Стара версія
Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування

Наукова діяльність


Наукова діяльність кафедри автоматизованого управління технологічними процесами

 • Дослідження і розробка методів та засобів підвищення ефективності . технологічних агрегатів
 • Основні напрямки наукової діяльності
 • Автоматизація технологічних процесів і агрегатів.
 • Підвищення енергоефективності промислових об’єктів.
 • Розробка та удосконалення автоматизованих систем управління технологічними процесами різних галузей господарства.
 • Роботизовані комплекси.
 • Моделювання та оптимізація АСУ.
 • Автоматизація процесів чорної металургії, системний аналіз.
 • Аналіз та моделювання складних систем.
 • Автоматизація металургійних печей.

Наукова діяльність кафедри металургії

 • Розвиток сучасних енергоефективних технологій виробництва металургійної продукції
 • Розроблення технології та організації промислового виробництва композиційних матеріалів, стійких в умовах дії високих температур та агресивних середовищ для авіаційної та космічної техніки».
 • Розробка інтерметалідних сплавів на основі алюмінідів титану для газотурбінних двигунів та авіаційно-космічної техніки

Основні напрямки наукової діяльності:

 • Розробка методів комплексної переробки породних відвалів вугільних шахт.
 • Підвищення ефективності огрудкування сипких матеріалів на основі системи розпізнавання гранулометричного складу.
 • Дослідження та удосконалення технології виробництва порошків титану високої якості методом електролізу високотемпературних титанвміщуючих розплавів.
 • Особливості технології переробки відходів титаномагнієвого виробництва.
 • Формування структури і електротехнічних характеристик металовуглецевих композиційних матеріалів.
 • Дослідження процесу отримання нітриду бору з метою підвищення виходу готової продукції.
 • Дослідження формування структури та властивостей зносостійкого композиційного матеріалу для насадки вихідної частини шнека.
 • Дослідження структури композиційного матеріалу на основі самозв`язаного карбіду кремнію для форсунок, працюючих при високошвидкісних потоках.
 • Вдосконалення та розробка теплових режимів вирощування монокристалів кремнію з метою підвищення структурного вдосконалення монокристалів.
 • Вилучення кольорових металів з мартенівського шлаку
 • Термодинамічні закономірності і особливості процесів структуроутворення при безперервному литті заготовок із срібла та його сплавів евтектичного типу.

Наукова діяльність кафедра металургійного обладнання

 • Удосконалення металургійного обладнання з метою підвищення техніко-експлуатаційних показників та методів його подання при викладанні профілюючих і спеціальних дисциплін
 • Дослідження суміщених процесів розливання-кристалізації і обробки металів тиском для виготовлення суцільних і порожнистих заготовок подвійного призначення

Основні напрямки наукової діяльності

 • Процеси і обладнання прокатних, волочильних, профілезгинальних і трубоелектрозварювальних цехів - дослідження, розробка, вдосконалення, освоєння процесів і обладнання, аналіз виробництва, науково-технічний аудит, навчання персоналу
 • Розробка адекватних дискретних моделей і відповідних алгоритмів вирішення проблем міцності і аналізу стійкості конструкцій з урахуванням зверх критичних деформацій
 • Асимптотико-груповий аналіз алгебраїчних і диференціальних рівнянь.
 • Розробка технології пристроїв вібраційного волочіння для зменшення енергосилових параметрів;
 • Оцінка надійності обладнання мартенівських цехів;
 • Удосконалення обладнання прокатних цехів.
 • Розвиток наукових основ використання теплового потенціалу поверхневих шарів Землі на основі вдосконалення системи теплохолодоснабжения будівель геотермальною енергією.
 • Використання промислових реєстраторів-аналізаторів в якості вимірювально-обчислювального комплексу МІС-212 в навчально-освітніх цілях.
 • Впровадження в навчальний процес електротензометричних датчиків на діючих моделях та лабораторних установках.
 • Тривимірне твердотіле моделювання та аналіз на міцність за допомогою сучасних CAD/CAE систем.
 • Використання електростатичного поля для нанесення захисного покриття на листову сталь. 

Наукова діяльність кафедри обробки металів тиском

 • Дослідження та вдосконалення технологічних процесів та конструкцій агрегатів обробки металів тиском
 • Поверхневе зміцнення титанових сплавів деталей газотурбінних двигунів в умовах саморозповсюджувального високотемпературного синтезу
 • Розробка інтерметалідних сплавів на основі алюмінідів титану для деталей газотурбінних двигунів та авіаційно-космічної техніки
 • Розробка та удосконалення технологічних процесів та обладнання обробки металів тиском
 • Розробка інтерметалідних каталізаторів для знешкодження вуглецевмісних компонентів газових викидів в атмосферу

 


14.02.2019 07:54