Стара версія
Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування

Кафедра обробки металів тиском


Явтушенко Олександр Вікторович

Завідувач кафедри

професор

Адреса: 69006, м. Запоріжжя, пр. Соборний, 226, (юридична адреса), вул. Добролюбова, 10, (Л-корпус, к. Л-222)

Tел.: (061) 227-12-53

E-mail: znu.kafomt@gmail.com

Рубанік Олександра Вікторівна

Провідний фахівець

Адреса: 69006, м. Запоріжжя, пр. Соборний, 226, (юридична адреса), вул. Добролюбова, 10, (Л-корпус, к. Л-222)

Tел.: (061) 227-12-53

E-mail: znu.kafomt@gmail.com

Кафедра створена у 1965 році, здійснює підготовку бакалаврів за спеціальністю 136 «Металургія», магістрів за спеціальністю 136 «Металургія» освітньо-професійної програми «Обробка металів тиском». На кафедрі працюють 5 викладачів: 1 доктор технічних наук, 4 кандидати технічних наук.

Велику увагу кафедра обробки металів тиском приділяє студентській науковій роботі. Багато студентів зі спеціальності приймають участь у науково-технічних конференціях, докладають власні наукові роботи на міжнародних конкурсах, подають статті до міжнародних та українських фахових збірників та збірників молодих вчених.

Результати робіт впроваджуються в промислову експлуатацію, серійне виробництво або в навчальний процес. Постійна увага приділяється підвищенню рівня кваліфікації викладачів, підготовці наукових кадрів.

Висококваліфікований професорсько-викладацький склад та сучасна навчально-лабораторна база дозволяють готувати спеціалістів широкого профілю, що відповідає вимогам сьогодення. З 2005 року здійснюється випуск бакалаврів з обробки металів тиском, а з 2006 р. почалася підготовка магістрів.

Для практичної підготовки студентів і ознайомлення із сучасним підприємством з обробки металів тиском кафедра співпрацює з ведучими організаціями з обробки металів тиском: ПАТ «Запоріжсталь», ПАТ «Дніпроспецсталь», АТ «Мотор Січ» та ін.


13.11.2019 11:16