АТ «Запорізький завод феросплавів», ПрАТ «Дніпроспецсталь», ДП «УкрНДІспецсталь», ДП «ЗТМК», ПрАТ «Завод напівпровідників», ПрАТ «Укрграфіт», ТОВ «Запорізький завод кольорових сплавів»).

Науково-дослідницька діяльність кафедри здійснюється відповідно до розробленого плану наукової роботи і включає наступні організаційні форми: розробку держбюджетних тем; розробку господарчо-договірних НДР; індивідуальну науково-дослідницьку роботу над темами докторських та кандидатських дисертацій; керівництво науковою роботою студентів та аспірантів; видавничу діяльність за результатами науково-дослідницької роботи.

Протягом 2017-2018 н.р. на кафедрі металургії виконувалась планова бюджетна науково-дослідна робота за напрямами наукової роботи кафедри (18-1ДВ/18) на тему: «Розробка, дослідження та вдосконалення ресурсо- та енергозберігаючих технологій виробництва металів і сплавів» під керівництвом завкафедрою металургії, професора, доктора технічних наук Тернового Ю.Ф.

Кафедра металургії має сучасну матеріально-технічну базу для забезпечення навчального процесу з підготовки фахівців за спеціальністю.

На кафедрі проводиться активна профорієнтаційна робота, зокрема в ЗОШ № 20, ЗОШ № 75, ЗОШ № 76, ЗОШ № 58, ЗОШ № 40, ЗОШ № 67, ЗОШ № 96, у гімназії № 46, гімназії № 47, інтернаті № 9, металургійному коледжі, металургійному ліцеї, промисловому ліцеї, ліцеї залізничного транспорту.


24.06.2019 11:14