Стара версія
Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування

Наукова діяльність


За час свого існування на кафедрі «Автоматизованого управління технологічними процесами» створено власну наукову школу та накопичено достатній досвід проведення наукових досліджень. Рівень підготовки фахівців в значній мірі визначається науковою діяльністю кафедри і залученням до цієї діяльності студентів.

Наукове спрямування кафедри: «Дослідження і розробка методів та засобів підвищення ефективності технологічних агрегатів 6-1ДВ/10»

За останні 5 років (з 2013 по 2018 р.) було опубліковано:

 • Наукові статті - 75 шт.
 • В тому числі з цитуванням в Scopus або інших науково-метричних базах – 15 шт.
 • Тези доповіді - 65 шт.(в тому числі 60 - зі студентами).

Найбільш цікаві доповіді та публікації

 1. Мних А.С. Підвищення енергоефективності процесу агломерації: монографія / Антон Сергійович Мних. – Вид-во Lambert Academic Publishing, 2018. – 192 с.. – ISBN-13: 978-613-9-58036-1, ISBN-10: 6139580366.
 2. Пазюк М.Ю. Аналіз існуючих методів та пристроїв контролю гранулометричного складу сипких матеріалів / М.Ю. Пазюк, Н.О. Міняйло, Ю.О. Романенко // Металургія: зб. наук. праць ЗДІА – Запоріжжя, 2018. – Вип. 1(39). – С. 15 – 21.
 3. Пазюк М.Ю. Ідентифікація збурю вальних дій процесу грудкування шихтових залізорудних матеріалів у барабанних грудкувачах і розробка їх цифрових моделей / М.Ю. Пазюк, І.А. Овчинникова, О.В. Ренгевич, С.О. Шумикін// Металургія: зб. наук. праць ЗДІА – Запоріжжя, 2018. – Вип. 1(39). – С. 26 – 33.
 4. Зінченко В.Ю. Управління стадійним спалюванням палива в методичних печах / В.Ю. Зінченко, В.І. Іванов, О.І. Чепрасов, В.К. Тарасов // Матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Альянс наук: вчений-вченому». – Дніпро, 2018 (26-27 лютого). – С. 39-42.
 5. Мных А.С. Управление распределением агломерационной шихты по высоте слоя на агломашине при различных условиях ее загрузки / А.С. Мных, В.В. Довгаль, С.А. Шумикин // Металургія : зб. наук. праць ЗДІА – Запоріжжя, 2018. – Вип. 1 (39) – С. 109 – 114.
 6. Ревун М.П. / Зінченко В.Ю., Іванов В.І., Чепрасов О.І., Мосейко Ю.В. Розробка математичної моделі нагріванння злитків у полуменевих термічних печах камерного типу / Ревун М.П. / Зінченко В.Ю., Іванов В.І., Чепрасов О.І., Мосейко Ю.В // MATERIALS OF XII INTERNATIONAL AND PRACTICE CONFERENCE/ CUTTING – EDGE SCIENCE – 2016/ APRIL 30 – MAY 7, 2016. –С. - 3-5.
 7. Базанов И.В., Ніколаєнко А.М. Математическое обеспечение АСУ ТП агломерации / Базанов И.В., Ніколаєнко // Матеріали ХX науково-технічнoї конференції студентів, магістрантів, аспірантів і викладачів ЗДІА. Том ІІІ. Запоріжжя: Видавництво ЗДІА, 2015, с.128.
 8. Бочкарьов О.В., Ніколаєнко А.М. Розробка програмного інструменту для дослідження системи автоматизації / Бочкарьов О.В. , Ніколаєнко А.М. // Матеріали ХX науково-технічнoї конференції студентів, магістран-тів, аспірантів і викладачів ЗДІА. Том ІІІ. Запоріжжя: Видавництво ЗДІА, 2015, с.128.
 9. Коцило К.,В., Міняйло Н. О.. Системи управління роботою технологічного обладнання складського господарства металургійних підприємств / Коцило К.,В., Міняйло Н. О... // Матеріали XХ науково-технічної конференції студентів, магістран-тів, аспірантів і викладачів ЗДІА: тези доповідей, 20–24 квітня 2015р. – Запоріжжя, 2015. – Том ІII. – С.105.
 10. Клименко О.В., Барішенко О.М. Удосконалені способи опалення термічної камерної печі. // ХVIІІ науково-технічна конференція студентів, магістрантів і викладачів ЗДІА.- Запоріжжя: ЗДІА.-2013.-Том ІІІ.-С.56.
 11. Клименко О.В., Міняйло Н.О., Барішенко О.М. Визначення раціонального режиму імпульсного опалення камерної печі для підвищення якості термообробки металовиробів. // ХVIІІ науково-технічна конференція студентів, магістрантів і викладачів ЗДІА.- Запоріжжя: ЗДІА.-2013.-Том ІІІ.-С.65.

Тематика наукових робіт співробітників кафедри спільно зі студентами характеризується широким спектром досліджень, наприклад:

 • Підвищення ефективності та надійності системи термообробки ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат»;
 • Вдосконалення систем АСУ ТП для підвищення ефективності використання технологічного обладнання ВП НАЕК «Запорізька АЕС»;
 • Підвищення ефективності використання металургійного обладнання ПАТ «Запоріжсталь»;
 • Підвищення ефективності використання технологічного обладнання ПАТ «Дніпроспецсталь» і т.д.

В рамках виконання науково-дослідницьких робіт у період з 2013 по 2018 р.р. викладачами кафедри «Автоматизованого управління технологічними процесами» підготовлено 3 монографії, 2 посібник з грифом МОНУ, 12 посібників з грифом ЗДІА, 8 методичних вказівок до виконання практичних і лабораторних робіт, 2 патенти. Викладачі кафедри «Автоматизованого управління технологічними процесами» беруть активну участь в Міжнародних та Всеукраїнських конференціях, за результатами яких публікуються тези.


24.06.2019 12:17